WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Концептуальні засади вчення про бюджет (пошукова робота) - Реферат

Концептуальні засади вчення про бюджет (пошукова робота) - Реферат

якими вони є насправді, в реальному житті, а не такими, якими ми їх бажаємо бачити в абстрактних теоретичних конструкціях.
Дослідження зазначених вище лауреатів Нобелівської премії нової хвилі дають змогу краще зрозуміти особливості і специфіку функціонування економіки і бюджету та відповісти на ряд вихідних, принципових питань сучасного економічного розвитку: чому функціонуючі ринки, у тому числі фінансові, не є ефективними? Чому вони не працюють згідно з простими моделями ортодоксальної економічної теорії ринкового фундаменталізму? Як цю ситуацію можна виправити за допомогою розумного (обмеженого) державного втручання, насамперед використовуючи бюджет? Чому попит на ринках не дорівнює пропозиції? Чому існує безробіття? Чому хвиля фінансово-економічних кризових потрясінь може дуже швидко охоплювати цілі світові регіони і при цьому не вщухати, а з часом навіть посилюватися? Чому соціально-економічні, фінансові і політичні їх наслідки зберігаються і справляють свій вплив ще досить довго після зникнення первинного джерела збурення?
Вони також дають можливість відповісти на ряд питань, принципово важливих для теорії і практики функціонування фінансів, бюджету і бюджетного менеджменту в Україні. Чому посилюються позиції фінансової бюрократії, яка мотивація її дій і поведінки, що лежить в їх основі, і що їх зумовлює? Чи може підприємець, перебуваючи на державній службі, мислити і керуватись не особистими, а лише національними, державними інтересами? Чому за досить досконалих бюджетних технологій не завжди ефективними є дії людей, які здійснюють бюджетний менеджмент? Чому за умови досконалих бюджетних планів через людський (управлінський) фактор не завжди відбувається своєчасне, належне наповнення дохідної частини бюджету й ефективне, раціональне використання його видатків? Чому і як асиметрія інформації та ірраціональність дій і поведінки членів уряду, парламенту і державних службовців фінансово-податкових органів впливають на якість і ефективність планування, виконання і контролю бюджету, управління бюджетним дефіцитом і державним боргом, на ефективність бюджетного менеджменту в цілому? Чому і як можна перевірити й аргументовано підтвердити експериментальним шляхом ефективність різних бюджетних технологій, форм і методів бюджетного менеджменту?
У контексті зазначених вище ідей і висновків лауреатів Нобелівської премії нової хвилі в Україні стає актуальним і об'єктивно необхідним: по-перше, розроблення основних положень теорії експериментальних державних фінансів і центральної їх складової - бюджету. Це дало б, зокрема, можливість перевірити теоретичні і прагматичні пропозиції, припущення і гіпотези, особливо стосовно реформування податків і бюджету, упровадження нових бюджетних технологій, підвищення ефективності форм і методів бюджетного менеджменту; по-друге, розроблення методичних та інструктивних матеріалів з питань бюджетної і фіскальної психології для співробітників фінансово-податкових органів, які працюють з суб'єктами бюджетних відносин, особливо з платниками податків. Фінансисти-бюджетники і фінансисти-податківці повинні знати психологію поведінки людей у своїй професійній сфері не гірше, ніж митники на кордоні. Краще розуміння мотивації дій і реальної поведінки людей сприяє формуванню ефективного бюджетного менеджменту, підвищує якісний рівень управління бюджетом; по-третє, викладання у вищих навчальних закладах для підготовки фахівців із спеціальностей "Фінанси" й "Оподаткування" нових курсів "Бюджетна психологія" і "Фіскальна психологія"; по-четверте, прийняття на рівні держави заходів забезпечення науковцям доступу до фінансово-бюджетної інформації.
Ці питання сьогодні - одні з найболючіших в Україні. Якщо в працях Д. Е. Стігліца, Д. Акерлофа і М. Спенса йдеться про асиметрію інформації, то в Україні фінансово-бюджетна інформація майже повністю відсутня і недоступна. Навіть учені-фінан-систи не можуть її отримати, не кажучи вже про її об'єктивність, правдивість, точність, повноту, доступ до неї основних верств суспільства. Ситуація з отриманням професійної інформації навіть гірша, ніж вона була за радянських часів. Фінансово-податкові органи сьогодні фактично закриті установи, їх діяльність повністю непрозора, відсутній принцип гласності. Про яке ж просування вперед може йти мова? Якщо ж до цього додати, і це можна відзначити лише як нонсенс, що в ряді випадків керівниками цих установ є люди, які за своєю освітою і практичною роботою не мають ніякого відношення до фінансів, бюджету і податків, а фінансистів готують майже всі вищі навчальні заклади (навіть технічні, сільськогосподарські, торговельні і технологічні тощо) на всій території України, що є просто профанацією, то картина буде майже повною. З огляду на це все не дивно, що в питаннях теорії і практики фінансів, сучасних технологій, форм і методів бюджетного менеджменту, знання світового досвіду ми відстали від країн Заходу не на один десяток років.
Список використаної літератури:
1. Мачуський В.В. Правові основи страхування. 304 с.
2. Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. Курс лекцій. 348 с.
3. Мец В. О. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів. 236 с.
4. Міжнародні розрахунки та валютні операції. За заг. ред. М. І. Савлука. 392 с.
5. Молодцова О. П. Управління якістю програмної продукції. 248 с.
6. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. 336 с.
7. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза. 202 с.
8. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. 362 с.
9. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності. 153 с.
10. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. 948 с. Оболенський О.Ю. Державна служба. 344 с.
11. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). 240 с.
12. Опришко В. Ф., Омельченко А. В., Фастовець А. С. Право Європейського Союзу. 472 с.
13. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П. Правознавство. 767 с.
14. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. 312с.
15. Осадець С. С. Страхування. 599 с. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз. 485 с.
16. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування. 271 с.
17. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами. 279 с.
18. Петрашко Л. П. Валютні операції. 204 с.
19. Петюх В.М., Ємельяненко Л.М., Торгова Л.В. Конфліктологія. 316с.
20. Подолинський С. А. Вибрані твори. 328 с. Політична історія XX століття /Заред. В. Ф. Салабая. 376 с.
21. Рогач І. Ф. та ін. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. 239 с.
22. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків. 240 с.
23. Савченко А. Г. Макроекономічна політика. 166с.
24. Савченко В. Я. Аудит. 322 с.
25. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. 351 с.
26. Саушкін О. Ф. Рівняння вищих степенів, методи розв'язання, контрольні індивідуальні завдання. 100 с.
27. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. 380 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...