WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Контроль митних органів за сплатою митних платежів (пошукова робота) - Реферат

Контроль митних органів за сплатою митних платежів (пошукова робота) - Реферат

товарів та послуг, які прямо чипобічно надаються покупцеві безоплатно або за зниженою ціною для використання у зв'язку з виробництвом або продажем (відчуженням) на вивезення товарів, що оцінюються, якщо відповідна частина не була включена до заявленої ціни:
а) сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів та інших комплектуючих виробів, які є складовою товарів, що оцінюються;
б) інструментів, штампів, форм та інших подібних предметів, використаних на виробництво товарів, що оцінюються;
в) матеріалів, витрачених на виробництво товарів, що оцінюються (мастильних матеріалів, палива тощо);
г) інженерної проробки, дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами митної території України і безпосередньо необхідних для виробництва товарів, що оцінюються;
4) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права інтелектуальної власності, які покупець (імпортер) прямо чи побіжно повинен сплатити як умову продажу (відчуження) товарів, що оцінюються;
5) відповідна частина прибутку від будь-якого подальшого перепродажу, передання чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи побіжно йде на користь продавця.
Зазначений метод використовується для визначення митної вартості товарів, якщо:
1) немає обмежень щодо прав покупця (імпортера) на використання товарів, що оцінюються;
2) продаж (відчуження) та ціна угоди не залежить від дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати;
3) використані декларантом відомості підтверджені документально та є кількісно вираженими і достовірними;
4) жодна частина прибутку від будь-якого наступного перепродаж)', реалізації чи використання товарів покупцем не буде надходити прямо чи побіжно на користь продавця;
5) учасники угоди (експортер та імпортер) не є взаємозалежними особами. При цьому критерії, за якими особи вважаються взаємозалежними, є визначеними в Митному кодексі України (родичі, співвласники тощо).
Метод 2. Для визначення митної вартості за методом оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів за основу береться ціна угоди щодо ідентичних товарів. При цьому під ідентичними розуміють товари, однакові за всіма ознаками з товарами, що оцінюються, у тому числі за такими, як:
а) фізичні характеристики;
б) якість та репутація на ринку;
в) країна походження;
г) виробник.
Метод 3. Для визначення митної вартості за методом оцінки за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів за основу береться ціна угоди щодо подібних (аналогічних) товарів, які ввозяться (імпортуються) на митну територію України. При цьому під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не є однаковими за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, завдяки чому вони виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційне взаємозамінними.
Для визначення, чи є товари подібними (аналогічними), враховуються такі ознаки:
1) якість, наявність торговельної марки і репутація на ринку;
2) країна походження;
3) виробник.
Ціна угоди щодо ідентичних товарів (метод 2) та подібних (метод 3) береться за основу для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари:
а) продані (відчужені) для ввезення на територію України;
б) ввезені одночасно з товарами, що оцінюються, або не раніше, ніж за 90 днів до ввезення товарів, що оцінюються;
в) ввезені приблизно в тій самій кількості та на тих же комерційних умовах. Якщо товари, що оцінюються, ввозилися в іншій кількості або на інших комерційних умовах, декларант повинен провести відповідне коригування їх ціни з урахуванням цих розбіжностей та документально підтвердити митному органу обґрунтованість ціни.
Митна вартість товарів, що визначається за ціною угоди щодо ідентичних або подібних товарів, повинна бути скоригована з урахуванням витрат, зазначених вище під час характеристики методу 1.
Якщо при застосуванні цього методу виявляється більше однієї ціни угоди щодо ідентичних або подібних товарів, для визначення митної вартості товарів, що імпортуються, береться найнижча з них.
Товари не вважаються ідентичними чи подібними (аналогічними) оцінюваним, якщо вони не були вироблені в тій самій країні, що й товари, які оцінюються.
Товари, виготовлені не виробником оцінюваних товарів, а іншою особою, беруться до уваги лише тоді, коли немає ні ідентичних, ні подібних (аналогічних) товарів, виготовлених особою - виробником товарів, які оцінюються.
Товари не вважаються ідентичними чи подібними (аналогічними), якщо їх проектування, дослідно-конструкторські роботи, художнє оформлення, дизайн, ескізи, креслення, а також інші аналогічні роботи виконані в Україні.
Метод 4. Визначення митної вартості товарів за методом оцінки на основі віднімання вартості здійснюється у тому разі, якщо оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаватимуться (відчужуватимуться) на митній території України у незмінному стані.
Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення, але не пізніше ніж через 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються, покупцеві, що не є взаємозалежною з продавцем особою.
Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі компоненти:
1) витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток та загальні витрати у зв'язку з продажем на митній території України товарів того ж класу та виду;
2) суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів;
3) звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування.
Метод 5. Для визначення митної вартості товарів за методом оцінки на основі додавання вартості за основу береться ціна товарів, розрахована додаванням:
1) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв'язку з виробництвом оцінюваних товарів;
2) загальних витрат, характерних для продажу (відчуження) в Україну з країни вивезення товарів того самого виду, у тому числі витрат на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування до місця перетинання митного кордону України, та інших витрат;
3) прибутку, що його звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну таких товарів.
Для визначення митної вартості за методом оцінки на основі додавання вартості до ціни товарів зараховуються всі витрати, що включаються у ціну товарів за методом 1.
Метод 6. Якщо митна вартість не може бути визначена шляхом послідовного використання методів, зазначених вище, або митний орган аргументовано вважає, що ці методи визначення митної вартості не можуть бути

 
 

Цікаве

Загрузка...