WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом (пошукова робота) - Реферат

Документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом (пошукова робота) - Реферат

обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - 2,9%, на випадок безробіття - 1,9%.
Своєчасність і повнота перерахування зборів до цільових державних фондів перевіряється за допомогою платіжних документів, у яких указуються строк і розмір сплаченої суми.
Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати в бюджет податку на додану вартість охоплює кілька питань. По-перше, необхідно встановити повноту включення до складу податкових зобов'язань реалізованих товароматеріальних цінностей, продукції, робіт, послуг. Для цього звіряються дані бухгалтерського обліку за рахунками 301, 311, 701, 702, 703 і відомості 16 із книгою продажу. Використовуються також платіжні документи. Далі з'ясовується, чи не було випадків продажу з частковою оплатою, безоплатного передання товарів або бартерного обміну. У разі виявлення таких випадків потрібно упевнитись у правильності застосування цін під час обчислення бази оподаткування. Вони мають включати фактичну собівартість і прибуток.
Перевірці підлягає також включення до бази оподаткування оборотів з продажу товарів своїм робітникам і службовцям та оборотів у вигляді натуральної оплати праці. У цих випадках база оподаткування має визначатись виходячи з фактичної ціни товарів, але не нижче звичайної ціни. Під час перевірки слід з'ясувати, чи не було випадків передання товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання. При цьому також слід звернути увагу на правильність визначення бази оподаткування. Вона має визначатись виходячи або з ціни реалізації товарів на сторону, або з фактичної собівартості виконаних робіт, послуг.
Уважно слід перевіряти суми, які надійшли на розрахунковий рахунок або спеціальний позичковий рахунок від покупців, але не віднесені на рахунок 701 "Реалізація", а враховані на рахунках 361, 371, 377, 480. Це можуть бути кошти, що надійшли на підприємство у вигляді фінансової допомоги, на формування фондівспецпризначення або на збільшення прибутку. Такі суми обов'язково мають входити до об'єкта оподаткування.
Важливою складовою перевірки цього питання є з'ясування достовірності суми податкового кредиту. Насамперед необхідно перевірити дату виникнення права на податковий кредит. Це має бути дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в сплату товарів (робіт, послуг). Усі суми, що входять до податкового кредиту, мають бути підтверджені податковими накладними, митними деклараціями, платіжними документами.
У разі здійснення платником податку операцій з продажу товарів, звільнених від оподаткування, слід упевнитись, щоб у складі податкового кредиту не значилися суми ПДВ з придбаних сировини та матеріалів для виробництва цих товарів. Суми ПДВ тут мають входити до складу валових витрат виробництва (обігу). Якщо придбані сировина, матеріали, товари частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, то необхідно перевірити, щоб до податкового кредиту були включені лише ті суми ПДВ, які відповідають частці використаних товарів в оподатковуваних операціях. У разі виявлення випадків використання придбаних товарів на невиробничі потреби слід упевнитись, що суми ПДВ за цими товарами не значаться у складі податкового кредиту, а віднесені на рахунок джерел придбання цих товарів.
Під час перевірки також треба встановити відповідність суми ПДВ, відображеної у книзі придбання товарів, та суми податкового кредиту, відображеної в декларації, і, крім того, зіставити суму ПДВ, відображену в журналі-ордері №8 за кредитом рахунка 641, з відповідною сумою, наведеною у декларації, - вони мають збігатися.
Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати в бюджет акцизного збору передбачає насамперед установлення достовірності оборотів за кредитом 641 рахунка (субрахунок "Розрахунки за акцизним збором"). Для цього перевіряється повнота включення до об'єкта оподаткування оборотів з реалізації підакцизних товарів, безоплатного передання, реалізації з частковою оплатою або в обмін на інші товари, а також оборотів з реалізації підакцизних товарів своїм працівникам і службовцям як оплати праці. Під час перевірки оподатковуваного обороту слід враховувати, що він обчислюється за формулою:
ОО = С + П,
де ОО - оподатковуваний оборот;
С - собівартість продукції;
П - прибуток.
Якщо підприємство користується пільгами, то слід упевнитись в їх обґрунтованості.
За дебетом рахунка 641 за допомогою платіжних документів перевіряється своєчасність розрахунків з бюджетом.
Під час перевірки правильності відображення у звітності кредиторської та дебіторської заборгованості необхідно:
1) установити факти кредиторської та дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, тобто три роки після її виникнення. Для цього використовуються журнали-ордери 6, 7, відомості 7 або 8;
2) у разі встановлення простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами державної форми власності або у випадку, коли одне з підприємств, між якими має місце прострочена кредиторська заборгованість, є державним, слід упевнитись, що вся сума заборгованості перерахована в бюджет не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем закінчення терміну позовної давності. Для цього перевіряється наявність платіжних доручень, що підтверджують перерахування кредиторської заборгованості в бюджет;
3) у разі виявлення простроченої кредиторської заборгованості між недержавними підприємствами слід упевнитись, що сума заборгованості приєднана до оподатковуваного прибутку за той звітний період, у якому закінчився строк позовної давності і на неї нараховано податок на прибуток;
4) якщо виявлена прострочена дебіторська заборгованість, треба перевірити, чи приєднана ця сума до оподатковуваного обороту для нарахування ПДВ. ПДВ необхідно нараховувати, оскільки в даному разі вважається, що було здійснено відвантаження товарів без оплати їх вартості, тобто мало місце безоплатне передання товарів, що, у свою чергу, є об'єктом оподаткування ПДВ.
Перевіряючи законність зменшення валового доходу на суму безнадійної1 заборгованості, необхідно з'ясувати, чи було повідомлено податковий орган про зменшення валового доходу на суму безнадійної заборгованості, а також чи було прийнято рішення суду на користь платника податку. Якщо позов не задоволене, то треба упевнитись у тому, що платником був збільшений валовий дохід на суму, не визначену судом, та нараховано

 
 

Цікаве

Загрузка...