WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування видатків на економічну діяльність - Реферат

Планування видатків на економічну діяльність - Реферат

Міністерством освіти і науки та Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.
З метою забезпечення для наукових установ і проектно-конструкторських організацій необхідних умов для розроблення програм, спрямованих на розв'язання найважливіших науково-технічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної і конкурентоспроможної продукції, передбачається адресне пріоритетне фінансування та державна кредитна підтримка.
Порядок визначення обсягів цього фінансування та механізм контролю за використанням коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Слід також підкреслити, що з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів хід виконання програми поетапно перевіряється спеціально створюваними Міністерством освіти і науки комісіями з участю представників замовника програми, заінтересованих міністерств і відомств, відповідних координаційних рад, провідних учених та фахівців безпосередньо на підприємствах та в організаціях, що виконують роботи з організації програми.
Фінансування поставок продукції для державних потреб здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України таінших джерел фінансування, що залучаються для цього. Обсяги коштів для закупівлі зазначеної продукції щорічно передбачаються в Законі про Державний бюджет України на поточний рік та визначаються Кабінетом Міністрів України відповідними рішеннями про використання інших джерел фінансування.
Слід зазначити, що державні потреби - це потреби України в продукції, необхідній для розв'язання соціально-економічних проблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації державних і міждержавних цільових програм, забезпечення функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок Державного бюджету України. Формування обсягів державних потреб на наступний рік проводиться відповідно до пріоритетів, визначених у проекті Державної програми економічного і соціального розвитку держави.
Реалізація державних потреб здійснюється через державне замовлення, що являє собою засіб державного регулювання економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів продукції, необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності.
Суб'єктами державного замовлення є державні замовники і виконавці цього замовлення. Державними замовниками можуть бути міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади України, Уряд Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, державні організації й установи, уповноважені Кабінетом Міністрів укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення. Виконавці державного замовлення - це суб'єкти господарської діяльності України всіх форм власності, які виготовляють і постачають продукцію для державних потреб.
Основним інструментом, який визначає економічні й правові зобов'язання сторін і регулює взаємовідносини замовника і виконавця, є державний контракт (договір). З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням державного замовлення, розміщення поставок продукції для державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів України визначає і затверджує, по-перше, державних замовників і, по-друге, міністерства, відомства, інші центральні органи державної виконавчої влади, які координують роботу державних замовників щодо розміщення поставок продукції для державних потреб, формують державне замовлення і доводять до державних замовників збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для укладення державних контрактів з виконавцями державного замовлення.
Державні замовники здійснюють вибір виконавців державного замовлення, укладають з ними державні контракти і гарантують їм оплату продукції. Вони є відповідальними за задоволення державних потреб у відповідній продукції. Слід підкреслити, що Кабінет Міністрів України є гарантом за зобов'язаннями державних замовників і забезпечує їх фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної оплати державних потреб. З метою економічного стимулювання виконання державних замовлень виконавцям можуть надаватись пільги щодо податку на прибуток, пільгові дотації і субсидії, кредити на пільгових умовах, валютні кошти, митні та інші пільги.
Потреба в продукції, необхідній для забезпечення виконання регіональних цільових програм (поставки продукції для регіональних потреб), визначаються Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Поставки продукції для виконання регіональних програм забезпечуються за рахунок коштів Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, що залучаються для цієї мети.
Список використаної літератури:
1. Гужва В. М., Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі. 458 с. Дворецька Г. В. Соціологія праці. 244 с.
2. Дворецька Г. В. Соціологія. 472 с.
3. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності. 316 с.
4. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. 483 с.
5. Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа. 310 с.
6. Драб Н. Л. Техніка і мова презентації. (Нім. мова). 102 с.
7. Дяченко В.І. Система правоохоронних органів. 320 с.
8. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С. Ф. Покро-пивного. 468 с.
9. Економіка підприємства. За ред. С. Ф. Покропивного. Рос. мовою. 608 с.
10. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / За ред. С. В. Степаненка. 306 с.
11. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. 127 с.
12. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. 170 с.
13. Сжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг. 560 с.
14. Жлуктенко В. І. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 2. Математична статистика. 336 с.
15. Завіновська Г. О. Економіка праці. 300 с.
16. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. 240 с.
17. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. 266 с.
18. Керб Л.П. Основи охорони праці. 216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...