WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів - Реферат

Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів - Реферат

бюджетних запитів. Ці запити мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету.
Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюджетів проводять аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з погляду його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідно районним чи міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів.
Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, необхідні для складанняпроектів місцевих бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет.
Прогнозний проект бюджету областей, міст Києва і Севастополя фінансові управління, відділи складають на основі концепції бюджетної політики, яка розробляється бюджетно-фінансовою комісією відповідної Ради і подається до початку складання проекту бюджету до виконкому, та даних аналізу фінансово-господарської діяльності за минулий і поточний роки і прогнозних показників на наступний бюджетний рік.
Держадміністрації районних і міських (міст обласного підпорядкування) рівнів складають проект видатків установ і організацій районного і міського підпорядкування, проект плану надходжень усіх видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів на території району, міста та проект нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів.
Проект плану видатків надсилається районними і міськими (міст обласного підпорядкування) держадміністраціями відповідним управлінням і відділам обласної держадміністрації для включення в загальне зведення за галузями господарства, а його копія - фінансовому управлінню облдержадміністрації. Проект плану надходжень податків, зборів та інших платежів подається фінансовому управлінню облдержадміністрації.
Управління, відділи, підприємства та організації облдержадміністрації з урахуванням пропозицій районних і міських (міст обласного підпорядкування) держадміністрацій складають зведені проекти балансів доходів і видатків, проекти планів за доходами і кошториси видатків і подають їх фінансовому управлінню.
У процесі розгляду розрахунків доходів і видатків фінансове управління:
- перевіряє правильність визначення на плановий рік витрат і джерел їх покриття, а також урахування змін чинного законодавства;
- уточнює розрахункові баланси доходів і видатків, проекти планів за доходами і зведені кошториси видатків;
- на основі аналізу звітних даних та інших матеріалів вишукує можливість збільшення доходів бюджету за рахунок повнішого врахування всіх внутрішньогосподарських ресурсів.
Після перевірки вказаних розрахунків фінансове управління розробляє проект обласного бюджету і проект нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до районних і міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів.
Проект нормативів відрахувань повідомляється районним і міським (міст обласного підпорядкування) держадміністраціям для самостійного визначення напряму видатків бюджету і складання проекту бюджету районів і міст обласного підпорядкування. У разі наявності зауважень райміськдержадміністрацій до проекту нормативних відрахувань вони повідомляють про це фінансовим управлінням облдержадміністрацій. Подані зауваження розглядаються у фінансових управліннях з участю представників райдержадміністрацій і постійної бюджетно-фінансової комісії обласної ради.
Після уточнення розрахунків за проектом бюджету фінансове управління подає на розгляд облдержадміністрації проекти:
- обласного бюджету з виділенням дохідних джерел і видів видатків згідно з бюджетною класифікацією;
- нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів до районних і міських бюджетів;
- суми дотацій і субвенцій з обласного бюджету або коштів із районних і міських бюджетів, які передаються в обласний бюджет для вирівнювання рівня соціальної забезпеченості населення у зв'язку з нерівномірним розподілом доходів між територіями;
- суми оборотної касової готівки обласного бюджету.
До проекту бюджету додається коротка характеристика і розрахунок окремих статей доходів і видатків бюджету.
У тижневий термін після ухвалення Закону про Державний бюджет України у другому читанні Кабінет Міністрів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів) для відповідних бюджетів і текстові статті, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний рік, які були проголосовані Верховною Радою України під час прийняття проекту Закону про Державний бюджет України в другому читанні.
На підставі інформації, отриманої у наведеному порядку, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних Рад готують проекти рішень про відповідні бюджети.
Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради. Разом з ним подаються:
а) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:
- інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту місцевого бюджету;
- оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих відповідною радою податкових пільг;
- пояснення до основних положень проекту рішень про місцевий бюджет, включаючи аналіз обсягів видатків щодо функцій і програм та обгрунтування міжбюджетних взаємовідносин;
- інформацію щодо погашень боргу Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування,

 
 

Цікаве

Загрузка...