WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів - Реферат

Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів - Реферат

пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється.
Пропозиції стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків, пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела компенсації втрат доходів або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня розглядає пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України і готує висновки та пропозиції до нього.
Висновки та пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України розповсюджуються серед народних депутатів України не пізніше ніж за два дні до розгляду проекту закону у першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України. Перше читання проекту Закону про Державний бюджет України починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо висновків та пропозицій до проекту Закону. Висновки тапропозиції до проекту закону про Державний бюджет України голосуються в цілому. Якщо позитивне рішення не прийнято, відбувається постатейне голосування. Прийняття рішення щодо висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України вважається ухваленням проекту Закону у першому читанні. Висновки та пропозиції мають бути збалансованими. Схвалені Верховною Радою України висновки і пропозиції Комітету Верховної Ради з питань бюджету набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради України.
Верховна Рада України приймає проект Закону про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня року, що передує плановому.
Друге читання розпочинається з доповіді міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України проекту Закону про Державний бюджет України.
Друге читання проекту Закону передбачає насамперед затвердження загального обсягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України.
Друге читання завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. При цьому загальний обсяг дефіциту (профіциту) доходів і видатків Державного бюджету України на наступний бюджетний період, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, мають бути прийняті у другому читанні в обов'язковому порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доопрацьовує проект Закону про Державний бюджет України та вносить його на розгляд Верховної Ради України у третьому читанні не пізніше 25 листопада року, що передує плановому.
Третє читання проекту Закону про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді міністра фінансів України.
Після доповіді голови Комітету та співдоповіді міністра фінансів Верховна Рада проводить голосування по пропозиціях Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо статей проекту Закону, які не були прийняті у другому читанні, та по проекту Закону в цілому.
Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому. Про введення в дію Закону про Державний бюджет Верховна Рада приймає постанову, проект якої готується Урядом і розповсюджується серед депутатів разом з матеріалами до другого читання. Президент України підписує Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік, після чого він оприлюднюється в пресі та інших засобах масової інформації.
У разі несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет до початку нового бюджетного періоду Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету з такими обмеженнями:
1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на цілі, які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період й одночасно передбачені у проекті Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період;
3) до прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов'язаних з уведенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.
Не пізніше двох місяців з дня набрання чинності Законом про Державний бюджет України міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про вже взяті бюджетні зобов'язання та здійснені платежі, щодо яких бюджетні призначення у затвердженому Державному бюджеті України не передбачені.
Складання проектів Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя згідно з Бюджетним кодексом України починається з доведення Міністерством фінансів України до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний пероід.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад зобов'язані надавати Міністерству фінансів України інформацію для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників.
Робота з формування бюджетів Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя та районних бюджетів організується виконкомами відповідних рад. У місті Києві - міською державною адміністрацією, оскільки Законом України "Про столицю місто-герой - Київ" вона здійснює функції виконавчого органу Київради.
Безпосередньо організація роботи зі складання проекту бюджету на плановий рік покладається на фінансові органи відповідного органу місцевої влади, який має право давати вказівки і завдання управлінням, відділам, підприємствам, організаціям і установам щодо порядку визначення окремих видів доходів і видатків, складання проекту за доходами і зведеними кошторисами видатків.
Місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам

 
 

Цікаве

Загрузка...