WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм - Реферат

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм - Реферат

стають рівень безробіття і об"єм виробництва.
Кейнс вперше запропонував політику т. з. "дешевих грошей". На практиці ця політика неминуче призводила до інфляції. В період економічної депресії рецепти Кейнса були ефективні і політика "дешевих грошей" допомагла вийти з фінансової кризи, але сталося ігнорування грошових показників економіки і перебільшення ролі бюджетного регулювання.
Сукупний попит на гроші, за Кейнсом, складається з частин: трансакційної та спекулятивної. З одного боку, суб"єкт еконономіки прагне максимізувати свій прибуток і вкладає кошти в фінансові активи, що найбільш вірогідно прибуткові. З іншого боку, існує мета зберегти найбільш ліквідні кошти, а примушує людину потийно вибирати між об"єктами вкладень і, як результат, найпривабливіше зберігання готівкою.
Кейнс вперше ввів у грошову теорію поняття "норма відсотку". Традиційний зв"язок грошей і цін відсуното на другий план.
Кейнсіанська доктрина після подолання економічної кризи і пожвавлення грошово-кредитних відносинпослаблює свій ефект. За умов стабільної економіки, инструменти. що пропонує Кейнс, нездатні ефективно регулювати грошовий обіг. На початку 70-х років ідеї Кейнса 17.зазнають критики. Стрімкі темпи інфляції виводять на перший план грошові фактори.
Т. ч. знову зростає интерес до кількісної теорії. За кейнсіанством закріплюється рль "проінфляційної теорії", що ігнорує грошове господарство і виносить на найвищий рівень потреби економічного зросту.
4. Сучасний монетаризм і його позиції.
Марк фрідмен - найвідоміший представник.
Монетаризм як самостійний напрямок сформувася в США в середині 50-х років на основі кількісної теорії. Монетаристи намагались затвердити інший підхід до до економічного механізмк порівняно з Кейнсом.
Основне джерело нестабільності економіки - в грошовій сфері.На думку Йегера. економістом може вважатися людина, яка шукає основні причини кризових явищ в сфері грошових показників. Логічний зв"язок між грошима і економікою в монетаризмі трансформується , лозунг "гроші мають значення" перетворюється на "тільки гроші мають значення".
Завдяки Фрідмену, грошові фактори економічної стабільності декларуються як основний зміст ділової активності. Головна причина економічного хаосу. за Фрідменом, в неефективному регулюванні грошової маси.Теорія Фрідмена наз. портфельною моделлю. тобтоекономічний вибір суб"єктив відбувається в межах фінансових активів для вкладів. Такі ідеї згодом підтримали Шарп та Маркоінц (засновник сучасної портфельної теорії).
Монетарна теорія базується на натуралістичному трактуванні капіталу (Бем- Баверк). В сучасній економіці погляди монетаристів посідають 18.суттєве місце. Розбіжности миж монетаристами та кейнсіанцями вилилися в протистояння двох основних інструментів макроекономічного коноторолю: грошово-кредитна і фіскальна політика.
Грошово-кредитна політика пов"язується з впливом Центрального банку. Фіскальна, що грунтується на зміні податкових ставок, трактується монетаристами як свавілля уряду і малоефективний засіб.
Андерсен і Джордон (США) співставили ефекти монетарної та кейнсіанської версії. Вони прагнули перевірити справедливість тверджень Кейнса:
* фіскальні засоби сильніше впливають на економіку, ніж грошові
* реакція економічної кон"юнктури на фіскальні заходи легше передбачується. ніж ефект грошово- кредитної політики
* вплив фіскальних заходів швидше проявляється в реальній дійсності. ніж грошово-кредитні інструмунти.
