WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету - Реферат

Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету - Реферат

бюджетні позички можуть отримуватись у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, але у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання таких позичок визначається Міністерством фінансів України.
Іноді мають місце факти, коли виконавчі органи ставлять питання про надання їм позичок і одночасно приймають рішення про видачу позичок суб'єктам господарювання (особливо недержавного сектору економіки) за умови, що не було забезпечене своєчасне і в повних обсягах фінансування видатків на виплату заробітної плати та інші першочергові і невідкладні заходи, що їх передбачено бюджетом по установах освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення і соціального захисту.
Перевіряючи це питання, слід мати на увазі, що ті суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності і підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету та отримувати позички відповідно до програм економічного і соціального розвитку регіону, але ці позички не повинні бути безпроцентними чи такими, проценти за які є нижчими від розрахункового рівня інфляції на період позички.
Якщо фінансування видатків здійснювалося з резервного фонду виконавчих органів обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районних рад, необхідно перевірити наявність щоквартальних докладних письмових звітів про видатки з резервних фондів з обгрунтуванням їх необхідності й ефективності. Рішення щодо схвалення цих видатків та можливого відновлення резервного фонду повинно прийматись відповідними місцевими радами на найближчій сесії.
Перевіряючи дотримання бюджетних прав місцевих органів влади, необхідно керуватися чинним законодавством і, зокрема, з'ясувати, чи не допускалося незаконне вилучення коштів у бюджети вищого рівня, чи законними були операції щодо передання і вилучення коштів у формі взаємних розрахунків з бюджетами нижчого рівня.
Ревізія законності операцій за рахунками бюджету основного рівня території (обласного, районного, міського) включає перевірку планово-фінансових, звітних та інших документів щодо виконання цього бюджету, а також суцільну перевірку операцій за рахунками, на яких обліковувалися кошти цього бюджету. За умови повнофункціонального казначейського обслуговування місцевих бюджетів така перевірка здійснюється в територіальних органах Державного казначейства України.
У процесі перевірки дотримання органами Держказначейства порядку виконання державного бюджету та місцевих бюджетів за доходами ревізори зосереджують увагу на перевірці таких питань:
o правильність ведення бухгалтерського обліку доходів бюджету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
o дотримання порядку відкриття рахунків та зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів;
o обґрунтованість відкриття реєстраційних спеціальних рахунків бюджетним установам та правильність зарахування на них коштів;
o повнота і своєчасність перерахування платежів до державного та місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями про місцеві бюджети регіону;
o повнота надходження коштів до бюджету за рахунок платежів, не визначених законодавством як обов'язкові, зокрема коштів за приватизоване майно, адміністративних штрафів тощо;
o правильність проведення операцій з коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії, стан обліку заборгованості;
o правильність повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету;
o правильність зарахування коштів до загального фонду та спеціального фонду державного бюджету та місцевих бюджетів;
o дотримання черговості при проведенні операцій із обробки платежів.
До основних питань, які необхідно встановити під час перевірки дотримання органами Державного казначейства порядку касового виконання бюджету за видатками, включають:
o правильність формування мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Держказначейства;
o дотримання встановленого порядку відкриттярозпорядником коштів особових та реєстраційних рахунків;
o правильність та своєчасність складання розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів кошторисів та планів використання бюджетних коштів на основі затверджених лімітів;
o контроль за правильністю здійснення бюджетних видатків, зокрема наявність в органах Держказначейства документальних підтверджень для оплати рахунків (угод, звітів тощо);
o законність здійснення операцій з власними надходженнями бюджетних установ;
o дотримання встановленого порядку перерахування міжбюджет-них трансфертів та інших коштів за міжбюджетними розрахунками.
До програми ревізії виконання бюджету в обов'язковому порядку включають питання щодо перевірки економічної і контрольної роботи фінансових і казначейських органів. Зокрема, установлюється використання фінансовими органами й органами Державного казначейства наданого їм права обмеження або призупинення фінансування за наявності фактів незаконного витрачання коштів, а також у разі нена-дання звітів про використання раніше виділених коштів.
Фінансові органи і відповідні органи Державного казначейства можуть вносити конкретні пропозиції і здійснювати заходи щодо скорочення бюджетних витрат за рахунок припинення реалізації окремих регіональних програм, не повністю забезпечених джерелами фінансування, приведення мережі, штатів і контингентів установ у відповідність до бюджетних призначень на їх утримання тощо.
Перевіряється, як часто Міністерство фінансів АР Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські фінансові управління, фінансові управління районних державних адміністрацій та відповідні органи Державного казначейства розглядали звіти й інші документи про виконання бюджетів районів, міст республіканського й обласного підпорядкування, сіл, селищ і міст районного підпорядкування. Чи подавалися за результатами цього розгляду відповідні пропозиції Уряду, обласним і районним (міським) державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад для відповідного реагування? Наскільки глибоко і всебічно зроблено аналізи бюджету та наскільки обґрунтованими є пропозиції щодо поліпшення стану виконання бюджету?
Список літератури:
1. Гусак Т. М., Мірошниченко Н. О. Посібник з аудіювання (англ. мова). Ч. II для викладачів. 144 с. (З комплектом касет).
2. Гужва В. М., Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі. 458 с.
3. Дворецька Г. В. Соціологія праці. 244 с.
4. Дворецька Г. В. Соціологія. 472 с.
5. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності. 316 с.
6. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. 483 с. Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа. 310 с.
7. Драб Н. Л. Техніка і мова презентації. (Нім. мова). 102 с.
8. Дяченко В.І. Система правоохоронних органів. 320 с.
9. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С. Ф. Покро-пивного. 468 с.
10. Економіка підприємства. За ред. С. Ф. Покропивного. Рос. мовою. 608 с.
11. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / За ред. С. В. Степаненка. 306 с.
12. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. 127 с.
13. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. 170 с.
14. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг. 560 с.
15. Жлуктенко В. І. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 2. Математична статистика. 336 с.
16. Завіновська Г. О. Економіка праці. 300 с. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. 240 с. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. 266 с. КербЛ.П. Основи охорони праці. 216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...