WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису - Реферат

Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису - Реферат

електроенергії, обсяги електроенергії, спожитої на технічні потреби, визначаються керівником бюджетної установи разом з організацією електропостачання.
У кошторисі бюджетної установи розрахунок видатків на оплату електроенергії складається приблизно за такою формою (табл. 6):
Таблиця 6
РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Показник Ураховано в кошторисі на поточний рік Визначено на плановий рік
Витрати електроенергії для освітлення 1 м2 або на одну точку в рік, кВтoгод. 10,5 10,5
Витрати електроенергії на всю площу робіт і на всі освітлювальні точки, кВтoгод. 45900 45900
Витрати електроенергії для технічних потреб, кВтoгод. 7000 7000
Загальна вартість електроенергії (вартість 1 кВтoгод.XКількість електроенергії), грн 2592,1 2592,1
Третім видом видатків установ освіти й охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, які визначаються за окремим розрахунком під час індивідуального кошторисного планування за кодом 1343, є витрати, пов'язані з наданням керівним, педагогічним і медичним працівникам та членам їхніх сімей, що проживають разом з ними, безплатних квартир і комунальних послуг.
Квартира, а також опалення й освітлення надаються в натурі за нормами, що діють у даній місцевості.
За рахунок бюджетної установи здійснюється оплата за квартиру, опалення й освітлення. Усі інші послуги оплачуються за рахунок доходів працівників цих установ.
У кошторисах бюджетних установ розрахунок видатків на оплату безплатно наданих квартир і комунальних послуг здійснюється за такою формою (табл. 7):
Таблиця 7
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Прізвище, ім'я, по батькові Посада Число членів сім'ї Площа кварти-ри, м Кіль-кість палива, т Ціна 1т палива, грн Оплата палива за рік, грн Квар-тирна плата за рік, грн Оплата освіт-лення за рік, грн Оплата за житло, усього за рік, грн
Для розрахунку даного виду видатків основним показником є розмір житлової площі, яку займає працівник. При цьому до уваги беруться всі члени сім'ї працівника незалежно від того, перебувають вони на його утриманні чи мають самостійні заробітки.
Оплата квартир проводиться згідно з їх фактичною площею. Якщо в наданих квартирах житлова площа перевищує встановлені нормативи, то установа оплачує і надлишки, тобто за надлишки житлової площі плата з працівників не утримується.
Працівники, які мають право на безплатну житлову площу, забезпечуються паливом для опалення та електроенергією для освітлення їхніх квартир виходячи з фактичних витрат палива та електроенергії і тарифів (цін) на них. Витрати на опалення й освітлення квартир працівників освіти й охорони здоров'я визначаються за тими самими місцевими нормами, за якими визначаються відповідні витрати на опалення та освітлення будівель бюджетних установ. Необхідно підкреслити, що комунальні послуги цим працівникам надаються тільки в натуральній формі, заміна їх грошовою компенсацією не допускається.
Якщо немає можливості надати квартири зазначеним вище працівникам у будинках, які належать місцевим органам влади чи відповідним державним установам, житлова площа надається за нормами місцевої влади в найманих приміщеннях. Укладання угод щодо наймання квартир та видатки на їх оплату здійснюють органи місцевого самоврядування або відповідні установи. При цьому вартість наймання квартири ці установи оплачують безпосередньо особі, яка здала житлову площу в найм.
Працівники, які проживають у власних будинках, мають право на безплатне отримання тільки палива й електроенергії за встановленими нормами.
За медичними та педагогічними працівниками і членами їхніх сімей зберігається право на безплатні квартири з опаленням та освітленням у разі виходу їх на пенсію за умови, що загальний стаж роботи кожного з цих працівників в установі освіти або охорони здоров'я становить не менше 10 років.
Право на безплатну квартиру (незалежно від розміру житлової площі) з опаленням та освітленням зберігається за членами сім'ї померлого пенсіонера, якщо на момент його смерті вони користувались цими пільгами і після смерті пенсіонера отримували пенсію, яка є для них єдиним джерелом існування.
Видатки на водопостачання і водовідведення, утримання в чистоті будівель (приміщень), вулиць і дворів установ визначаються на підставі фактичних середніх витрат на розрахункову одиницю (одного учня, одне ліжко тощо). Наприклад, видатки на поточний ремонт будівель визначаються за нормами на 1 м , а видатки на поточний ремонт інвентарю та обладнання - в розмірі 2-4 % від його балансової вартості. Така методика розрахунків дає змогу забезпечити високу якість планування. А тому, коли необхідна особлива точність розрахунків цих видатків, най-значніші із них плануються окремо. При цьому виділяються витрати на водопостачання і водовідведення, поточний ремонт будівель і споруд, поточний ремонт інвентарю та обладнання, на заходи з охорони праці і техніки безпеки, на утримання і наймання автотранспорту, на позавідомчу охорону, а також видатки на канцелярське приладдя, матеріали й предмети для поточних господарських потреб.
Розрахунок господарських та інших поточних видатків здійснюється в кошторисах установ за такою формою (табл. 8).
Таблиця 8
РОЗРАХУНОК ГОСПОДАРСЬКИХ ТА ІНШИХ ПОТОЧНИХ ВИДАТКІВ
Види видатків Ураховано в кошторисі на поточний рік, тис. грн Передбачено на плановий рік, тис. грн
Канцелярське приладдя
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і споруд
Інші поточні видатки
Усього
Видатки на відрядження (код 1140). Службовим відрядженням вважається поїздка працівника підприємства, організації, установи за розпорядженням керівника на певний строк для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Службові поїздки працівників, постійна робота яких має роз'їзний характер, не може розглядатись як відрядження.
Відрядження оформляється наказом по установі, в якому зазначається пункт призначення, установа (організація), куди відряджається працівник, термін і мета відрядження. Відрядному працівникові видається належним числом оформлена відрядна посвідка. Час прибуття працівника на місце відрядження позначається у відмітках про день прибуття і день від'їзду, які проставляються у відрядній посвідці. Якщо працівник відряджається в кілька населених пунктів, відмітки про день прибуття і від'їзд ставляться в кожному населеному пункті. Наказ про направлення працівника у відрядження не видається і відрядна посвідка не виписується, якщо працівник повинен повернутись на місце роботи в той самий день.
Службові відрядження реєструються на підприємствах, в організаціях, установах, у спеціальних журналах, форми яких установлені Міністерством фінансів України. У них фіксується дата від'їзду працівника увідрядження і повернення на постійне місце роботи.
За

 
 

Цікаве

Загрузка...