WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податковий контроль корпорацій - Реферат

Податковий контроль корпорацій - Реферат

економічних міркувань і матеріальних інтересів, у сфері оподаткування оперують також у принципі неекономічними і неправовими категоріями соціальної справедливості, рівності, закликами ділитися та бути чесними. Тобто аргументація переноситься в етичну площину, де взаємодіють між собою податкова етика сукупності конкретних платників і фіскальна мораль державного керівництва за даного соціального стану суспільства і співвідношення політичних сил.
Фінансові взаємовідносини корпорацій з фіском спираються на налагоджений порядок самооподаткування та платіжної дисципліни під дієвим державним контролем. У правових демократичних країнах давно відкриті і реалізовані істини, що ухилення від сплати податків тим сильніше, чим складніше податкове законодавство та чим вищі норми оподаткування. Ці ж причини породжують і адміністративні проблеми управління податковими системами, ускладнюють контроль, створюють додаткові труднощі для податкового менеджменту.
Неабияке значення має також громадське ставлення до податкових порушень. Нетерпимість громадської думки до кримінального приховування доходів як до аморального, антидержавного за своєю сутністю явища помітно зменшує масштаби ухилення від податків. І навпаки, суспільне співчуття до порушників, котре може спонукатись надто високими, непопулярними, ірраціональними податками, підбурює до ухилення. З цього погляду на Заході впадає в очі виважений баланс прав і обов'язків обох сторін фіскального процесу, ретельно підібраний компроміс між державницьким й індивідуалістичним принципами в оподаткуванні.
Коли податки не мають конфіскаційного характеру, немає потреби в інквізиторських контрольних заходах. Правова держава захищає платників від незаконних чи помилкових податкових зобов'язань через багатоступінчасту апеляційно-судову систему. Існуючі в країнах з розвинутою ринковою економікою правові вимоги податкової дисципліни, фіскальний раціоналізм державної влади, етично зумовлене ставлення до податків як до непорушного громадянського обов'язку значно полегшують місію податкового контролю. Податкова культура західного підприємництва сформована самою логікою конкуренції, оскільки фірма, яка ухиляється від податків, ставить себе в завідомо виграшне становище. Ось чому порушення податкових зобов'язань сприймаються як аморальність, кримінал, замах на устої ринкової економіки і правової держави.
На початку XXI ст. стало особливо помітно, що у світовому масштабі оподаткуванню властиві міждержавні процеси синхронізації проведення податкових реформ, уніфікації та гармонізації національних податкових систем, а також форм контролю і методів аудиторської роботи. Так, згідно зі "Світовим довідником з корпоративного податку", в якому відображено 145 держав і територій, у більшості країн, за винятком "податкових оазисів", ставки податку на прибуток корпорацій перебувають у діапазоні 24-36 %. У кожній країні є свої особливості, які, проте, не виходять за межі звичайних процедур сучасного податкового процесу, що має космополітичний характер. Тут уся справа в деталях, яких - безліч.
Наприклад, у рубриці "адміністрування" названого "Довідника" у статті про США зазначено, що щорічну податкову декларацію корпорація (компанія) має подати до 15-го числа третього місяця після закінчення фіскального року. На прохання корпорації подання декларації може бути відстрочене на термін до шести місяців. Як правило, 100 % податкових зобов'язань мають бути сплачені поквартальне частковими авансовими платежами протягом того року, в якому одержано прибуток. Дані платежі вносяться 13-го числа четвертого, шостого, дев'ятого і дванадцятого місяців упродовж фіскального року.
У Великій Британії компанії визначають розрахунковий (звітний) період на свій вибір; декларації, звіти і розрахунки мають бути подані в податкову службу протягом 12 місяців після закінчення звітного періоду. Великі компанії на основі річного розрахунку податкових зобов'язань вносять щоквартальні авансові платежі на 13-й день шостого, дев'ятого, дванадцятого і п'ятнадцятого місяців від початку звітного періоду. Усі інші британські компанії визначають свої зобов'язання за корпораційним податком у межах дев'яти місяців після закінчення звітного періоду. Компанії, які невчасно подали декларації або не розрахувалися з бюджетом, підлягають штрафним санкціям. Останнім часом повноваження податкової служби щодо посилення контролю і розслідування податкових правопорушень значно розширені.
У Федеративній Республіці Німеччини умовами податкового адміністрування передбачено, що фіскальний рік збігається з календарним. Якщо компанія приймає звітний період, відмінний від календарного року, податок на прибуток справляється на основі визначення оподатковуваного доходу в звітному періоді, який має закінчуватися в межах календарного року. Щорічна податкова декларація має бути подана 31 травня року, наступного після податкового. Допускається відстрочення за умови клопотання самої компанії або заповнення й подання декларації ліцензованим податковим консультантом.
Поточні податкові платежі на прибуток німецьких корпорацій визначаються в розмірі однієї четвертої податкового зобов'язання за попередній рік і вносяться в бюджет 10-го числа березня, червня, вересня і грудня. На прострочені платежі нараховується пеня в розмірі 6 % річних, яку починають стягувати через 15 місяців. У разі несвоєчасного подання декларації накладається штраф у розмірі до 10 % від величини податкового зобов'язання.
Ще більша схожість щодо норм оподаткування, організаціїподаткового процесу та проведення аудиторської роботи властива податку на додану вартість, особливо в межах Європейського Союзу, а також країн Центральної і Східної Європи.
Список літератури:
1. Отчет о мировом развитии, 1997: государство в меняющемся мире: Пер. с англ. - М.: Прайм-ТАСС, 1997. - С. 107-108.
2. Паррингтон В. Л. Основньїе течения американской мисли: Пер. с англ. - М.: Иностр. литература, 1962. - С. 374.
3. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: Пер. з англ. - К.: Основи, 1994. - С. 137, 143-144.
4. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод. посібник. - К: НІОС, 1998. - 224 с.
5. Саймон Г. -А. Адміністративна поведінка: Пер. з англ. - К.: Ар-тЕк, 2001. -С. 12.
6. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001.- 186 с.
7. Свенссон Б. Зкономическая преступность: Пер. с швед. - М.: Прогресе, 1987. -С. 118.
8. Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. - К.: АртЕк, 2000. - С. 389, 435.
9. Смит А. Исследование о природе й причинах богатства наро-дов: Пер. с англ. - М.: Соцзкгиз, 1962. - С. 28.
10. Суторміна В. М. Фінанси капіталістичних держав. - К.: Вища школа, 1970. -С. 225.
11. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава - податки - бізнес / За ред. проф. В. М. Федосова.-К.: Либідь, 1992. - 328 с.
12. Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001.- 116с.
13. Токвилль А. Демократия в Америке: Пер. с франц. - К., 1860. - С. 68, 70.
14. Тур Н. О финансовой прокуратуро в Австрии й Италии. - СПб., 1886. -С. 5.
15. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / За наук. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2002. - 387 с.
16. Финансово-кредитньїй словарь. - М.: Финансн й статистика, 1984.--Т. 1. -С.282.

 
 

Цікаве

Загрузка...