WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації - Реферат

Наказ про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації - Реферат

2132 - капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання;
- код 2133 - капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення;
- код 2134 - капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів;
- код 2135 - реставрація пам*яток архітектури;
- код 2136 - інший капітальний ремонт.
За кодами 2121-2136 враховуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальний ремонт та реконструкцію і використовуються в процесі ремонтних робіт.
Коди 2121-2136 включають в себе також обладнання до установки, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі. До них відносяться металеві, залізобетонні і дерев"яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи, а також обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, вбудованим, а також комплекти запасних частин такого обладнання).
Необхідно мати на увазі, що по кодах 2110 - 2130 відносяться лише витрати бюджетних установ та організацій. Видатки з бюджету на придбання основного капіталу для госпрозрахункових або інших підприємств (організацій) відносяться до категорії "Капітальні трансферти".
Створення державних запасів і резервів (2200)
Сюди включаються витрати на закупки товарів для створення стратегічних та надзвичайних запасів, запасів зерна та інших товарів, що мають особливо важливе значення для країни, зокрема, державні фонди дорогоцінних металів та каміння, а також державний матеріальний резерв. Не включаються звичайні запаси або оборотні матеріальні кошти, а також резервні фонди.
Придбання землі і нематеріальних активів (2300)
Ця категорія охоплює видатки по придбанню землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних об'єктів і споруд, розміщених на них. Коли вартість землі неможливо відділити від вартості споруди, сплачена сума повинна відображатись повністю на придбання того компоненту, який є переважаючим. Також сюди включаються оплата права на використання надр. Сюди ж відноситься придбання нематеріальних активів. Поняття "нематеріальні активи" включає в себе:
" права користування природними ресурсами (право користування надрами, геологічною та іншою інформацією);
" права користування майном (земельною ділянкою, будівлею), права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);
" права на об"єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, сорт рослини, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
" авторські та суміжні права (літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);
" інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо);
" гудвіл.
До цієї ж категорії відноситься сплата роялті, тобто періодичні відрахування, які за ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користування предметом ліцензійної угоди - винаходом, патентом, виданням книги, прокатом кінофільму, постановкою п"єси, виконанням авторської музики.
Капітальні трансферти (2400)
Капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу отримувачів. В цю категорію включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років, або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються і невідплатні, безповоротні платежі, які носять одноразовий і нерегулярний характер як для донора, так і для їх отримувача (бенефіціара).
Платежі органів державного управління, що являють собою інвестиції в акціонерний капітал підприємств, або підлягають поверненню в майбутньому, відносяться не до даної категорії, а до кредитування.
- код 2410 - капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)
- код 2420 - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів.
- код 2430 - капітальні трансферти населенню.
- код 2440 - капітальні трансферти за кордон включають невідплатні, безповоротні платежі органів державного управління, призначені для здійснення капітальних витрат, що передаються іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним установам та іншим економічним одиницям, що не є резидентами даної економіки.
Нерозподілені видатки (3000).
До цієї категорії відносяться видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.
Кредитування з вирахуванням погашення (4000).
До цієї категорії відносяться платежі бюджетів усіх рівнів, в результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших економічних одиниць, які передбачають обов"язкове повернення коштів.
Метою таких платежів є проведення економічної політики, а не управління ліквідністю або отримання прибутків.
Виходячи з цього, сюди відноситься надання кредитів та їх повернення за наступною деталізацією :
Код 4100 - надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ. Окремо виділено надання кредитів та повернення кредитів.
Надання внутрішніх кредитів (код 4110) подається в наступній розшифровці :
- код 4111 кредити органам державного управління інших рівнів, включаючи державні позабюджетні фонди;
- код 4112 кредити нефінансовим підприємствам;
- код 4114 інші внутрішні кредити.
Повернення внутрішніх кредитів (код 4120) включає в себе кредити, повернені :
- код 4121 органами державного управління інших рівнів. включаючи державні позабюджетні фонди;
- код 4122 нефінансовими підприємствами (установами);
- код 4123 фінансовими установами;
- код 4124 інших внутрішніх кредитів, наданих резидентами.
Код 4200 надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення включає в себе кредитування і платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам та іншим економічним одиницям за наступною деталізацією :
- код 4210 надання зовнішніх кредитів;
- код 4220 повернення зовнішніх кредитів.
Платежі до бюджету (7000).
Ця категорія застосовується в частині здійснення видатків бюджетних установ за рахунок коштів спеціального фонду бюджету :
- код 7100 - Податки та обов"язкові платежі (крім податку на
прибуток та податку на додану вартість);
- код 7200 - податок на прибуток;
- код 7300 - податок на додану вартість.
Примітка : при складанні планів асигнувань та лімітних довідок застосовується скорочена економічна класифікація видатків. В ній код 5000 є суто технічним і включає в себе всі видатки, які не виділені окремо в плані асигнувань. Застосовується лише при виділенні з бюджету асигнувань. При отриманні асигнувань за цим кодом, розпорядник коштів розподіляє їх за кодами повної економічної класифікації і використовує відповідно до затвердженого кошторису.

 
 

Цікаве

Загрузка...