WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису - Реферат

Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису - Реферат

плановому році, може входити тільки те обладнання та інвентар, яке передбачене затвердженими нормативами. Типовий перелік навчального обладнання для загальноосвітніх шкіл затверджується Міністерством освіти і науки України. Включати до списків обладнання та інвентарю предмети, не передбачені в цих переліках, не завжди правомірно. Придбання таких предметів за рахунок бюджетних коштів вважається порушенням фінансової дисципліни.
Асигнування на придбання м'якого інвентарю та обмундирування (код 1134) передбачаються в кошторисі школи з подовженим днем і кошторисах шкіл, які мають групи з режимом подовженого дня.
Розрахунок цих асигнувань здійснюється за формою, наведеною вище для обладнання та інвентарю, з урахуванням норми оснащення і в межах асигнувань, виділених вищестоящою організацією.
Планування видатків на придбання інших матеріалів і предметів здійснюється на основі середньорічної кількості класів і встановлених норм видатків на класи. Таким методом, наприклад, плануються видатки на придбання книг, періодичних, довідкових та інформаційних видань для бібліотечних фондів. Решта видатків на придбання матеріалів та інвентарю для господарських цілей планується методом прямого розрахунку, а також виходячи із фактичного виконання кошторису за зазначеним видом видатків у поточному році.
Особливості кошторисного планування у вищих закладах освіти. Штати професорсько-викладацького персоналу формуються за нормативом кількості студентів на одного викладача, який затверджує Міністерство освіти і науки України. Розміри посадових ставок професорсько-викладацького складу залежать від посади, наукового ступеня і вченого звання.
Фонд заробітної плати професорсько-викладацького персоналу визначається множенням кількості штатних одиниць на середню ставку заробітної плати одного викладача в поточному році, а фонд оплати праці викладачів з погодинною оплатою - множенням кількості навчальних годин на вартість оплати однієї академічної години. Погодинний фонд заробітної плати не повинен перевищувати 4 % фонду заробітної плати професорсько-викладацького складу.
Погодинний фонд заробітної плати використовується також для оплати праці голів державних екзаменаційних комісій, рецензентів дипломних робіт і дисертацій.
Величина витрат на прання білизни для гуртожитків залежить від кількості студентів, котрі проживають у гуртожитку, періодичності прання білизни і вартості послуг з прання. Розрахунок витрат здійснюється за формою, що наведена в табл. 10.
Таблиця 10
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПОСЛУГ З ПРАННЯ
Найменування Число комплектів білизни, які здаються одноразово Вага комплектів, кг Число разздавання білизни в пральню зарік Вартість прання (чистки) 1 кг білизни, грн Сума витрат за рік, тис. грн
1. Постільна білизна (простирадла, підодіяльники, наволочки, рушники)
2. Покривала
3. Ковдри
4. Інший м'який інвентар (штори, скатерки та ін.)
Усього
Примітка. Число комплектів білизни має відповідати кількості мешканців гуртожитку.
Сума витрат на утримання позавідомчої охорони залежить від режиму роботи працівників правоохоронних органів і визначається на основі договору, який укладається між даними органами і навчальним закладом.
Витрати на утримання автотранспорту залежать від кількості одиниць наявних транспортних засобів за видами і середніх витрат на їх утримання, що склалися за минулий період. Витрати на наймання автотранспорту для постійного обслуговування навчального закладу визначаються за договором між сторонами. Планування витрат на наймання автотранспорту для виконання разових робіт здійснюється на рівні фактичних витрат за попередній рік.
Витрати на виплату стипендій студентам денної форми навчання розраховуються на основі встановленої норми охоплення студентів стипендією і середнього розміру стипендії на одного студента.
Норма охоплення може встановлюватися і доводитись Міністерством освіти і науки України до кожного державного вищого навчального закладу залежно від обсягу бюджетних асигнувань, які виділяються Міністерством фінансів України на вказані цілі. Міністерство освіти і науки України може диференціювати норму охоплення з метою заохочення молоді до вступу на спеціальності, що визначені державою як пріоритетні.
На цей час норма охоплення визначається у вигляді середнього бала, який дає право на отримання стипендії, що встановлений Кабінетом Міністрів України.
Середній розмір стипендії обчислюється діленням стипендіального фонду на кількість стипендіатів.
Планова сума витрат на виплату стипендій визначається множенням кількості студентів та процент охоплення і на середню стипендію.
Стипендіальний фонд аспірантів планується виходячи із кількості аспірантів і середньої стипендії.
Планування витрат на науково-дослідну роботу здійснюється за такими напрямами:
- наукова робота кафедр;
- наукові відрядження;
- видатки на захист дисертацій.
Сума витрат за кожним напрямом розраховується виходячи із загальної величини наявних бюджетних асигнувань і конкретних заходів, які передбачає здійснити навчальний заклад у плановому році.
Так, перший напрям передбачає фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень, передбачених державними програмами економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, які виконують кафедри вищого навчального закладу. Розмір асигнувань визначається методом прямого розрахунку залежно від обсягу науково-пошукових і дослідно-проектних робіт, кошторисних норм та цін.
За даним напрямом здійснюється фінансування підготовки навчальних підручників і посібників, іншої навчально-методичної літератури. Сума асигнувань розраховується на основі плану підготовки і видання вказаної навчальної літератури і необхідних витрат за кожною позицією видання. При цьому навчальний заклад виходить із можливостей бюджетного і позабюджетного фінансування цих робіт.
Витрати на наукові відрядження розраховуються на основі плану участі професорсько-викладацького складу, стажерів, аспірантів, докторантів у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, проведення наукових досліджень та експериментів, за межами місцевості, де розташований навчальний заклад, та ін. При цьому сума витрат розраховується методом прямого розрахунку виходячи із відстані і часу виконання цього виду робіт.
За відсутності інформації і неможливості прямого розрахунку сума асигнувань обчислюється на підставі фактичних витрат на зазначені цілі в поточному році.
Видатки на захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора чи кандидата наук розраховуються виходячи із передбачуваного в плановому році числа захистів дисертаційних робіт і середньої норми витрат на одну роботу, що склалась у поточному році. Сума видатків може плануватись за показниками фактичних витрат поточного року.
Особливості кошторисного планування в установах охорони здоров'я. Штати медичного персоналу установ охорони

 
 

Цікаве

Загрузка...