WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації - Реферат

Наказ про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації - Реферат

грошовими позиками. Ці платежі відрізняються від виплати (погашення) основної суми боргу, яка класифікується як фінансування, а також від комісійних зборів, що виплачуються за сприяння в розміщенні боргових зобов'язань.
Не дивлячись на те, що сума процентів може накопичуватись постійно, її величина повинна показуватись на момент платежу. У випадку дисконтних цінних паперів, коли сума проценту вираховується раніше, процент обчислюється як різниця між ціною емісії і ціною погашення цінного паперу, а реєстрація провадиться на момент фактичного погашення боргу банківським установам; в т.ч. виплата процентів за позичками Національного банку України; виплата процентів комерційним банкам; за іншими внутрішніми позичками; виплати процентів за зовнішнім державним боргом.
Субсидії і поточні трансферти (1300).
До цієї категорії відносяться всі невідплатні державні платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються на поточні цілі. Таким чином, виключаються капітальні трансферти, що надаються з метою фінансування видатків на придбання капітальних активів, або збільшення фінансового капіталу отримувача. Видатки, що відносяться до цієї категорії, не передбачають сплати рахунків і кошти можуть бути перераховані безпосередньо на рахунок отримувача.
Під субсидіями розуміють всі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств.
Трансфертні платежі - є невідплатними і безповоротними і не являють собою придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату непогашеного боргу.
- код 1310 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) включають субсидії державним підприємствам, субсидії фінансовим установам, субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства, субсидії на покриття збитків підприємств, державна підтримка підприємств, приріст обігових коштів, інші субсидії.
- код 1320 - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи дотації бюджетам інших рівнів); інші поточні трансферти органам державного управління.
- код 1340 - поточні трансферти населенню
Трансферти населенню - це поточні платежі фізичним особам, які передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або компенсування певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплата проїзду. До цієї категорії також включаються допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії, пенсії, путівки на оздоровлення тощо :
- код 1341 - виплата пенсій і допомоги;
- код 1342 - стипендії;
- код1343 - оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг, включаючи додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово - комунальних послуг;
- код 1344 - інші поточні трансферти населенню, включаючи одноразову грошову допомогу громадянам, що постраждали від стихійного лиха, а також за шкоду заподіяну здоров"ю, моральні збитки, премії та стипендії, які призначаються Президентом, Кабінетом Міністрів України, інші виплати громадянам відповідно до законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування, тощо
- код 1350 - поточні трансферти за кордон.
Трансферти за кордон включають в себе невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним зарубіжним закладам.
Капітальні видатки (2000)
Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання предметів, обладнання тощо з терміном служби більше року, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.
Придбання основного капіталу (2100) передбачає витрати на нові або існуючі товари тривалого користування, які купують або створюються власними силами. Ця категорія охоплює лише витрати на товари, термін служби яких перевищує один рік. Сюди відносяться такі види товарів тривалого користування як нерухомі основні фонди, в тому числі житлові споруди, меблі, обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування. Ця категорія охоплює також платежі, направлені на модернізацію, продовження термінів служби основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращення віддачі основних фондів.
- код 2110- придбання обладнання і предметів довгостроковогокористування,
в т.ч.
- код 2111 - придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії відноситься придбання бюджетними установами і організаціями виробничого обладнання, транспортних засобів, спецавтомобілів, приладів, машин, верстатів, бурового устаткування, геодезичних інструментів, науково-дослідних приладів, спеціальних креслярських столів та іншого виробничого обладнання довгострокового користування. Сюди також включається придбання виробничого обладнання і предметів довгосторокового користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень по багатоцільових програмах (проектах). За цим кодом обліковуються також видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема, службових собак;
- код 2112 - придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії відносяться видатки бюджетних установ на придбання столів, стільців, інших канцелярських меблів, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та лікувально-профілактичних закладів, бібліотечних та музейних фондів, а також спеціальних меблів для закладів культури, комп*ютерної та розмножувальної техніки, спортивного обладнання, протипожежного приладдя, обладнання для їдалень, буфетів, тощо, включаючи автомобілі, що використовуються на невиробничі цілі. Сюди також включається придбання предметів довгострокового користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень по багатоцільових програмах (проектах);
- код 2120 - капітальне будівництво (придбання)
в т.ч.:
- код 2121 - будівництво (придбання) житла, в т.ч. для військовослужбовців, а також державний житловий фонд;
- код 2122 - будівництво виробничих об'єктів (крім об*єктів військового призначення);
- код 2123 - будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення, включаючи школи, лікувально-профілактичні заклади, музеї, театри, тощо;
- код 2124 - будівництво адміністративних об'єктів;
- код 2125 - інше будівництво, що не включене в позиції 2121 - 2124.
Слід зазначити, що, враховуючи сучасні умови, капітальні видатки на придбання будівель (виробничого і невиробничого призначення) бюджетними організаціями та установами обліковується за тими ж кодами, що й капітальне будівництво таких об*єктів.
За кодами 2121-2125 враховуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальне будівництво і використовуються в процесі будівельних робіт.
- код 2130- капітальний ремонт, реконструкція і реставрація,
в т.ч.:
- код 2131 - капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду;
- код

 
 

Цікаве

Загрузка...