WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оформлення і реалізація результатів ревізії - Реферат

Оформлення і реалізація результатів ревізії - Реферат


Реферат на тему:
Оформлення і реалізація результатів ревізії
За результатами контрольних заходів з формування, виконання бюджетів та використання бюджетних коштів і в процесі проведення контролю складаються робочі, офіційні, додаткові і супровідні документи.
У робочій документації фіксується отримана в процесі перевірки інформація, яка після опрацювання використовується для складання офіційних документів. Після завершення контрольного заходу робоча документація знищується особою, яка безпосередньо її склала, за винятком передбачених законодавством випадків, що регламентують її зберігання.
Офіційна документація є основною частиною матеріалів контролю і включає акти, довідки та протоколи. Документування контрольних заходів і їх результатів, проведених під час аудиту ефективності виконання бюджетної програми (використання бюджетних коштів), здійснюється в аудиторському звіті.
Невід'ємну частину офіційних матеріалів контролю становить додаткова документація, оформлена як додатки (найчастіше у вигляді зведених реєстрів, розрахунків, пояснень тощо), що підтверджує підсумки дослідження за окремими напрямами або процесами контрольного заходу, які зафіксовано в акті, довідці чи протоколі.
Супровідна документація включає листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, суб'єктами господарювання і громадянами з питань, які стосуються результатів контрольного заходу; внутрішні документи суб'єктів державного фінансового контролю щодо розгляду або оцінки результатів контрольних заходів.
За результатами контрольних заходів, здійснених органами державної контрольно-ревізійної служби, найчастіше складається акт ревізії. Наслідки перевірки оформляються довідкою, але в разі виявлення порушень чинних законодавчих і нормативних актів, зловживань, приписок, істотних недоліків у веденні обліку і звітності за результатами перевірки складається акт.
При виявленні фактів недотримання учасниками бюджетного процесу установленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету складається протокол про бюджетне правопорушення.
У тих випадках, коли за виявленими фактами необхідно вжити термінових заходів щодо усунення суттєвих порушень або притягнення до відповідальності осіб, які винні у зловживаннях, під час ревізії, не чекаючи її закінчення, складається проміжний акт, а від посадових осіб вимагаються необхідні пояснення. Ці матеріали за підписами ревізора, керівника установи і керівника бухгалтерської (фінансової) служби передаються правоохоронним органам для відповідного реагування.
Проміжні акти складаються й у випадках, коли є необхідність задокументувати проведені окремі ревізійні дії. Вони підписуються ревізором, керівником, головним (старшим) бухгалтером та іншими посадовими особами. Факти, викладені в проміжних актах, включаються у зведений акт ревізії.
До початку складання зведеного акта ревізії керівник ревізійної групи у строки, встановлені планом перевірки бюджетів, приймає від членів групи ревізійні матеріали.
За наявності зауважень, заперечень чи пояснень до актів (довідок) особа, яка здійснює перевірку, оформляє доповідну записку на ім'я керівника ревізійної групи, в якій по кожній позиції дається обґрунтований висновок. Вона готує також обов'язкові вимоги керівникам установ, організацій та підприємств щодо усунення виявлених недоліків. Після вивчення поданих матеріалів перевірок керівник групи за необхідності дає вказівки про додаткові перевірки або уточнення питань, які потребують доопрацювання.
Оформлені належним чином справи за матеріалами ревізій та перевірок, проведених у міністерствах і відомствах АР Крим, обласних, міських, районних управліннях і відділах, на підприємствах, в установах і організаціях керівники ревізійних груп передають керівникові перевірки бюджетів.
До цих матеріалів додаються:
o письмовий висновок щодо спірних питань;
o довідка стосовно недоліків і порушень, які, на думку ревізора, доцільно включити до зведеного акта ревізії, з пропозиціями щодо конкретних заходів для їх усунення;
o цифрова довідка за підсумками ревізії (перевірки) на кожному перевіреному об'єкті.
Зведений акт ревізії складає керівник перевірки бюджетів. Згідно з установленими вимогами зміст акта має включати: вступ, описову і підсумкову частини.
У вступній частині акта вказуються: дата і номер акта ревізії; назва місця проведення ревізії; назва акта, яка зазвичай відображає тему ревізії; дані про категорію ревізії - комплексна, тематична, зустрічна тощо; назва та юридична адреса об'єкта контролю; склад ревізійної групи (із зазначенням дати і номера посвідчення на проведення ревізії); дата початку і закінчення ревізії; прізвище та ініціали посадових осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю впродовж періоду ревізії; дані про дату, виконавців і тему попередньої ревізії.
В описовій частині акта докладно викладаються виявлені факти порушень законодавчих і нормативних актів, неправильних розрахунків з бюджетом, незаконного і не за цільовим призначенням витрачання бюджетних коштів та інші порушення фінансової дисципліни, факти неправильного ведення обліку і звітності, безгосподарності, недостач, розкрадань і присвоєння бюджетних коштів та державного й комунального майна з посиланням на відповідні документи; зазначаються розміри завданих державі збитків, інші наслідки допущених порушень, а також посадові особи, з вини яких мали місце недоліки і порушення. Описи виявлених фінансових порушень у бюджетних установах викладаються зазвичай у порядку, що відповідає черговості кодів бюджетної класифікації, а в суб'єктів підприємницької діяльності - згідно з переліком питань програми ревізії чи перевірки. Виявлені в організаціях, установах та на підприємствах порушення і недоліки вносяться у зведений акт ревізії тільки в тому разі, коли цьому сприяли упущення в контрольній та економічній роботі фінансового органу.
Під час викладення матеріалів ревізії має бути дотримана об'єктивність і обґрунтованість інформації, ясність і вичерпність опису виявлених порушень.
Кожний факт порушення має бути підтверджений відповідними документами:
-оригіналами рахунків, накладних, чеків, прибутковими і видатковими касовими документами, розписками, платіжними і розрахунково-платіжними відомостями, маршрутними листами, актами на списання та ін.;
- проміжними актами;
- інвентаризаційними описами, порівняльними відомостями, протоколами з рішеннями інвентаризаційних комісій;
- офіційними довідками і висновками спеціалістів;
- поясненнями матеріально відповідальних і посадових осіб;
- висновками ревізорів щодо пояснень матеріально відповідальних і посадових осіб.
Після викладення в акті кожного факту порушення необхідно зазначити, які документи (належно засвідченіїх копії) додаються до підтвердження цього порушення. Висновки про невідповідність чинному законодавству здійснених посадовими і матеріально відповідальними особами фінансових операцій повинні містити посилання на конкретні статті і пункти законодавчих та інших нормативних актів.
З метою обґрунтування правомірності записів про неефективне використання бюджетних коштів в акті обов'язково має бути задокументовано наслідок бюджетного правопорушення (наприклад, які витрати не профінансовано або профінансовано не в повному обсязі і на яку суму). Необхідно зазначити, за чиїм розпорядженням здійснено дії чи операції, які призвели до цього порушення (номер і дата наказу, листа, резолюції тощо).
У разі відсутності або незадовільного ведення об'єктом контролю бухгалтерського обліку цей факт фіксується в описовій частині акта із зазначенням передбачених чинними нормативними актами конкретних документів, відсутніх на момент ревізії або які перебувають у незадовільному стані.
Підсумкова частина акта містить відомості про кількість складених примірників та про осіб, які підписали акт, або які, у разі потреби, ознайомились із ним.
Складений зведений акт перевірки бюджетів підписується керівником перевірки виконання бюджетів, керівником фіноргану та органу Державного казначейства і подається на ознайомлення голові місцевої державної

 
 

Цікаве

Загрузка...