WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація податкового контролю - Реферат

Організація податкового контролю - Реферат

для організації і проведення перевірок з метою виявлення арифметичних і методологічних помилок у поданій звітності. За результатами перевірки складається акт, в якому указується донарахована або зменшена в результаті перевірки сума податкового зобов'язання, а також суть порушення із зазначенням відповідної норми законодавства. Уточнена в результаті перевірки сума податкового зобов'язання має бути узгоджена з платником. Якщо посадові особи підприємств не з'являються для узгодження акта, то їм направляється лист-виклик. Після процедури узгодження податкового зобов'язання застосовуються фінансові санкції. Перевірені декларації повторній перевірціне підлягають. Винятком є лише випадки, коли перевірки здійснюються за письмовими розпорядженнями вищих ланок податкових органів.
Якщо в ході попередньої перевірки арифметичні та методологічні помилки не виявлені, то ні акт, ні довідка не складаються, а на перевіреній декларації ставиться дата та робиться запис, що порушення не встановлено.
Кожна перевірка щодо виявлення арифметичних і методологічних помилок реєструється у спеціальному журналі. Журнал ведеться за кожний звітний період окремо за кожним платником податку.
До другого реєстру вносяться платники, які не подали звітність у встановлений строк. На підставі цього реєстру працівники галузевих відділів у триденний термін зобов'язані направити таким платникам повідомлення-виклики про необхідність подання звітності та явки до ДПІ для узгодження акта про неподання декларацій та розрахунків. Ці акти складаються протягом десяти днів після закінчення граничного терміну подання звітності. При оформленні актів необхідно ще раз уточнити, чи на надходила від платника звітність після граничного терміну. На підставі оформлених актів керівники податкових органів або їх заступники приймають рішення про застосування фінансових санкцій. Таке рішення має бути прийняте не пізніше десяти днів після складання акта перевірки. Крім того, керівництву податкового органу передаються списки платників, що не подали декларації, для організації проведення територіально-дільничного контролю з метою визначення податкових зобов'язань на підставі первинних документів податкового обліку. Отже, якщо платник не подає в установлений термін податкову звітність і не з 'являється на виклики ДПІ, то проводиться територіально-дільничний об'єктна орієнтований контроль за суб 'єктами підприємницької діяльності.
Територіально-дільничний контроль здійснюється силами всіх підрозділів ДПІ. Для цього формуються спеціальні бригади у кількості не менше, ніж три особи з обов'язковою присутністю фахівців підрозділів оподаткування юридичних осіб і податкової міліції. За кожною бригадою закріплюються територіальні дільниці.
Територіально-дільничний контроль проводиться згідно з затвердженими графіками, складеними з таким розрахунком, щоб відповідальні працівники ДПІ з кількістю платників більше, ніж 1500 юридичних осіб, здійснювали перевірку на закріпленій території два рази на місяць, а інших ДПІ - один раз на місяць.
На кожний рейд видається посвідчення на перевірку на кожного члена бригади, яке реєструється у спеціальному журналі. Результати проведеної роботи також фіксуються у спецжурналі, який ведеться кожною бригадою. Працівники, закріплені за дільницями, несуть відповідальність за повноту обліку платників, правильність нарахування суми податкового зобов'язання, здійснення оперативного контролю за територією з питань патентування та ліцензування.
Під час проведення перевірок працівники податкових органів особливу увагу мають приділяти навчальним, лікувальним закладам, культурно-освітнім установам, адміністративним будівлям, складським приміщенням, майстерням, готелям, гуртожиткам, кінотеатрам, підвальним та іншим приміщенням. Саме на території цих закладів можуть здійснювати фінансово-господарську діяльність суб'єкти господарювання.
Якщо під час рейдів виявлені факти порушення податкового законодавства, складаються акти і винні особи притягаються до відповідальності. У разі відсутності платника за юридичною адресою вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження.
Документальна перевірка проводиться на підприємстві працівниками управління документальних перевірок. Робота відділу документальних перевірок організована за такою схемою. Спочатку визначаються підприємства та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які мають перевірятися у поточному році. Далі розробляється графік перевірок, тобто визначається, в якому кварталі і місяці має перевірятися те чи інше підприємство чи громадянин. Для проведення перевірки складається програма, яка затверджується в податковому органі. Кожна проведена перевірка фіксується у спеціальній книзі, де відбиваються також суми донарахованих за результатами перевірки податків та штрафних санкцій.
Окрім документальних перевірок, працівники вказаного відділу проводять також тематичні перевірки. Такі перевірки здійснюються, як правило, відповідно до завдань податкових органів вищого рівня.
Важливе значення має також правильна організація контролю за своєчасністю надходження нарахованих сум податків у бюджет. Такий контроль здійснюється відділом обліку і звітності. З цією метою для кожного платника відкриваються картки особових рахунків за окремими видами податків і платежів. У цих картках ведеться облік усіх надходжень авансовими чи фактичними платежами, відбивається сальдо розрахунків при авансових платежах (доплати чи повернення переплат). Записи в картки особових рахунків робляться на підставі копій платіжних документів, які банк передає в податкову інспекцію щоденно після виконання операцій з перерахування податків і платежів на рахунки відповідних бюджетів разом з випискою із рахунків державного і місцевого бюджетів.
У разі виявлення недоїмки, тобто суми, не внесеної в бюджет, після закінчення встановлених строків сплати відповідних платежів податкові органи вживають заходи щодо усунення заборгованості платників перед бюджетом. Так, із сум недоїмки за кожний день прострочення нараховується пеня.
Для нарахування пені необхідно знати:
o початок терміну нарахування пені;
o закінчення терміну нарахування пені;
o розмір пені.
Початок терміну нарахування пені залежить від порядку узгодження податкового зобов'язання і строку його сплати. Тут можливі такі варіанти.
1. Платник самостійно визначив суму податкового зобов 'я-зання у податковій декларації. У цьому разі податкове зобов'язання вважається узгодженим з дня подання такої декларації до податкового органу. Строки подання декларації залежать від тривалості податкового періоду. Вони вказані в табл.

 
 

Цікаве

Загрузка...