WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Періодична звітність про виконання бюджету - Реферат

Періодична звітність про виконання бюджету - Реферат


Реферат на тему:
Періодична звітність про виконання бюджету
До періодичної звітності відносять місячні та квартальні звіти.
Зведені місячні звіти про виконання Державного бюджету подаються управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі засобами телекомунікаційного зв'язку з обов'язковим підтвердженням їх у паперовій формі в Державне казначейство України в термін з 8 до 25-го числа місяця, наступного за звітним.
Місячні звіти про виконання Державного бюджету складаються територіальними органами Державного казначейства в тисячах гривень за наростаючим підсумком з початку року та за показниками бюджетної класифікації, що мають внутрішню ієрархічну структуру кодів.
До форм місячної звітності про виконання Державного бюджету відносять:
- № Імдб "Сальдовий баланс рахунків";
- № 2мдб "Звіт про виконання державного бюджету";
- № 2-валюта "Звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності України";
- № 7мдб "Звіт про бюджетну заборгованість";
- Довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету;
- Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;
- Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;
- Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році.
Сальдовий баланс рахунків складається на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
Місячний звіт про виконання Державного бюджету (ф. № 2мдб) складається з трьох розділів:
1. Доходи.
2. Видатки.
3. Погашення кредитів, наданих з державного бюджету за рішеннями Уряду в минулі роки.
Звіт за доходами Державного бюджету складається органами Державного казначейства за загальним та спеціальним фондами з виділенням негрошових операцій.
Звіт за доходами органи Державного казначейства складають відповідно до кодів бюджетної класифікації на підставі аналітичного обліку доходів, дані якого до складання звіту мають бути звірені з органами Державної податкової адміністрації України, та Державною митною службою.
Звіт за видатками складають у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку та на підставі перевірених звітів підприємств, установ і організацій за формами № 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", №4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", № 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", № 4-3 мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".
У цьому розділі передбачені такі підрозділи:
2.1. Видатки загального фонду бюджету.
2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, який, у свою чергу, містить:
2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.
2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих із інших джерел власних надходжень бюджетних установ.
2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки.
Розділ 3 місячного звіту про виконання Державного бюджету (ф. № 2мдб) складають на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих за рішеннями Уряду в минулі роки. У ньому відображають загальну суму залишку непогашених кредитів станом на 1 січня року, наступного за звітним (гр. З "Залишок непогашеної суми кредитів)"; загальну суму погашених кредитів з початку року (гр. 4 "Сума погашених кредитів з початку року"); загальну суму залишку непогашених кредитів на звітну дату (гр. 5 "Залишок непогашеної суми кредитів на звітну дату").
Місячний звіт за формою № 2-валюта "Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності України" складається на підставі звітів головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні асигнування в іноземній валюті.
Місячний звіт за формою № 7мдб "Звіт про бюджетну заборгованість" складається на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів в розрізі кодів програмної й економічної класифікації за формами № 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та № 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
Зазначена форма передбачає два розділи:
1. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників коштів.
2. Дані про фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів.
У першому розділі відображають дебіторську і кредиторську заборгованість на початок року та на звітну дату, а також зареєстровану і прострочену кредиторську заборгованість. Другий розділ передбачає відображення даних про наявність невиконаних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.
Довідку про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету, складають по загальному та спеціальному фондах державного бюджету із виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.
Інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складають на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків. Ця інформація складається тільки на рівні центрального апарату органів Державного казначейства.
Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України складають на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду за кодом програмної класифікації.
Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році, складається як додаток до відповідних частин розділу 2 форми № 2м за умови перерахування залишку, що склався на кінець року, в поточному році у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.
Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві і Севастополі складають зведені місячні звіти про виконання Державного бюджету на підставі звітних даних, поданих територіальними відділеннями Державного казначейства, та даних бухгалтерського обліку за доходами та видатками, здійснених безпосередньо відповідним управлінням Державного казначейства. Зведені місячні звіти підписуються керівниками і головними бухгалтерами органів Державного казначейства.
Порядок і терміни подання місячної

 
 

Цікаве

Загрузка...