WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетування на нульовій основі і метод «витрати—вигоди» (пошукова робота) - Реферат

Бюджетування на нульовій основі і метод «витрати—вигоди» (пошукова робота) - Реферат

цілей; вигід, можливих на різних рівнях фінансування.
Взятий за правило систематичний аналіз і вибір альтернатив у кінцевому підсумку може привести до повного переосмислення й переорієнтації програми, при цьому відкидаються попередні розрахунки і все починається заново, "з нуля" (звідси і метафористична назва методу). ЗББ вважається "перевернутою вверх дном і вниз верхом" процедурою приймання рішень, бо ранжирування програм, усі необхідні розрахунки й обґрунтування виконують менеджери нижчого рівня, а рішення приймають політики та вищі адміністратори. Важлива особливість ЗББ полягає в послідовності приймання рішень - спочатку визначаються джерела й ліміти фінансування, а потім під визначені обмеження виділяються бюджетні асигнування. На цій процедурній підставі відхиляються завищені претензії до бюджетних коштів.
Розроблення бюджетних програм на нульовій основі ведеться на двох рівнях: операційному й політичному. Більш багатоступеневим є операційний рівень, він включає взаємозв'язані рішення й операції, які американський дослідник Джозеф Хоулі розмістив у такій ієрархічній послідовності:
- (1) перегляд змісту існуючих програм;
- (2) розгляд альтернативних програм;
- (3) порівняння пріоритетності існуючих і альтернативних програм;
- (4) реалокація ресурсів з нижчого рівня пріоритетності на вищий;
- (5) підвищення (зниження) або збереження існуючих податкових ставок;
- (6) визначення цілей: збереження існуючих чи формулювання нових;
- (7) керівництво виконанням програм з реалізації поставлених цілей;
- (8) оцінювання виконання програм;
- (9) реалізація досягнутих результатів;
- (10) контроль державних видатків.
Політичний рівень приймання рішень охоплює такі етапи:
- (1) перегляд змісту й призначення існуючих програм;
- (2) розгляд альтернативних програм;
- (3) порівнянне визначення пріоритетності існуючих і альтернативних програм; визначення цілей (залишаються попередні чи змінюються на нові).
Помітно, що операційні функції органічно взаємозв'язані з політичними. У більш деталізованому вигляді політична складова процедури ЗББ найперше полягає в підготовці пакетів рішень за їх попереднім ранжируванням.
Декларовані переваги ЗББ вбачаються в таких положеннях:
o ефективніше розміщення (алокація) ресурсів;
o допоміжний аргумент у процесі реорганізації державних структур;
o умова безперервного процесу бюджетування знизу доверху;
o збільшення доступної менеджерам інформації;
o бюджетуванню передує етап фінансового планування.
Останню тезу ілюструє рис. 44. На стадії планування намічаються бажані результати (риіриі), на стадії бюджетування - інформаційно-аналітичні зусилля і фінансово-ресурсні затрати, необхідні для їх реалізації.
В аналізі за методологією витрати/вигоди увага зосереджується на результатах, а не на величині фінансування, що перешкоджає відомій і на Заході звичці урядових чиновників наприкінці року будь-що витрачати асигновані суми незалежно від потреби.
Викладання основ ЗББ увійшло в університетські підручники, де воно розглядається в контексті економічного аналізу бюджетного фінансування як найменш витратний спосіб. В одному з них наводиться приклад практичного застосування ЗББ на місцевому рівні (у США федеральні органи від ЗББ відмовились)1. Припустимо, за допомогою процедури ЗББ оцінюється ефективність прибирання сміття в місті, з якого воно вивозиться двічі на тиждень. У такому разі керівництво відповідної муніципальної служби має подати розрахунки альтернативних варіантів обов'язково на меншому, існуючому і вищому рівні, скажімо, одна, дві і три очистки на тиждень. На основі аналізу співвідношення витрат і ефекту необхідно довести, що один з цих варіантів найбільш су-спільно вигідний, тобто обходиться міському бюджету найдешевше за максимального ефекту.
