WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів - Реферат

Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів - Реферат

висновки та подають погоджені показники проектів місцевих бюджетів на наступний рік Управлінню територіальних бюджетів.
Далі управління (структурні підрозділи) Міністерства фінансів, котрі забезпечують складання бюджету, з урахуванням зауважень і пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, положень, схвалених Верховною Радою України в Основних напрямах бюджетної політики на наступний рік, а також схвалених Кабінетом Міністрів України основних прогнозних макропоказни-ків економічного і соціального розвитку України готують пропозиції до проекту ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет України на наступний рік", пояснювальну записку з необхідними розрахунками й обґрунтуваннями для розгляду на засіданні колегії Міністерства фінансів.
Після цього, до 15 серпня поточного року, даний документ подається на розгляд Кабінету Міністрів України. Крім проекту Закону, на розгляд Кабінету Міністрів подаються такі матеріали:
1. Пояснювальна записка до проекту Державного бюджету України, яка має містити:
а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на плановий рік, покладені в основу проекту Державного бюджету України на плановий рік;
б) оцінку надходжень доходів та інших коштів (позик), що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами видатків бюджету;
в) пояснення до основних положень проекту Закону про Державний бюджет України на плановий рік, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків на виконання бюджетних програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за минулий, поточний і плановий роки в розрізі класифікації видатків бюджету;
г) інформацію щодо врахування пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, якщо вони були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої статті 33 Бюджетного кодексу;
д) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;
е) інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом боргового зобов'язання, графіка його погашення, обсягів та умов запозичень;
є) прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на три наступні роки.
2. Прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України.
3. Перелік пільг щодо податків, зборів (інших обов'язкових платежів) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання.
4. Показники видатків Державного бюджету України, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення програм, що враховані в проекті Державного бюджету України, за умови реалізації цих програм протягом більше одного бюджетного періоду.
5. Зведення та структуру фінансових зобов'язань із державного боргу та державних гарантій на поточний і плановий роки до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу.
6. Перелік інвестиційних програм на плановий рік, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів України.
7. Доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному році.
8. Проекти кошторисів усіх державних цільових фондів на плановий рік, які створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до Закону.
9. Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України на плановий рік (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету).
10. Перелік неузгоджених питань щодо обсягів видатків Державного бюджету.
11. Перелік нормативних актів, які неможливо забезпечити бюджетними асигнуваннями на плановий рік.
Третій етап полягає в підготовці проекту Державного бюджету на наступний рік для подання до Верховної Ради України. Він передбачає:
по-перше, доопрацювання відповідними департаментами і управліннями Мінфіну разом з головними розпорядниками бюджетних коштів необхідних матеріалів щодо пропозицій до проекту Державного бюджету на плановий рік після розгляду Кабінетом Міністрів України і подання зведених матеріалів Управлінню державного бюджету та бюджетної політики;
по-друге, доопрацювання проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік, пояснювальної записки з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями й подання для розгляду керівництвом Міністерства фінансів;
по-третє, подання проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік із необхідними матеріалами на підпис Прем'єр-міністру України;
по-четверте, підготовку матеріалів, що подаються до Верховної Ради України разом із проектом Закону України про Державний бюджет України на плановий рік відповідно до вимог Бюджетного кодексу, перелічених вище;
по-п'яте, доведення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій уточнених розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, яка щорічно затверджується постановою Кабінету Міністрів, та інших показників, необхідних для складання проектів місцевих бюджетів;
по-шосте, подання проекту Закону про Державний бюджет на плановий рік до редакції газети "Урядовий кур'єр" відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
За наслідками розгляду проекту Закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту Закону та подає його Верховній Раді України не пізніше 15 вересня, що передує плановому.
Стадія розгляду проекту бюджету продовжується у Верховній Раді України. Порядок розгляду встановлений Регламентом Верховної Ради України.
Не пізніше ніж через п'ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України. Після прийняття до розгляду поданого проекту Закону про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня року, який передує плановому, проект Закону розглядається народними депутатами у комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради України.
Комітети Верховної Ради України готують свої пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня року, який передує плановому, прийняття

 
 

Цікаве

Загрузка...