WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису - Реферат

Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису - Реферат

здоров'я формуються за такими категоріями: лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал.
За цими категоріями розраховується фонд оплати праці виходячи із кількості штатних одиниць та середньої заробітної плати за кожною категорією медичного персоналу.
Штати лікарського персоналу по стаціонару формуються залежно від потужності лікарняної установи, тобто обсягу медичних послуг, які потенційно може надати ця установа. Потужність лікарняної установи визначається не тільки кількістю ліжок, а й оснащеністю сучасним медичним обладнанням і апаратурою як необхідного засобу лікування та діагностики. Тому Міністерство охорони здоров'я України має розробити такі науково обгрунтовані штатні нормативи лікарського персоналу, які б відповідали сучасним вимогам.
Штати лікарського персоналу за амбулаторно-поліклінічною установою формуються залежно від кількості населення, яке вона обслуговує. Нормативи штатної кількості лікарів відповідного профілю на 10 тис. жителів розробляє Міністерство охорони здоров'я України.
Середня заробітна плата лікаря, за якою розраховується фонд заробітної плати лікарського персоналу, обчислюється на основі тарифікаційного списку. Він є основним документом, який визначає місячний розмір заробітної плати кожного лікаря. Середня ставка розраховується діленням місячного фонду заробітної плати всього лікарського персоналу за тарифікацією на його чисельність. Фонд заробітної плати лікарського персоналу на місяць обчислюється множенням кількості штатних одиниць на середню зарплату одного лікаря.
Штати середнього медичного персоналу по стаціонару формуються залежно від кількості лікарів цілодобових постів. Число останніх визначається за встановленими Міністерством охорони здоров'я України нормативами на кількість ліжок у відділеннях відповідного профілю.
По поліклініках кількість штатних одиниць середнього медичного персоналу залежить переважно від кількості лікарів відповідної спеціальності.
Заробітна плата кожного працівника цього персоналу встановлюється на базі тарифікаційного списку. На його основі і розраховується середня заробітна плата середнього медичного працівника. Вона визначається діленням загальної суми місячного фонду заробітної плати за тарифікацією на чисельність середнього медичного персоналу. Фонд заробітної плати середнього медичного персоналу на місяць обчислюється множенням числа штатних одиниць на середню зарплату одного середнього медичного працівника.
Штати молодшого медичного персоналу залежать переважно від кількості лікарів, а також від обсягу медичних послуг, які надає установа. Ставки заробітної плати такого персоналу встановлюються на основі чинного законодавства з оплати праці. Фонд заробітної плати розраховується як добуток кількості штатних одиниць молодшого медичного персоналу і його середньої заробітної плати.
Планування витрат на харчування здійснюється на основі нормативів, що диференційовані за профілями відділень. Нормативи встановлюються відповідно до чинного законодавства.
Сума витрат на харчування по кожному відділенню розраховується множенням кількості ліжок у відділенні на число днів їх функціонування протягом року і на грошову норму витрат на один ліжко-день.
Витрати по стаціонару на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів плануються за грошовими нормативами на один ліжко-день, що встановлюються відповідно до чинного законодавства з диференціацією за профілем відділень. Планування цих же витрат по амбулаторно-поліклінічних установах здійснюється на основі грошових нормативів на одне лікарське відвідування, які затверджуються в установленому порядку. Сума витрат розраховується множенням кількості лікарських відвідувань за рік на норму витрат на одне відвідування. Кількість лікарських відвідувань за рік визначається множенням числа лікарських посад на число відвідувань у день і на кількість робочих днів у плановому році.
Число відвідувань лікаря відповідного профілю за день визначається за підсумком таких нормативів:
- прийому хворих у поліклініці;
- обслуговування хворих на дому;
- профілактичних оглядів населення в установлені дні або години в поліклініці і на виїздах.
Особливості кошторисного планування у дошкільних установах. Штати вихователів і обслуговуючого персоналу формуються залежно від кількості дітей, числа груп за строком перебування дітей у дошкільному закладі - садку чи яслах. За строком перебування дітей у дошкільному закладі створюють групи: 10,5-го-динні; 12-годинні та цілодобові.
Дошкільні заклади, які забезпечують санаторно-курортне лікування, формують санаторні групи, які за кількістю дітей значно менші за звичайні.
Фонд заробітної плати навчально-виховного й адміністративно-обслуговуючого персоналу розраховується множенням числа штатних посад на середню заробітну плату. Середня зарплата визначається на основі штатного розпису. Крім того, планується фонд заробітної плати, призначений для залучення додаткового персоналу, пов'язаного зі заміною окремих категорій працівників на період чергової профспілкової відпустки (вихователі, поварі та ін.). Цей фонд визначається методом прямого розрахунку: множенням кількості днів відпустки працівників, яких замінюють на період відпустки, на середню зарплату. Середньоденна заробітна плата визначається діленням місячної заробітної плати на кількість робочих днів на місяць.
Витрати на харчування плануються за нормативами, диференційованими за групами залежно від терміну перебування дітей у садках і яслах. Розрахунок здійснюється за формою, наведеною в табл. 11.
Таблиця 11
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
Групи за терміном перебування Кількість дітей Кількість днів функціонування групи Кількість діто-днів (гр. 2 х гр. 3) Норма витрат на 1 діто-день, грн Сума витрат, грн (гр. 4 х гр. 5)
1 2 3 4 5 6
10,5 год.
12год.
24 год.
Усього
Список використаної літератури:
1. Осадець С. С. Страхування. 599 с.
2. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз. 485 с.
3. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування. 271 с.
4. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами. 279 с.
5. Петрашко Л. П. Валютні операції. 204 с.
6. Петюх В.М., Ємельяненко Л.М., Торгова Л.В. Конфліктологія. 316с.
7. Подолинський С. А. Вибрані твори. 328 с.
8. Політична історія XX століття /Заред. В. Ф. Салабая. 376 с.
9. Рогач І. Ф. та ін. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. 239 с.
10. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків. 240 с. Савченко А. Г. Макроекономічна політика. 166с. Савченко В. Я. Аудит. 322 с.
11. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. 351 с.
12. Саушкін О. Ф. Рівняння вищих степенів, методи розв'язання, контрольні індивідуальні завдання. 100 с.
13. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. 380 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...