WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Періодична звітність про виконання бюджету - Реферат

Періодична звітність про виконання бюджету - Реферат

звітності про виконання Державного бюджету України відповідним органам законодавчої і виконавчої влади показано на рис. 24.
Квартальна звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету складається з таких документів:
- № Ікдб"Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)";
- № 1-1к "Сальдовий баланс рахунків";
- № 2 "Звіт про результат виконання державного бюджету";
- № 2кдб "Звіт про виконання державного бюджету";
- № 2-валюта "Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності України";
- № Зкдб "Звіт про рух грошових коштів";
- № 7кдб "Звіт про бюджетну заборгованість".
- Довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету;
- Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;
- Інформація про стан державного боргу;
- Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;
- Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;
- Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році.
Форму № Ікдб "Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України" складають на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
Форму № 1-1к "Сальдовий баланс рахунків" складають на підставі даних синтетичного обліку звірених за даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
Форма квартальної звітності № 2кдб "Звіт про виконання Державного бюджету" складається з трьох розділів, а саме:
I. Доходи.
II. Видатки.
III. Фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов'язання.
Перший і другий розділи цієї форми мають ту саму інформацію, що й місячна форма № 2м. У третьому розділі виділяють два підрозділи: "Внутрішнє фінансування" і "Зовнішнє фінансування" в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання загального та спеціального фондів державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку.
Форму №2-валюта "Звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності України" складають на підставі звітів № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України" головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.
Форму № Зкдб "Звіт про рух грошових коштів" складають у розрізі чотирьох розділів:
I. Операційна діяльність.
II. Інвестиційна діяльність.
III. Нерозподілені видатки.
IV. Фінансова діяльність.
Квартальний звіт за формою № 7кдб "Звіт про бюджетну заборгованість" складають у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників коштів бюджету за формами, №2 "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та № 8 "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ". Зазначена форма передбачає два розділи, як і форма місячної звітності № 7мдк "Звіт про заборгованість бюджетних установ". Звіт складається окремо по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету.
Довідку про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету, складають по загальному та спеціальному фондах із виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку сум коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.
Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України складають на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом програмної класифікації.
Інформацію про стан державного боргу складають по загальному та спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов'язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному періоді, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора. Інформація про стан державного боргу складається тільки на центральному рівні органів Державного казначейства.
Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань, складають тільки на центральному рівні органів Державного казначейства.
Інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складають на центральному рівні органів Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.
Довідку про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році, складають як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми № 2к. Вона складається за умови перерахування у поточному році залишку, що виник на кінець минулого року на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів, у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.
Зведені квартальні звіти про виконання Державного бюджету складаються територіальними органами Державного казначейства у тисячах гривень за наростаючим підсумком з початку року і подаються засобами телекомунікаційного зв'язку в термін до 30-го числа першого місяця наступного кварталу Державному казначейству Укршни.
Управління Державного казначейства складають зведені квартальні звіти про виконання Державного бюджету на підставі звітів, поданих територіальними відділеннями Державного казначейства та даних бухгалтерського обліку за доходами та видатками, які здійснені безпосередньо управліннями. Зведені квартальні звіти підписуються керівниками й головними бухгалтерами органів Державного казначейства.
Порядок і терміни подання квартальної звітності про виконання Державного бюджету України відповідним органам законодавчої і виконавчої влади показано на рис. 25.
Звітність про виконання місцевих бюджетів1 Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, Головні фінансові управління державних адміністрацій областей, міста Києва, фінансове управління державної адміністрації м. Севастополя подають Державному казначейству "Місячні звіти про виконання місцевого бюджету" телеграфом або телетайпом до 12-го числа, наступного за звітним місяцем. У місячному звіті міститься інформація про доходи, які надійшли з початку року, і про видатки, які здійснені з початку року. Інформація подається у місячній звітності наростаючим підсумком. Доходи і видатки зазначаються за кодами бюджетної класифікації.
Місячний звіт про виконання місцевого бюджету складається з трьох частин: 1. Доходи. 2. Видатки. 3. Джерела фінансування

 
 

Цікаве

Загрузка...