Врезультаті досліджень з"ясовано. що вплив грошово-кредитних інструментів сильніший і більш передбачуваний. ніж фіскальні методи. Тому під сумнів був поствлений постулат Кейнса першочерговість бюджетної політики. Сантлузькамодельзакріпила позиції монетаризму. Протягом багатьох років монетаристи виступають з пропозицією про кардинальну перебудову традиційний грошово-кредитних і банківськіх інститутів.Вплив держави на грошову експансію необхідно зменшити і підняти на вищий рівень саморегульованість грошової сфери.
У 80-90-ті роки основна мета монетаристів у встановленні жорстких обмежень на можливість держави фінансувати 19.дефіцит бюджету за рахунок емісії.
Найбільший позитивний ефект монетарна версія мала в Англії (М. Теччер).
5. Рекомендації монетаристів та неокейнсіанців щодо сучасної грошово-кредитної політики.
Основна проблема сучасної грошоо-кредитної політики - питання про те чи вистачає грошей для задоволення потреб суб"єктів економіки. Найбільш детально в українській науковій літературі це питання досліджено в 1996р. М. Савлуком.
Загальна грошова маса в обугу за 6р. зросла в 4520разів,але темпи її збільшення не рівномірні: до 1993р. - збільшення. з 1993р. зменшення. Зниження рівня монетизації ВВП (співвідношення маси обігу до об"єму ВВП)використовується для звинувачення НБУ вжорсткій грошово-кредитній політиці. Падіння рівня монетизації біль ніж у 5разів на перший погляд прерконує про дефіцит грошей в обігу.З довгострокових позицій зниження рівня монетизації є негативним. бо означає згортання грошових відносин і зменшення ролі грошей в економіці. Реальні причини:
" широка бартеризація економіки
" значна доларизація економічного обороту
" прискорення обігу грошей
Об"єм товарообороту України, включаючи тіньовій, за 1991-96рр. зріс >2рази., а швидкість обігу >5 разів.Таке зниження несправедливо пояснюється дефіцитом грошей в обігу.
Динаміка рівня монетизації не має пряиої залежності від грошової маси. Показник монетизації в міру зростання грошової маси знижується. бо це зумовлене внутрішніми закономірностями інфляції(т. з. критичний момент). До критичного моменту темпи інфляції відстають від темпів емісії грошей. На цьому етапі інфляція позитивно впливає на економіку. Після критичного моменту темпи інфляції випереджають темпи емісії, інфляція спричиняє збільшення номінального об"єму ВВП, відповідно знижується рівень монетизації.
В довгостороковому аспекті зниження рівня монетизації не має чіткого негативного впливу на грошову систему. Найкраще цей показник вимірюється за допомогою швидкості обігу грошей.Вдовгостроковому періоді швидкість грошовогообігу показує на скільки часто грошова одиниця змінює власників в межах одного циклу відтворення. В довгостроковому аспекті різке збільшення грошової маси не сприяє росту рівнямонетизації.Неминучий наслідок нарощування грошової маси - інфляція. Це підтверджує факт 1996р. коли інфляціязростала швидше. ніж емісія грошей.
Існує істотна різниця між попитом на гроші і попитом на грошовий доход.Останній існує потійно. перший залежить від багатьох економічних факторів.Якщо зростає попит на грошовий доход. при незміному попиті на гроші, грошові кошти направляються на валютний або товарний ринкйі баланс на цих ринках порушується. Це призводить до загальноекономічного дисбалансу і не має істотного впливу на покращення рівня монетизації ВВП.
Призростанні попиту на гроші суб"єкти спрямовують свої заощадження на покриття цього приросту. Врезультаті збільшується грошова маса в обігу, рівень монетизації.Найхарактер ніші ознаки цього процесу виявилися в Україні в кінці 1996р. Цьому сприяли:
* випуск в обіг гривні
* збільшення довіри до монетарної політики НБУ
* розвиток фінансового ринку
* розвиток валютного ринку і збільшення реального курсу гривні
На сучасному етапі грошово-кредитної політики будь-якої країни повинен базуватися на реальних монетарних показниках. Це спричиняє, зокрама, зміну жорсткої монетарної політики на більш м"яку.
На початку 1998р. це виявилось в політиці НБУ, яка стала менш жорсткою.

 
 

Цікаве

Загрузка...