WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податковий контроль корпорацій - Реферат

Податковий контроль корпорацій - Реферат

зобов'язання. Платник за блакитною декларацією має низку суттєвих переваг: перенесення допущених у поточному році збитків наперед на п'ять наступних років; перенесення збитків назад з декларованого року на один попередній рік; створення на пільгових умовах резервних фондів; пільгові правила списання амортизації; скидки з податків на суму технологічних затрат за кордоном; податковий кредит на суму вартості науково-дослідних робіт.
Податковий кредит означає зменшення в певному розмірі вже нарахованих податків, тоді як скидка вираховується з суми оподатковуваного доходу. Звичайно, для платника вигідніший податковий кредит, ніж скидка на таку саму суму.
Державна податкова служба Японії перевіряє також бухгалтерську і податкову звітність корпорацій, які потрапили в поле їх зору, незалежно від того, були вони до того перевірені приватними аудиторами чи ні. У процесі контролю податкові органи користуються широким правом доступу до документів та іншої необхідної інформації. Для матеріалів, які стосуються оподаткування, установлено термін зберігання 7-10 років. За прострочені податкові платежі нараховуються проценти в розмірі 7,3 або 14,6 % як за користування безпроцентним кредитом у період затримки. За несвоєчасно подані декларації стягується пеня в розмірі від 5 до 15 %. У разі зловмисного приховування доходів з метою ухилення від податків належний за законом податковий оклад збільшується ще на 35-40 %.
У випадках, коли корпорація-платник не погоджується з рішенням податкових органів, вона оскаржує нараховані податкові зобов'язання в судовому порядку в такій послідовності: Державний податковий трибунал - Суд з цивільних справ - Верховний суд.
Діючі на території Італії національні й іноземні компанії подають у міністерство фінансів декларації про доходи, самостійно розраховують належні платежі та вносять їх у бюджет. У цей процес "самообслуговування" податкоплатників фіскальні органи втручаються лише з метою внесення в декларації поправок, зумовлених невмисними помилками чи некомпетентністю платників, роблять порівняння з деклараціями минулих років для виявлення розбіжностей та умовчань. Ці рутинні деталі процедури можуть мати те значення, що у разі переплати податку, допущеної з вини фіскальної служби, згідно з італійським цивільним кодексом на користь платника буде здійснено нарахування процента (9 %) як за кредитування держави з боку "потерпілого".
В Італії широко практикуються нерегулярні, раптові перевірки. Можливе внесення змін у декларації особисто податковим інспектором, але в присутності представника корпорації, що перевіряється. Об'єкти для перевірки відбираються за принципом випадковості, а також у разі підозри у фіскальних правопорушеннях або за ознакою незалежності до певного сектору економіки.
Перевірки виконання податкових зобов'язань здійснюються службовцями відомства прямих податків, а в окремих випадках - спецпідрозділом фіскальної поліції. Контролери мають широкий доступ до джерел інформації (бухгалтерська звітність зберігається десять років), у тому числі право вилучення необхідної документації безпосередньо з офісу корпорації.
Слід особливо підкреслити, що в Італії санкції за порушення податкового законодавства мають не лише фінансовий і адміністративний характер стосовно корпорацій як юридичних осіб, а й передбачають кримінальну відповідальність посадових осіб. У разі неподання або несвоєчасного подання декларації про доходи за підсумками року податок стягується в дво--чотирикратному розмірі. Якщо в декларації показано нижчий дохід, ніж виявлено під час перевірки, штраф сягає одного або двох податкових окладів залежно від репутації платника, розміру шкоди, завданої фіску, та ін.
Відповідальний за податки менеджер корпорації, з вини якого допущені недоплати або зловживання, підлягає ув'язненню на строк до двох років. Позбавлення волі може бути замінене штрафом 5 млн лір, якщо декларація подана пізніше, ніж через три місяці після установленого терміну, або непродекларований дохід перевищує 50 млн лір. Приховування прибутку компанії на суму вищу 100 млн лір призводить до тюремного ув'язнення на строк від трьох місяців до двох років або штрафується сумою від 10 до 20 млн лір.
За названими дещо екстраординарними за своєю суворістю покараннями проявляється посилена боротьба італійської держави проти поширеної у країні корупції, мафії, тіньової економіки.
При Міністерстві фінансів Італії діє Податкова комісія, куди попередньо направляються всі претензії щодо сплати податків. Поза юрисдикцією фіскальних властей функціонує чотирирівнева судова система (Податковий суд першої інстанції - Податковий суд другої інстанції - Головна податкова комісія - Верховний суд), кожна з ланок якої розглядає позови або апеляції обох сторін податкового процесу.
Для Канади характерний класичний податок на прибуток корпорацій, що справляється в режимі самооподаткування (зеїґ-аззезїепг). Департаментом державних зборів Канади мобілізуються доходи від імені федерального уряду, а також більшості провінцій і територій за винятком Альберти, Онтаріо, Квебеку, які справляють провінційні податки на корпорації самостійно.
Податкова служба Канади на стадії приймання декларацій перевіряє повноту їх реквізитів і арифметичну правильність. Декларовані дані перевіряються також на відповідність показникам інших документів та джерел інформації про фінансовий стан корпорацій. На підставі зібраних матеріалів відбираються подат-коплатники для більш детальної перевірки. Великі корпорації, як правило, перевіряються щорічно.
Податкові органи Канади вправі контролювати звітність, затребувати необхідні документи, у тому числі з-за кордону, опитувати з санкції судді будь-яку особу, обізнану з бізнесом і фінансовим станом відповідної компанії. На підтвердження даних декларацій податкові інспектори мають право обстежувати власність корпорацій-платників. Бухгалтерська документація та фінансова звітність, що стосуються нарахування й сплати податків, визначення пільг та скидок, повинназберігатися протягом шести років у офісі корпорації за місцем її основної фінансової і господарсько-комерційної діяльності.
У Канаді прийнята звичайна процентно-штрафна система санкцій за порушення податкової дисципліни. У найбільш серйозних випадках корпорація, спіймана на ухиленні від сплати податків, штрафується в розмірі від 50 до 200 % недоплаченої суми податку на прибуток. Відповідно процент за простроченими платежами стягується на рівні поточного процента плюс 2%, а в противному разі (у випадку переплат) відшкодовується за рахунок бюджету.
Якщо платник не згоден з перерахунком податку, запропонованим податковою інспекцією, на першому етапі конфліктна справа розглядається у відділі апеляцій регіонального податкового управління, а потім - у федеральних податкових органах. Якщо на рівні платник - податкова служба конфлікт з приводу розміру й виконання податкових зобов'язань не розв'язується, справа в апеляційному порядку слухається в судових інстанціях у такій послідовності: Податковий суд Канади - Федеральний апеляційний суд - Верховний суд.
Фіскальні системи провідних економічно розвинутих країн досить ефективно функціонують завдяки максимізації податкових надходжень за поміркованого рівня оподаткування. Рівень податків, структура податкової системи завжди також є результатом політичного торгу й соціального компромісу, що можуть прямо і не стосуватися ні економіки, ні фінансів. Крім фіскальних імперативів,

 
 

Цікаве

Загрузка...