WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оформлення і реалізація результатів ревізії - Реферат

Оформлення і реалізація результатів ревізії - Реферат

адміністрації і голові ради відповідного рівня.
Акт ревізії складається не менше як у двох примірниках, один з яких передається керівництву об'єкта контролю, а інший зберігається у контролюючому органі. Якщо під час ревізії виявлено правопорушення, про які необхідно інформувати правоохоронні органи чи ініціаторів її проведення, то складаються три чи чотири примірники акта. Протокол про бюджетне правопорушення відразу складається в чотирьох примірниках.
Якщо ревізія проводилася за постановою прокурора або слідчого, винесеною у процесі розслідування кримінальної справи, у вступній частині акта вказуються: підстава для призначення ревізії (постанова слідчого або визначення суду); короткі обставини справи, які викликали призначення ревізії; бухгалтерські документи, пояснення матеріально відповідальних і посадових осіб; питання, поставлені для вирішення перед ревізором (наводяться дослівно відповідно до постанови слідчого або визначення суду); перелік основних документів, які належать до предмета ревізії; період, який ревізується; перелік осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства, яке ревізується, із зазначенням періоду їх роботи, а також прізвища осіб, які присутні під час проведення ревізії.
В основній частині акта ревізії викладається процес перевірки документів, її результати і дається пояснення встановленим фактам. Кожному перевіреному питанню відводиться окремий розділ основної констатуючої частини акта ревізії.
Порядок питань, що підлягають перевірці, і черговість перевірки документів з кожного питання визначаються ревізором. Він указує, які бухгалтерські документи перевірялись, як вони оформлені і що було встановлено за тими документами, на основі яких робиться висновок.
В основній констатуючій частині акта ревізії послідовно описуються: дані бухгалтерського обліку, які стосуються поставленого питання (у разі повторної ревізії наводяться дані попередньої ревізії); методи, які використовувалися під час вирішення цього питання; фактичні дані, установлені ревізором, з характеристикою стану бухгалтерського обліку і його відповідності вимогам нормативних актів. При цьому вказується повна назва нормативного акта, ким, де і коли він прийнятий, а за необхідності і вилучення з нього. Це необхідно для того, щоб слідчі й судові працівники могли оцінити й порівняти з іншими зібраними у справі доказами.
У цьому ж розділі наводяться необхідні відомості про використання ревізором висновків спеціалістів інших галузей знань, дані неофіційної документації, пояснень матеріально відповідальних і посадових осіб. У тексті у процесі викладення вказуються номери таблиць і додатків.
Основна частина акта викладається так, щоб за кожним фактом слідчий (суд) міг отримати необхідну інформацію.
В останній частині акта (результативній) даються відповіді на поставлені питання. Висновки ревізора мають бути стислими, ясними, які б не допускали різних тлумачень. Відповіді повинні даватись у тій послідовності, в якій поставлені питання у вступній частині акта. Акт складається в трьох примірниках, а на письмову вимогу правоохоронного органу - і в більшій кількості.
За наявності заперечень або зауважень щодо акта ревізії керівник, головний (старший) бухгалтер чи інші особи підписують акт із застереженням і не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня його вручення (надходження), подають зауваження письмово органу ДКРС, який проводив ревізію. Після підписання акта ревізії із зауваженнями ревізори за потреби невідкладно беруть додаткові пояснення від посадових осіб, причетних до виявлених ревізією порушень чи зловживань.
Підсумковий етап ревізії, крім складання акта, включає вжиття заходів щодо реалізації її результатів та контроль за усуненням виявлених недоліків. Існують такі основні форми реалізації ревізійних матеріалів:
- забезпечення усунення виявлених недоліків і порушень та контроль за станом їх усунення;
- відшкодування збитків (заподіяної шкоди);
- покарання осіб, винних у порушеннях законодавства з фінансових питань;
- передання матеріалів ревізій правоохоронним органам;
- інформування про наслідки проведення ревізії.
Усі форми реалізації матеріалів ревізії є самостійними, але постійно взаємодіючими і тісно пов'язаними між собою.
За результатами ревізії бюджетів району, міста обласного підпорядкування, району у місті не пізніше ніж через десять днів після підписання акта направляється доповідна записка голові райдержад-міністрації (міськвиконкому), а в двотижневий термін після закінчення ревізії надсилається інформація регіональному фінансовому управлінню й доповідна записка відповідно до Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій та місцевої ради такого ж рівня. Разом із зазначеною інформацією подається проект відповідного (розпорядження) рішення.
Результати перевірки бюджетів в АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя доповідаються керівництву Голов КРУ, Міністерству фінансів України та, за необхідності, Кабінету Міністрів України.
Проведену ревізію (перевірку) можна вважати закінченою лише після того, як забезпечено усунення виявлених фінансових порушень і недоліків. З цією метою працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані направляти до відповідних місцевих органів виконавчої влади та самоврядування клопотання про:
" притягнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідної держадміністрації, до відповідальності;
" накладення адміністративних стягнень на винних осіб за вчинені ними правопорушення;
" звернення в межах компетенції до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
" прийняття рішення щодо скасування раніше наданих пільг по місцевих податках і зборах;
" подання цивільних позовів від імені держави до осіб, діями яких було заподіяно шкоду державі.
За результатами перевірки бюджетів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі керівниками груп з проведення ревізій (перевірок) складаються узагальнені цифрові довідки виявлених порушень у розрізі установ, підприємств та організацій, які разом з матеріалами ревізій передаються для контролю відповідному територіальному контрольно-ревізійному підрозділу.
Контроль за усуненням порушень, виявлених ревізіями (перевірками) поточних рахунків обласних (республіканського в АР Крим, міських Києва та Севастополя) бюджетів, основних казначейських рахунків, кошторисів обласних рад, обласних державних адміністрацій, обласних фінансових управлінь та обласних управлінь Державного казначейства в області здійснюється працівниками ГоловКРУ, які їх проводили. Ними ж готуються обов'язкові вимоги керівникам перевірених установ, а в разі необхідності передаються відповідні матеріали до правоохоронних органів.
Матеріали ревізії (перевірки), які містять факти суттєвих порушень фінансово-бюджетної дисципліни, оприлюднюються через засоби масової інформації.
Список використаних джерел
1. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України. 636 с.
2. Ковальчук Г. О. Економіка родини. 120с.
3. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. 298 с. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. У 2-х ч. Ч. 1. Психологія суб'єкта діяльності. 243 с.
4. Колечко О. Д., Крилова В. Г. Французька мова. Підруч. для студентів-еко-номістів. 334 с.
5. Колечко О. Д., Крилова В. Г., Машкова І. М., Яременко І. А. Збірник економічних текстів для домашнього читання (фр. мова). 364 с.
6. Колотило Д. М., Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В. Міжнародні системи вимірювання в економіці. 176 с.
7. Колот А. М. Мотивація персоналу. 337 с.
8. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. 504 с.
9. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. 368 с.
10. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. 152 с.
11. Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. 667 с.
12. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність. 387 с.
13. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. 440 с.
14. Лютий О.І, Макаренко О.І. Збірник задач з вищої математики. 305 с.
15. Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях. 168 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...