WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом (пошукова робота) - Реферат

Документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом (пошукова робота) - Реферат

пеню.
Перевірка правильності обчислення та своєчасності перерахування до бюджету податку з доходів громадян. Перевірка правильності нарахування, утримання і перерахування до бюджету податку з доходів, одержаних за місцем основної роботи, провадиться безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях за допомогою касових книг, де відображаються всі грошові виплати (заробітна плата, премії, разові виплати, відпускні, у підзвіт та ін.), розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати й утримання податку, особистих рахунків робітників, документів, що підтверджують право на пільги, та інших документів.
Спочатку на вибір або повністю перевіряється правильність нарахування прибуткового податку особисто за кожним працівником.
Підсумки виплат, які вказані в розрахунково-платіжних відомостях, звіряються з даними касової книги. За касовою книгою встановлюються всі виплати, які провадились у період, що перевіряється, і перевіряється правильність нарахування й утримання податку з цих сум. У процесі такої перевірки встановлюються також факти повернення працівникам сум податку, причини та правильність цього повернення.
Далі на вибір звіряються підсумки утримання податків за відомостями на видачу заробітку по підрозділах (по відділу, цеху, управлінню тощо) або ж в цілому по підприємству з даними запису бухгалтерського обліку про нараховані суми податків (за рахунком 641 - розрахунки з бюджетом). За кредитом цього рахунка відбивається сума нарахованих податків, а за дебетом - сума податків, перерахованих до бюджету. Шляхом порівняння цих сум, а також перевірки кредиту рахунка 311, з яким кореспондує рахунок 641, перевіряються повнота і своєчасність перерахування до бюджету утриманих податків. При цьому необхідно впевнитися в наявності платіжного доручення, що підтверджує перерахування належних сум. У разі розбіжностей за кожним випадком несвоєчасного перерахування податків у бюджет складається докладний розрахунок з нарахуванням пені в установленому розмірі.
Обов'язковій перевірці підлягає питання про своєчасність відправлення відомостей про виплачені робітникам доходи й утримані суми податку до податкових органів за місцем проживання громадян. Для цього за книгою реєстрації кореспонденції встановлюється факт відправлення відповідного листа до податкових органів. У разі несвоєчасного повідомлення податкових органів за встановленою формою відомостей про доходи громадян посадові особи підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Протягом року працівники податкових адміністрацій роблять обстеження доходів від підприємницької діяльності. Таке обстеження провадиться за місцем виконання робіт, виготовлення продукції, надання послуг. Перевірці підлягає книга обліку доходів, витрат, в якій відбиваються обсяги виготовленої та реалізованої продукції, середня ціна одиниці реалізованої продукції, виручка (валовий дохід) від реалізації.
Метою перевірки є встановлення правильності ведення обліку доходів і витрат, а також відповідності даних, відображених у книзі, і фактичних обсягів виготовленої та реалізованої продукції, виручки від її реалізації. На основі книги обліку складається декларація про отримані доходи. І в разі розбіжностей, виявлених під час перевірки, провадиться коригування валового доходу і суми податку.
Методика обстеження доходів має свої особливості залежно від виду підприємницької діяльності і способу реалізації продукції. Якщо виготовлена продукція реалізується через магазини торговельної мережі, то факти її приймання і реалізації засвідчуються у відповідних документах і відомості про виплачені громадянинові доходи надсилаються до податкової інспекції. За цими відомостями встановлюються фактичний обсяг реалізованої продукції й отримані доходи. Якщо ж реалізація продукції здійснюється поза межами торговельної мережі, то це утруднює визначення кількості реалізованої продукції і виручки від реалізації. Як наслідок, знижується ефективність контролю.
Перевірці підлягають також документи, що підтверджують витрати, безпосередньо пов'язані з підприємницькою діяльністю. З'ясовується відповідність даних, зазначених у документах, аналогічним даним, відображеним у книзі обліку доходів та витрат.
Якщо громадянин, що веде підприємницьку діяльність, залучає найманих робітників, то обов'язково перевіряється правильність нарахування і своєчасність сплати до бюджету податку з їх заробітку.
Література:
1. Мец В. О. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів. 236 с.
2. Міжнародні розрахунки та валютні операції. За заг. ред. М. І. Савлука. 392 с.
3. Молодцова О. П. Управління якістю програмної продукції. 248 с.
4. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. 336 с.
5. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза. 202 с.
6. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. 362 с.
7. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності. 153 с.
8. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. 948 с. Оболенський О.Ю. Державна служба. 344 с.
9. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). 240 с.
10. Опришко В. Ф., Омельченко А. В., Фастовець А. С. Право Європейського Союзу. 472 с.
11. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П. Правознавство. 767 с.
12. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. 312с.
13. Осадець С. С. Страхування. 599 с. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз. 485 с.
14. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування. 271 с.
15. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами. 279 с.
16. Петрашко Л. П. Валютні операції. 204 с.
17. Петюх В.М., Ємельяненко Л.М., Торгова Л.В. Конфліктологія. 316с.
18. Подолинський С. А. Вибрані твори. 328 с. Політична історія XX століття /Заред. В. Ф. Салабая. 376 с.
19. Рогач І. Ф. та ін. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. 239 с.
20. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків. 240 с.
21. Савченко А. Г. Макроекономічна політика. 166с.
22. Савченко В. Я. Аудит. 322 с.
23. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. 351 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...