WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація податкового контролю - Реферат

Організація податкового контролю - Реферат

погашення податкового боргу, податкові органи мають право стягувати грошові кошти, які є власністю платника або продавати його активи.
Незважаючи на те, що контроль за правильністю нарахування і своєчасністю сплати податків та податкових платежів у бюджет здійснюють переважно податкові інспекції, у цьому процесі також беруть участь інші органи, а саме: державні автомобільні інспекції та митні органи, нотаріальні контори, органи екологічного контролю, гірського нагляду, лісового господарства тощо.
Державні автомобільні інспекції здійснюють контроль за сплатою податку з власників транспортних засобів фізичними особами шляхом перевірки розрахункових документів про сплату цього податку перед технічним оглядом автомобілів, що перебувають у приватній власності. Без наявності таких документів автомобільні інспекції не проводять технічного огляду автомобілів. Така організація контролю дає можливість фізичній особі ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, бо якщо своєчасно не проходити технічний огляд, то можна і не платити податок.
Митні органи контролюють правильність обчислення і своєчасність перерахування в бюджет мита. З метою забезпечення митного контролю здійснюється митне оформлення товарів та інших предметів, що підлягаютьпереміщенню через митний кордон України. Однією з операцій, що входять у митне оформлення, є декларування. Декларування здійснюється через подання установленої форми заяви, що містить точні дані про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, а також інші відомості, необхідні для митного контролю і митного оподаткування.
Предмети, що переміщуються через митний кордон громадянами, декларуються цими громадянами, предмети, що переміщуються підприємствами, - цими підприємствами за умови, що вони допущені митницею до декларування. Допущення здійснюється за заявою підприємства тією митницею, в зоні діяльності якої воно перебуває, шляхом видачі такому підприємству свідоцтва про визнання його як декларанта.
До обов'язків декларанта входить:
а) пред'являти митниці товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України;
б) подавати митниці документи, що містять дані, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;
в) сплачувати мито та митні збори, якщо товари та інші предмети підлягають митному оподаткуванню.
Декларант несе повну відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у вантажній митній декларації.
Після декларування товарів чи майна та пред'явлення їх декларантом або транспортною організацією митниці здійснюється митне оформлення, для якого потрібні такі документи: декларація; належним чином засвідчені копії ліцензій; дозволи інших державних органів, якщо товари підлягають контролю цих органів; документи, що підтверджують внесення відповідних митних платежів.
У процесі митного оформлення перевіряються наявність усіх необхідних документів та відповідність заповнення декларації вимогам, передбаченим чинними нормативними актами. Під час перевірки правильності заповнення декларації використовуються відомості, що містяться в супровідних, транспортних, комерційних та інших документах, а також результати митного огляду.
Мито нараховується митними органами виходячи з митної вартості й установлених ставок мита. Сума мита, що має бути сплачена, перераховується через банківські установи на рахунки митних органів, які здійснюють митне оформлення товарів чи майна, або вноситься готівкою в касу митного органу. Документом, який є підставою для внесення мита платником, є вантажна митна декларація або її копія. Без сплати сум усіх належних митних платежів випуск товарів та майна митними органами не здійснюється. За заявою декларанта та за наявності гарантії банку митниця має право відстрочити або розстрочити сплату мита, але не більше ніж на один місяць. У разі несплати рахунка в строк, указаний митним органом, сума мита стягується у безспірному порядку. При цьому нараховується пеня за кожний день прострочення сплати починаючи з дати виписки рахунка до дня його сплати включно в установленому розмірі.
Після закінчення митного оформлення декларації проставляються штампи й особиста номерна печатка працівника митного органу, який проводив митне оформлення. Крім того, митний орган реєструє декларацію та додаткові аркуші і присвоює їй відповідний номер, який проставляється у декларації. Після цього товар чи майно пропускається через митний кордон України.
Митні установи перераховують одержані суми мита в бюджет у терміни, встановлені чинним законодавством.
Органи водного та лісового господарства стежать за обсягами використаних природних ресурсів і перевіряють достовірність об'єктів оподаткування для обчислення плати за воду і плати за відпуск деревини на пню. Аналогічні функції виконують органи гірського та геологічного нагляду. Вони допомагають податковим органам установити достовірність обсягів добутих корисних копалин для нарахування плати за використання надр при їх видобуванні, збору за геологорозвідувальні роботи, рентної плати за нафту та газ. Органи екологічного нагляду стягують плату за забруднення навколишнього середовища. Нотаріальні контори, паспортні столи, відділи ЗАГСу та деякі інші органи контролюють сплату державного мита.
Література
1. Ковальчук Г. О. Економіка родини. 120с.
2. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. 298 с. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. У 2-х ч. Ч. 1. Психологія суб'єкта діяльності. 243 с.
3. Колечко О. Д., Крилова В. Г. Французька мова. Підруч. для студентів-еко-номістів. 334 с.
4. Колечко О. Д., Крилова В. Г., Машкова І. М., Яременко І. А. Збірник економічних текстів для домашнього читання (фр. мова). 364 с.
5. Колотило Д. М., Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В. Міжнародні системи вимірювання в економіці. 176 с.
6. Колот А. М. Мотивація персоналу. 337 с.
7. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. 504 с.
8. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. 368 с.
9. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. 152 с.
10. Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. 667 с.
11. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність. 387 с.
12. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. 440 с.
13. Лютий О.І, Макаренко О.І. Збірник задач з вищої математики. 305 с.
14. Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях. 168 с.
15. Мачуський В.В. Правові основи страхування. 304 с.
16. Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. Курс лекцій. 348 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...