WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основи кошторисного планування - Реферат

Основи кошторисного планування - Реферат

приладів, спеціальних креслярських столів та іншого виробничого обладнання довгострокового користування. Сюди також відносять придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами). За цим кодом обліковуються також видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема, службових собак (крім тих, що обліковуються за кодом 1150);
- код 2112 - придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії належать видатки бюджетних установ на придбання столів, стільців, інших канцелярських меблів, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для закладів культури, комп'ютерної та розмножувальної техніки, спортивного обладнання, протипожежного приладдя, обладнання для їдалень, буфетів тощо, включаючи автомобілі, що використовуються на невиробничі цілі. Сюди також входять видатки на поповнення музейних фондів, книг та періодичної літератури для бібліотечних фондів, придбання та випуск підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів, придбання предметів довгострокового користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами). До цього коду відносять видатки на придбання зброї та боєприпасів для установ і організацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на її придбання, але не мають видатків за кодом 1150, а також платежі до Пенсійного фонду у випадку купівлі валюти на придбання обладнання.
Підстаття 4.2. Капітальне будівництво (придбання) (код 2120) Ця підстаття містить такі елементи витрат:
o код 2121 - будівництво (придбання) житла, у тому числі для військовослужбовців, а також державний житловий фонд, гуртожитки тощо;
o код 2122 - будівництво (придбання) адміністративних об'єктів;
o код 2123 - інше будівництво (придбання), що не охоплюється позицією 2121-2122.
Зауважимо, що, враховуючи сучасні умови, капітальні видатки на придбання будівель (виробничого і невиробничого призначення) бюджетними організаціями та установами обліковуються за тими ж кодами, що й капітальне будівництво таких об'єктів.
За кодами 2121-2123 враховуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальне будівництво і використовуються у процесі будівельних робіт. Ці ж коди охоплюють також видатки на обладнання до установки, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі. До них належать металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи, а також обладнання та меблі, що потребують монтажу і призначаються для встановлення (тобто те, що вління, призначені для здійснення капітальних витрат, що передаються іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним установам та іншим економічним одиницям, що не є резидентами даної економіки;
- код 2450 - капітальні трансферти до бюджету розвитку.
Крім поточних та капітальних видатків бюджетної установи (організації), виділяються окремо такі групи видатків, як нерозподілені видатки (код 3000) і кредитування з вирахуванням погашення (код 4000).
Група 3. Нерозподілені видатки (код 3000)
До цієї категорії відносять видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.
Група 4. Кредитування з вирахуванням погашення (код 4000)
До цієї категорії відносять платежі бюджетів усіх рівнів, в результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших економічних одиниць, які передбачають обов'язкове повернення коштів.
Метою таких платежів є проведення економічної політики, а не управління ліквідністю або отримання прибутків. Видатки за цією групою можуть здійснюватись тільки за наявності бюджетних призначень, відображених у додатку до кошторису - розшифрування. Ці платежі охоплюють надання кредитів та їх повернення за такою деталізацією:
Стаття 8. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4100)
Передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ. Окремо виділено надання кредитів та повернення кредитів.
Підстаття 8.1. Надання внутрішніх кредитів (код 4110) подається в такому розшифруванні:
o код 4111 - надання кредитів органам державного управління інших рівнів, у тому числі державним позабюджетним фондам;
o код 4112 - надання кредитів підприємствам, установам, організаціям;
o код 4113 - надання інших внутрішніх кредитів.
Підстаття 8.2. Повернення внутрішніх кредитів (код 4120) включає:
o код 4121 - повернення кредитів органами державного управління інших рівнів, у тому числі державними позабюджетними фондами;
o код 4122 - повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями;
o код 4123- повернення інших внутрішніх кредитів.
Стаття 9. Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4200)
Включає кредитування і платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам та іншим економічним одиницям за такою деталізацією:
o код 4210 - надання зовнішніх кредитів;
o код 4220 - повернення зовнішніх кредитів.
Засади кошторисних розрахунків. Визначення обсягу витрат за кожною статтею здійснюється на базі двох основних елементів: оперативно-сітьових показників і встановлених норм і нормативів.
Оперативно-сітьові показники - це показники, які відображають діяльність бюджетної установи й покладені в основу кошторисних розрахунків (кошторисного планування). Вони мають як директивний, так і розрахунковий характер. Директивними оперативно-сітьові показники є у разі створення бюджетної установи, коли державним планом економічного і соціального розвитку визначаються її потенційні можливості.
Директивний вплив на формування оперативно-сітьових показників можливий для окремих бюджетних установ у зв'язку з тим, що організація вищого рівня доводить план за показниками, які визначають обсяги її діяльності. Насамперед це стосується вищих навчальних закладів, яким щорічно доводиться план набору студентів. Розрахункові показники характерні для діючої системи бюджетних установ і повною мірою визначають весь обсяг її (установи) діяльності.
Оперативно-сітьові показники можна розділити на основні й похідні. Основні показники характеризують функціональне призначення установи, а похідні - деталізують функції реалізації її діяльності. Так, для дошкільних установ основним показником є кількість дітей, а похідним - кількість груп за строком перебування в них дітей. Для загальноосвітніх середніх шкіл основний показник - кількість учнів, а похідний показник першого порядку планах економічного і соціального розвитку показники мережі навчальних закладів і контингентів учнів та студентів затверджуються на кінець планового року. Для вищих і професійно-технічних навчальних закладів установлюється показник прийняття і випуску. А тому в процесі складання кошторису видатків

 
 

Цікаве

Загрузка...