WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний федералізм (пошукова робота) - Реферат

Бюджетний федералізм (пошукова робота) - Реферат

і пропонувати різні послуги чи виконувати різні функції у межах закону та такі, що не регулюються на загальнодержавному рівні". Конкретно вони несуть відповідальність щодо забезпечення водою, газом, електроенергією, очищення території, вилучення відходів тощо; активно підтримують заклади шкільної освіти і культури. Наведемо дані по окремих країнах, які характеризують роль різних рівнів влади у фінансуванні освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення (табл. 67).
Частка рівнів влади у фінансуванні окремих суспільних послуг у різних країнах, %
Країна Освіта Охорона здоров'я Соціальне забезпечення
Федерація Землі Комуни Федерація Землі Комуни Федерація Землі Комуни
Австрія 34,7 65,1 0,2 51,0 48,2 0,8 90,3 8,2 1,5
Німеччина 4,2 68,4 27,4 72,4 12,5 15,1 78,6 10,9 10,5
Канада 8,0 53,5 38,5 14,8 83,9 1,3 64,5 31,6 4,0
Швейцарія 9,5 56,2 35,3 56,2 24,8 19,0 78,7 13,4 7,9
США 5,0 43,0 52,0 57,1 31,9 11,0 70,2 21,8 8,0
Франція 62,8 - 37,2 97,8 - 2,2 91,2 - 8,8
Велика Британія 33,0 - 67,0 100,0 - - 79,9 - 20,1
Дані таблиці свідчать про те, що в різних, навіть федеральних, державах існують значні відмінності у розподілі завдань, повноважень між рівнями влади та у відповідному їх фінансуванні. Істотні відмінності спостерігаються у розподілі відповідальності у сферах освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення. На відміну від соціального забезпечення й охорони здоров'я сфера освіти в зазначених країнах організована більш децентралізовано. Як правило, відповідальність за загальну освіту та загальну медичну допомогу несуть комуни і землі. А вища освіта значною мірою підпадає під центральне регулювання.
Головною і фундаментальною ознакою бюджетних (фіскальних) взаємовідносин у ФРН є незалежність і автономність різних рівнів влади у сфері бюджету. В основу цього покладено поділ повноважень центральної влади й інших суб'єктів федерації та відповідний розподіл фінансових джерел для їх здійснення.
Таблиця 68
Частка різних рівнів влади в доходах і видатках окремих країн, %
Країна Видатки Доходи
Федерація Землі Комуни Федерація Землі Комуни
Австралія 58,6 36,0 5,4 68,2 26,8 5,0
Німеччина 55,4 22,3 22,3 67,0 20,7 12,3
Канада 41,9 42,4 15,7 45,2 43,6 11,2
Австрія 69,4 15,4 15,2 76,0 9,4 14,6
Швейцарія 52,7 27,8 19,5 56,9 23,0 20,1
США 52,1 26,1 21,8 58,4 25,9 15,7
Франція 85,5 - 17,5 86,4 - 13,6
Велика Британія 77,7 - 22,3 92,3 - 7,7
Як свідчать дані табл. 68, у провідних країнах ОЕСР частка федерального рівня в загальних бюджетних видатках становить понад 50 %, а в доходах - біля 70 %. Німеччина за цими показниками посідає "золоту середину". Якщо аналізувати структурні зрушення в динаміці за останні 50 років, то виявляється загальна тенденція: зменшується частка федерації і відповідно зростає частка земель, а позиції общин залишаються стабільними. Якщо ж розглядати ці показники за останні десять років, то спостерігається тенденція певної їх стабілізації: вони залишаються приблизно на одному рівні (рис. 40).
Бюджети федерації, земель і общин формуються на умовах консолідованої пайової участі у розподілі спільних для національної бюджетної системи джерел податкових доходів. Пропорції такого розподілу не є раз і назавжди постійними, вони періодично коригуються залежно від політичних і соціально-економічних завдань, які постають перед державою.
У більшості країн з федеративним устроєм (у тому числі і в Німеччині) намагаються забезпечити територіальні рівні влади, поряд з різноманітними грантами, дотаціями та субсидіями, власними джерелами доходів.
Окремі держави (Австралія, Індія) використовують на практиці чисту "роздільну систему" (Тгепшузіете) - чітке розмежування податкових джерел між різними рівнями влади. Але більшість країн (у тому числі й Німеччина) поєднують роздільну систему із розподілом певних податкових надходжень між федеральними рівнями влади, що має назву "комплексна система".
Згідно з конституцією перед німецькою державою стоїть важливе завдання забезпечення усіх громадян (незалежно від місця проживання) однаковими життєвими умовами виходячи з обсягів надання локальних суспільних благ. У реалізації цього завдання на практиці велике значення відіграє система фінансового вирівнювання. Німеччина - одна з країн, де діє досить своєрідна і по-своєму унікальна система фінансового вирівнювання - вертикального і горизонтального.
Інструментами вертикального фінансового вирівнювання є гранти, дотації, субсидії, різні фонди і компенсаційні виплати тощо. Федерація в особі федерального уряду має право "надавати окремим землям фінансову допомогу для особливо важливих інвестицій, необхідних для недопущення порушення загальної ринкової рівноваги, а також для вирівнювання економічного розвитку регіонів і сприяння економічному зростанню". У 1991 р. у зв'язку з об'єднанням Німеччини був заснований досить великий фонд "Німецька єдність" (Веиізспе ЕіпЬеіІ) для фінансової допомоги новим землям. Федеральний уряд надає фінансову підтримку для будівництва студентських гуртожитків, сприяє житловому будівництву. Він також здійснює компенсаційні виплати за фінансові витрати земель на військові бази та військову діяльність.
У зв'язку з великими витратами на політичне управління старі та нові землі отримують додатково дотації залежно від потреб у розмірі 0,9 млрд євро щорічно. Фінансове слабким старим землям, які особливо обтяжені їх участю у фінансовому вирівнюванні нових земель, надаються з 1995 р. федеральні дотації (в середньому від 0,3 до 0,9 млрд євро). Вони сплановані на 10 років. З 1994 р. особливі дотації як санаційна допомога у розмірі 1,7 млрд євро щорічно виплачуються землям Бремен (0,9 млрд євро) та Саарланд (0,8 млрд євро). Ці дотації будуть виплачуватися до 2004 р., але їх розмір поступово зменшується (у 2004 р. - 0,6 млрд євро).
Крім цього, федерація фінансує в нових землях різні програми економічного і соціального розвитку. Зокрема, згідно з Законом про сприяння інвестиціям у рамках відродження нових земель федерація щорічно інвестує 3,4 млрд євро. Федеральний уряд надав за 1995- 2004 рр. новим землям згідно з так званим першим "Солідарним пактом" 7,2 млрд євро; згідно з другим "Солідарним пактом" вони повинні отримати протягом 15 років (2005-2020 рр.) 105,3 млрд євро.
Вимога рівності життєвих умов вимагає доповнення системи вертикальних трансфертів (вертикальне фінансове вирівнювання) горизонтальним фінансовим вирівнюванням між окремими землями. Землі з міцним фінансовим потенціалом і значними доходами (Баварія, Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія) надають частину своїх фінансових ресурсів менш розвинутим землям (Саксонія,Шлезвіг-Гольштейн та ін.).
Вагомим інструментом^ фінансового вирівнювання є податок на додану вартість (рис. 41). Його надходження розподіляються між бюджетами земель не за місцем сплати (принцип походження), а в розрахунку на душу населення. 25 % його надходжень у землях з високим податковим потенціалом резервуються у фонді для субсидування відносно

 
 

Цікаве

Загрузка...