WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації - Реферат

Наказ про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації - Реферат

економічної класифікації видатків
Показники
КЕК
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110
Нарахування на заробітну плату 1120
Поточні трансферти населенню 1340
Інші видатки 5000
ВСЬОГО
Розділ ІV. Класифікація боргу
1. Класифікація боргу за типом кредитора
І. Загальна сума боргу (ІІ+ІІІ)
Код
ІІ. Внутрішній борг 200000
1. Заборгованість перед юридичними особами 210000
Сума заборгованості за внутрішніми позиками 211000
2. Заборгованість перед банківськими установами 220000
Заборгованість перед Національним банком України 221000
За позиками, одержаними для фінансування дефіциту 221100
За позиками, одержаними для фінансування дефіциту бюджету поточного року 221110
За позиками, одержаними для фінансування дефіциту бюджету минулих років 221120
За іншими позиками та зобов'язаннями 221200
За компенсаційними виплатами населенню в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху
221210
За залишками вкладів населення, централізованими колишнім Ощадним банком СРСР, та компенсаціями за ними
221220
Заборгованість сільськогосподарських підприємств за довгостроковими та короткостроковими позиками, віднесена на державний борг
221230
За сумами, спрямованими на індексацію оборотних коштів державних підприємств і організацій 221240
Компенсація втрат від знецінення грошової частини коштів статутних фондів банків за станом на 1 січня 1992 року 221250
Заборгованість перед іншими банками 222000
3. Заборгованість перед іншими органами управління 230000
4. Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших
категорій
240000
5. Коригування, пов'язане з різницями у вартісних оцінках 250000
ІІІ. Зовнішній борг 300000
1. Заборгованість за позиками, одержаними від
міжнародних організацій економічного розвитку
310000
2. Заборгованість за позиками, наданими іноземними
державами, в тому числі за позиками, наданими під
гарантії Кабінету Міністрів України
320000
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними
комерційними банками
330000
4. Заборгованість за позиками, наданими постачальниками 340000
5. Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 350000
6. Коригування, пов'язане з різницями у вартісних оцінках 360000
2. Класифікація боргу за типом
боргового зобов'язання
І. Загальна сума боргу (ІІ+ІІІ)
Код
ІІ. Внутрішній борг 400000
1. Заборгованість за довгостроковими облігаціями 410000
2. Заборгованість за середньостроковими облігаціями 420000
3. Заборгованість за короткостроковими облігаціями і векселями 430000
4. Заборгованість за кредитами, одержаними на фінансування
дефіциту бюджету
440000
5. Заборгованість за відсотками, нарахованими по кредитах,
одержаних на фінансування дефіциту бюджету
450000
6. Заборгованість за іншими зобов'язаннями 460000
ІІІ. Зовнішній борг 500000
1. Заборгованість за довгостроковими облігаціями 510000
2. Заборгованість за середньостроковими облігаціями 520000
3. Заборгованість за короткостроковими облігаціями і векселями 530000
4. Заборгованість за позиками, не віднесеними до інших категорій 540000
5. Заборгованість за іншими зобов'язаннями 550000
Додаток № 4
до наказу Міністерства фінансів України
від___27.12..99________ № 314________
Р О З ' Я С Н Е Н Н Я
щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету
Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.
Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Видатки поділяються на поточні та капітальні. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежів в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.
Поточні видатки
Видатки на товари і послуги (код 1100).
Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110).
Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій) та/або залучених за трудовими угодами за встановленими посадовими окладами, ставками або розцінками. Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці, які обліковуються за кодами 1121-1123.
Ця категорія включає в себе :
- код 1111 - основну заробітну плату за встановленими окладами, ставками або розцінками всіх штатних працівників; оплату праці по трудових угодах; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин, за наукову ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки, що носять стимулюючий характер; премії (всі види преміальних виплат); матеріальну допомогу, в тому числі на випадок нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та у інших випадках за рішенням адміністрації відповідно до чинного законодавства.
- код 1112 - грошове утримання військовослужбовців, в т.ч. основні та додаткові види грошового утримання військовослужбовців.
Нарахування на заробітну плату (код 1120)
Ця категорія включає в себе нарахування бюджетних установ (організацій), на фонд оплати праці бюджетних установ:
- код 1121 - збір на обов*язкове державне пенсійне страхування, розмір і порядок сплати якого визначено Законом України "Про збір на обов*язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 № 400.
- код 1122 - збір на обов*язкове соціальне страхування, включаючи збір на обов*язкове медичне страхування та на обов*язкове соціальне страхування на випадок безробіття, який здійснюється у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про збір на обов*язкове соціальне страхування" від 26.06.97 № 402.
Придбання предметів постачання іматеріалів, утримання бюджетних установ (код 1130)
До цієї категорії відноситься придбання всіх предметів і матеріалів, які передбачаються на поточні видатки, оплата послуг тощо.
Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського обладнання, предметів для поточних господарських потреб та потреб, безпосередньо пов*язаних з профілем діяльності установи чи організаціїї, обладнання з терміном служби до 1 року, продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, довідкових, офіційних та періодичних видань.
Сюди також включаються витрати на товари, що надаються працівникам безкоштовно або за зниженими цінами, включаючи державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних Сил. Сюди ж відносяться видатки на придбання товарів та послуг, що надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному порядку, так і при особливих обставинах, наприклад, після стихійного лиха. Видатки, пов"язані з оплатою тари, доставкою зазначених матеріалів тощо, враховуються за кодом придбання цього матеріалу, у разі коли це обумовлено угодою про поставку.
До цієї категорії відносяться:
- код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар включаючи канцелярське приладдя, креслярське,

 
 

Цікаве

Загрузка...