Розроблення бюджетів (кошторисів) на нульовій основі було задумано як ланка в тій низці нововведень у бюджетний менеджмент, які покликані покінчити з антианалітичним і фрагментарним підходом до бюджетних видатків, посилити підконтроль-ність витрачання фінансових ресурсів. Будучи розрахованою на економію та ефективне витрачання бюджетних коштів, процедура ЗББ була впроваджена з метою своєчасного виявлення та виключення можливості фінансування тих програм, потреба в яких уже відпала. На ЗББ покладалися надії створення такої інформаційно-аналітичної системи, суб'єкти якої б понад усе керувались усвідомленням обмеженості фінансових ресурсів і відповідно діяли.
Бюджетування на нульовій основі було задумане як засіб оптимізації витрачання бюджетних коштів, спираючись на науково-аналітичні методи. Однак складність і трудомісткість процедури, великі затрати часу, потреба в спеціалістах виключно високої кваліфікації дуже обмежили практичне застосування даної технології. Попри добрі наміри, адептів ЗББ розчарував реальний ефект, зокрема соціальний. У період свого максимального поширення в установах федерального і штатного рівня в США (60- 70-ті роки) процедура ЗББ наводила жах на державних службовців, - адже без скорочення видатків і, відповідно, робочих місць щорічний трудомісткий перегляд бюджетних програм, по суті, втрачав свій сенс.
З іншого боку, за свідченням американських економістів, ЗББ викликав незадоволення державного апарату тим, що вимагав "величезних зусиль" персоналу Адміністративно-бюджетного управління та інших урядових установ. Оскільки ЗББ застосовується задовго до того, як бюджетні програми виносяться на публічне обговорення в представницьких законодавчих установах, не законодавцям, а саме менеджерам на виконавчих рівнях приймання рішень відводилася центральна роль у визначенні цілей та встановленні пріоритетів діяльності державних структур. Отже, з самого початку в ЗББ був закладений парадокс: на тлі звинувачень бюрократії у засиллі та надмірному роздуванні обсягів бюджетів понад нормальне забезпечення суспільними благами та послугами процедура ЗББ передбачала зростання ролі управлінського апарату.
За визнанням американських спеціалістів, покладені на ЗББ сподівання не повністю матеріалізувалися через нездатність персоналу бюджетних організацій за браком часу та компетенції щорічно здійснювати всеохопний аналіз діяльності власної установи, а також у зв'язку з природноюнезацікавленістю апарату в скороченні фінансування. Як справедливо зазначає німецький економіст Петер Лангнер, концептуальним дефектом моделі бю-джетування на нульовій основі є відсутність конкретних, науково розроблених і обґрунтованих критеріїв відбору альтернативних варіантів. У результаті можливість ефективно функціонуючої моделі раціонального бюджетного планування а ргіогі не закладена . Цей аргумент підтверджує досвід Грузії, де після впровадження ЗББ, хоча і відбувалося підвищення ефективності бюджетного менеджменту, але важко було відповісти на питання, за рахунок яких факторів це сталося.
Не дивно, що під кінець 80-х років ентузіазм, з яким було зустрінуте запровадження ЗББ, спав. Складність процедури, соціальне напруження, породжувані ЗББ, обмежили застосування цієї бюджетної технології в повному обсязі мультифакторного аналізу й багатоіндикаторного розрахунку. Бюджетування на нульовій основі залишається теоретично привабливим, логічно переконливим, але водночас досить важкодоступним методом на рівні бюджетної практики.
Частково фрагменти ЗББ застосовуються для аналітичного обґрунтування відмови від окремих програм, які стали непотрібними, і заміни їх новими, а також спрощеної форми ЗББ - так званого складання бюджетів на основі контрольних лімітів. Згідно з цією процедурою установі виділяється грошовий фонд, який вона має право розміщувати в банках,

 
 

Цікаве

Загрузка...