WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету - Реферат

Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету - Реферат

про зараховані і повернені доходи за кожним видом платежу мають бути звірені з даними податкової адміністрації, про що складаються довідки.
Важливо також установити, яку роботу проведено місцевими органами виконавчої влади і самоврядування, відповідними фінансовими органами з вишукування додаткових джерел наповнення доходів місцевих бюджетів і яких заходів вжито щодо підвищення ефективності цієї роботи. Зокрема, це стосується питань формування і реалізації інвестиційних програм, приватизації об'єктів державної і комунальної власності, створення ринку цінних паперів, підготовки пропозицій щодо випуску в обіг для розміщення місцевих грошових, грошово-речових і речових лотерей та ін.
Перевірка правильності передбачених у бюджеті видатків здійснюється за кожною статтею видаткової частини. При цьому перевіряється не тільки цільова спрямованість видатків, а й можливий обсяг їх фінансування виходячи із запланованих надходжень до бюджету. У сучасних умовах дефіциту фінансових ресурсів необхідно планувати фінансування насамперед поточних видатків. Це витрати бюджету на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення. За умови достатності доходів бюджету плануються витрати на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності й інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням.
Найбільшу питому вагу у видатках місцевих бюджетів займають асигнування на фінансування соціально-культурних закладів і соціальний захист населення.
Під час ревізії використання державних активів у бюджетній сфері аналізуються питання використання бюджетних коштів (майна) на утримання бюджетних установ і на видатки з проведення загальних заходів за напрямами діяльності галузей і функцій, покладених на відповідних розпорядників бюджетних коштів. Обов'язково перевіряється: правильність планування надходжень і витрат на утримання галузі, установи, організації (і в цілому, і за окремими кодами економічної класифікації видатків бюджету); реальність формування бюджетних запитів, наявність розрахунків до них, дотримання чинних норм і нормативів, цін і тарифів; урахування у розрахунках доведених вищою організацією лімітів витрат; наявність кошторисів, планів використання бюджетних коштів і асигнувань із бюджету, правильність їх складання і затвердження; правильність ведення обліку і складання фінансової звітності.
Розмір витрат на фінансування соціально-культурних закладів визначається виходячи з середньорічних показників по мережі, штатах і контингентах цих закладів, норм видатків, середніх ставок заробітної плати, числа днів функціонування ліжок у лікарняних закладах, числа днів перебування дітей у дошкільних закладах, учнів - у школах-інтернатах та ін. У зв'язку з цим з'ясування правильності установлення видатків на соціально-культурні заходи необхідно починати з перевірки прийнятих у розрахунках до бюджету даних про середньорічні показники по мережі, штатах і контингентах. Порівнюючи показники, прийняті в розрахунках до бюджету, з показниками статистичної і бухгалтерської звітності, з планами розгортання нової мережі і приросту чисельності контингентів, установлюється достовірність фактичної наявності мережі, штатів і контингентів на початок планового періоду і середньорічної їх чисельності.
Практика ревізійної роботи свідчить, що фінансові органи під час формування бюджету нерідко завищують перехідну базу по мережі, штатах і контингентах, у результаті чого завищуються видатки на утримання соціально-культурних закладів.
Якщо перевіркою буде встановлено, що під час складання бюджету були допущені помилки у визначенні контингентів, які обслуговуються соціально-культурними установами, ставок заробітної плати, норм видатків та інших показників, що призвело до завищення асигнувань, то в процесі ревізії необхідно внести пропозиції щодо уточнення бюджетних призначень.
Аналізуючи кошториси доходів і видатків бюджетних установ, треба звернути увагу на заплановане надходження коштів з інших джерел, а саме: платні послуги, оренда, спонсорські та інші надходження.
Необхідно також звернути увагу на правильність оформлення і своєчасність затвердження кошторисів. При порушенні установлених строків затвердження бюджетів бюджетні установи не можуть своєчасно затвердити свої кошториси, тому фінансування в І кварталі поточного року здійснюється виходячи з тих сум асигнувань, які були виділені в IV кварталі попереднього року.
У загальній сумі асигнувань на соціально-культурні заходи більше половини становлять видатки на заробітну плату.
Перевіряючи витрачання грошових коштів на заробітну плату, слід, зокрема, проаналізувати правильність установлення і застосування посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за заміщення і сумісництво та премій відповідно до чинних нормативних актів. З'ясовується, чи не перевищує фактична чисельність працівників передбачену штатним розписом, затвердженим вищою організацією у межах фонду оплати праці; чи не допускалися виплати зарплати за невідпрацьований час (за час перебування працівників у відпустках, на лікуванні тощо), а також чи не списувалися на витрати кошти за фіктивними відомостями на виплату зарплати, за відомостями минулих років (за минулі періоди), на підставних і вигаданих осіб, чи не допускались у відомостях на виплату заробітної плати підчистки, дописки і виправлення цифр з метою збільшення суми виплаченої заробітної плати. У разі наявності підчисток, дописок і виправлень необхідно переконатись, чи не зроблено це з метою привласнення грошових коштів.
Перевіряється правильність утримання податків із заробітної плати працівників установи і своєчасність їх перерахування до бюджету, а також відрахування до державних цільових фондів, правильність відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.
Одночасно з'ясовується, чи здійснював фінансовий орган контроль за витрачанням і збереженням коштів, правильністю тарифікації вчителів, медичних та інших працівників бюджетнихустанов. За необхідності проводиться вибіркова перевірка тарифікаційних списків.
Під час перевірки витрат на відрядження слід керуватись відповідними постановами Кабінету Міністрів України та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України з цього питання. Якщо мали місце відрядження працівників, котрі працюють у даній установі за сумісництвом, або тих, які постійну роботу в даній установі суміщають з роботою в інших установах, доцільно провести зустрічні перевірки і переконатись, чи не було подвійної компенсації витрат на відрядження.
Під час ревізії витрат на оплату комунальних послуг перевіряється правильність застосування чинних норм, цін і тарифів на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію; з'ясовується, чи не завищувались у документах на оплату господарських та інших витрат показники, від яких залежить розмір оплати, чи забезпечувалось відшкодування витрат за користування комунальними послугами орендарями.
За витратами на утримання автотранспорту перевіряється правильність застосування норм витрат пально-мастильних матеріалів, заповнення маршрутних листів, стан розрахунків за надані послуги найманим автотранспортом, використання автотранспорту за призначенням.
Витрати на поточний ремонт перевіряються через вивчення правильності складання кошторисів на такий ремонт, застосування розцінок, відповідності вартості списаних матеріалів обсягу виконаних робіт з поточного ремонту.
Канцелярські і поштово-телеграфні витрати перевіряються виходячи з необхідності максимальної ощадливості й недопущення оплати особистих міжміських телефонних розмов за рахунок державних коштів.
У процесі проведення ревізій в установах охорони здоров'я, дитячих будинках, садках, яслах, школах-інтернатах, у будинках інвалідів та інших установах, яким виділяються

 
 

Цікаве

Загрузка...