WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету - Реферат

Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету - Реферат


Реферат на тему:
Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету
Ревізія складання і виконання бюджету охоплює весь обсяг роботи місцевих органів державної влади, зокрема фінансових і казначейських, та органів місцевого самоврядування. Розпочинається вона з перевірки виконання зведеного бюджету території і має на меті дати об'єктивну оцінку стану виконання бюджетів регіону (міста, району) та внести пропозиції щодо усунення й попередження недоліків у діяльності органів державної влади і підпорядкованих їм установ, підприємств та організацій.
Питаннями, що підлягають обов'язковому контролю при перевірці виконання зведеного бюджету території, є встановлення:
o наявності та правильності розрахунків доходів і видатків бюджетів;
o законності, обґрунтованості і правильності внесення уточнень до бюджетних призначень у процесі виконання бюджетів;
o дотримання нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів та інших платежів між рівнями бюджетів;
o правильності розмежування доходів між бюджетами, розподілу платежів до відповідних фондів бюджету та асигнувань із цих фондів бюджету;
o дотримання порядку перерахування коштів з державного бюджету місцевим бюджетам і розподілу їх між бюджетами територіальних громад;
o правильності розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів;
o законності та ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.
Ревізія, як правило, починається з одночасної перевірки всіх ділянок роботи фінансового органу, Держказначейства й інших об'єктів, передбачених програмою.
Перед початком ревізії необхідно отримати від фінансового органу або установи банку довідку про відкриті рахунки для виконання відповідного бюджету, реєстр розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету, та засвідчені копії рішень і розпоряджень відповідного місцевого органу державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування, що стосуються формування та виконання бюджету.
На підставі наявних у фінансовому органі регіону (міста, району) даних: розрахунків, обґрунтувань, рішень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, звітності про виконання низових бюджетів тощо з'ясовується стан роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад, а також стан роботи місцевих фінансових органів щодо організації бюджетного планування та управління виконанням відповідного місцевого бюджету.
Насамперед установлюється дотримання відповідних законодавчих і нормативних актів при складанні, розгляді і затвердженні проекту бюджету; виконання вимог Бюджетного кодексу щодо змісту та структури рішення про бюджет території; наявність розпису доходів і видатків бюджету, бюджетного розпису за місяцями у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, затверджених кошторисів і штатних розписів, планів використання бюджетних коштів підприємствами й організаціями, які є їх одержувачами.
У разі несвоєчасного затвердження місцевого бюджету необхідно встановити, чи не здійснювалося у періоді до затвердження бюджету фінансування в обсязі понад Іп обсягу видатків, визначеного на відповідний період попереднього бюджетного року, та чи не перераховувалися кошти на здійснення капітальних видатків.
Аналізуючи рішення про затвердження бюджету, треба враховувати, що у разі прийняття бюджету з дефіцитом повинні бути визначені джерела його покриття (для бюджетів АР Крим і міст), а затвердження обласних, районних і районних у містах бюджетів з дефіцитом взагалі не допускається.
У разі встановлення випадків затвердження дефіцитних бюджетів ревізор повинен встановити наслідки такого рішення (зростання бюджетної заборгованості тощо).
У процесі перевірки звертається увага на правильність визначення у складі бюджету загального і спеціального фондів. Водночас треба враховувати, що формування спеціального фонду місцевих бюджетів можливе лише за умови, якщо це передбачено законом про державний бюджет.
Належить також з'ясувати, які загальнорегіональні (районні, міські) програми, що потребували виділення коштів бюджетів різних рівнів, прийнято місцевими радами та як забезпечувався контроль за повнотою виконання заходів за цими програмами.
За даними звітів про стан виконання прийнятих програм необхідно встановити, скільки бюджетних коштів було виділено на зазначені цілі та чи досягнуто результативних показників, визначених рішеннями ради.
При перевірці перерахування коштів з державного бюджету місцевим бюджетам та розподілу їх між бюджетами територіальних громад встановлюється, чи забезпечено дотримання Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, а також міжбюджет-них трансфертів між місцевими бюджетами. Якщо мали місце факти передання видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами, а також передання видатків на виконання делегованих державних повноважень, то необхідно перевірити наявність відповідних угод, своєчасність їх укладення (не пізніше 1 серпня року, що передує плановому), повноту перерахування відповідними бюджетами коштів на проведення зазначених видатків.
Аналізуючи роботу органів державної влади та місцевого самоврядування щодо формування бюджету, слід також звернути увагу на правильність розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів. При цьому перевіряються показники, застосовані Міністерством фінансів при визначенні обсягу надходження на відповідній території доходів до бюджетів та при затвердженні обсягу міжбюджетних трансфертів. У випадку виявлення розбіжностей з даними перевірки встановлюється, яким чином вплинуло неправильне визначення цих показників на міжбюджетні взаємовідносини і з вини яких органів та посадових осіб відбулось надання недостовірної інформації.
У процесі виконання місцевих бюджетів виконавчі органи місцевих Рад мають право змінювати обсяг доходів і видатків відповідного бюджету в межах наданих їм законом прав. Такі зміни мають бути обґрунтованими і документально оформленими.
Однією з найважливіших ділянок ревізійної роботи у фінансовому органі є контроль за виконанням дохідної частини бюджету. У процесі перевірки проводиться аналіз рівня виконання доходів за кожним джерелом і кожним видом платежів у бюджет, установлюються причини відхилень від запланованих сум. Одночасно зіставляються нараховані суми платежів з фактичними надходженнями. У разі невиконання передбачених планом надходжень податків, зборів та інших обов'язкових платежів необхідно визначити вплив невиконання дохідної частини бюджету на виконання бюджету за видатками та з'ясувати, чи забезпечувалося своєчасне коригування видаткової частини за постійного відставання виконання плану за доходами.
Серед причин, що можуть призвести до значних відхилень увиконанні бюджету за окремими видами доходів, можливі прора-хунки, допущені на етапі формування бюджету, у тому числі умисне заниження бази оподаткування, необгрунтоване надання податкових пільг та ін. Тому до питань, що підлягають перевірці, включають стан роботи органів державної податкової служби, виконавчих органів відповідних рад щодо забезпечення повноти і своєчасності надходження платежів до бюджету, дотримання законності та обґрунтованості надання окремим категоріям платників пільг з податків і зборів, які надходять до бюджету. Шляхом вибіркових перевірок установлюють, чи використано кошти, вивільнені у результаті надання пільг, за призначенням.
Документальній перевірці підлягають усі випадки повернення доходів за рахунок бюджету. Перевіряється законність повернення податків і платежів, а також з'ясовується, чи не було це повернення зумовлене списанням сум, які бюджету не належали. Дані

 
 

Цікаве

Загрузка...