WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів - Реферат

Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів - Реферат

обсягів та умов запозичень;
б) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів і видатків;
в) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста районного значення;
г) перелік інвестиційних програм на наступний період;
д) інформацію про хід виконання відповідного бюджету у кожному бюджетному періоді.
Проект бюджету спочатку розглядається постійними комісіями відповідної місцевої Ради, які з поданими матеріалами ознайомлюють усіх членів комісії. Організація роботи щодо розгляду проекту бюджету в раді покладається на фінансово-бюджетну комісію, яка узагальнює всі зауваження і пропозиції інших комісій. Пропозиції і зауваження депутатів місцевої ради подаються до відповідних комісій ради в письмовій формі з розрахунками та обґрунтуваннями. У разі внесення пропозицій про збільшення видатків одночасно подаються пропозиції про реальні джерела збільшення доходів чи скорочення інших видатків. Висновки та пропозиції постійних комісій з відповідними розрахунками й обгрунтуваннями подаються бюджетно-фінансовій комісії для узагальнення.
Зауваження і пропозиції узагальнює бюджетно-фінансова комісія з участю представників інших постійних комісій, фінансового управління та інших місцевих організацій. Після узгодження матеріалів постійних комісій щодо зауважень і пропозицій бюджетно-фінансова комісія складає висновок, який подається на розгляд сесії місцевої ради.
На сесії з доповіддю про проект бюджету на плановий рік за дорученням держадміністрації виступає начальник фінансового управління. Співдоповідь робить голова бюджетно-фінансової комісії. Післяпершого читання та в разі неузгодження окремих пропозицій і зауважень проводиться другий етап розгляду проекту бюджету в комісіях ради з відповідними розрахунками та обгрунтуваннями, на підставі яких вносяться зміни до проекту бюджету. Останній, попередньо погоджений з фінансовим управлінням, подається бюджетно-фінансовою комісією на друге слухання сесії місцевої ради.
Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
- загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний і спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;
- граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді й боргу Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду;
- бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;
- доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
- бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;
- перелік захищених статей.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради під час затвердження місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.
Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва і Севастополя), міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення бюджети на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після опублікування Закону про Державний бюджет України.
Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно до рішень міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи міського бюджету, міст Києва і Севастополя, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення.
Одним із недоліків формування місцевих бюджетів було те, що бюджет на плановий рік затверджувався після схвалення Верховною Радою України нормативів відрахувань від загальнодержавних доходів до бюджетів областей і міст Києва і Севастополя, а після затвердження названих вище бюджетів відповідні (обласні, міст Києва і Севастополя) ради доводили нормативи відрахувань до бюджетів районів і міст обласного підпорядкування, що було основою для розгляду і затвердження районних і міських, міст обласного підпорядкування бюджетів. Такий порядок формування бюджетів склався в умовах адміністративно-командної системи управління економікою держави і був одним із інструментів гальмування розвитку регіональних й адміністративно-територіальних формувань. Місцеві органи влади й управління не мали достатньої свободи у формуванні необхідних фінансових ресурсів для економічного і соціального розвитку своїх територій, оскільки вищестоящий орган визначав частку відрахувань до бюджету нижчого рівня від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету. На даний час розподіл доходів між бюджетами здійснюється на постійній основі згідно з порядком і нормативами, установленими "Бюджетним кодексом України".
Список використаної літератури:
1. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. 336 с.
2. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза. 202 с.
3. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. 362 с.
4. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності. 153 с.
5. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. 948 с.
6. Оболенський О.Ю. Державна служба. 344 с.
7. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). 240 с.
8. Опришко В. Ф., Омельченко А. В., Фастовець А. С. Право Європейського Союзу. 472 с.
9. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П. Правознавство. 767 с.
10. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. 312с.
11. Осадець С. С. Страхування. 599 с.
12. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз. 485 с.
13. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування. 271 с.
14. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами. 279 с.
15. Петрашко Л. П. Валютні операції. 204 с.
16. Петюх В.М., Ємельяненко Л.М., Торгова Л.В. Конфліктологія. 316с.
17. Подолинський С. А. Вибрані твори. 328 с.
18. Політична історія XX століття /Заред. В. Ф. Салабая. 376 с.
19. Рогач І. Ф. та ін. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. 239 с.
20. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків. 240 с. Савченко А. Г. Макроекономічна політика. 166с. Савченко В. Я. Аудит. 322 с.
21. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. 351 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...