WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах - Реферат

Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах - Реферат

3132 для акумулювання коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, причому розподіл здійснюється у вищих органах Державного казначейства;
- для обліку операцій розпорядників коштів бюджету. При цьому відповідно до призначення бюджетних коштів відкриваються рахунки таких видів: 1) особові рахунки: особові рахунки для обліку коштів до розподілу загального фонду відповідного бюджету; зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду відповідного бюджету; особові рахунки для обліку коштів до розподілу спеціального фонду відповідного бюджету; зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отриманими зі спеціального фонду відповідного бюджету; 2) реєстраційні рахунки для обліку коштів загального фонду відповідного бюджету; 3) спеціальні реєстраційні рахунки: спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів; спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів на виконання окремих доручень; спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних коштів; спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня; спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів спеціального фонду, що надходять за розподілом вищих розпорядників коштів; спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів спеціального фонду, що безпосередньо зараховуються на рахунки установ; 4) рахунки для обліку депозитних сум розпорядників коштів бюджету;
- для обліку операцій одержувачів коштів бюджету та інших клієнтів;
- для обліку активів бюджетів;
- для фінансового обліку;
- для управлінського обліку;
- для позабалансового обліку.
Національний банк України встановив загальні вимоги до формування коду аналітичного рахунка, а саме:
o довжина коду рахунка не повинна перевищувати 14 знаків, включаючи один контрольний розряд;
o перші п'ять цифр регламентовані, з них: перші чотири цифри - код рахунка четвертого порядку; п'ята цифра - ключ, що вираховується автоматично;
o останні дев'ять цифр установлюються органом Державного казначейства. Вони є ознаками і параметрами рахунків, що різняться за кількістю знаків, залежно від виду і призначень рахунків. Чим більше ознак і параметрів потрібно для вивчення та відображення тієї чи іншої операції бюджету, тим більшою мірою деталізується кожний рахунок. Такими ознаками і параметрами, що забезпечує унікальність номера рахунка, є: ознака коштів бюджету; код відомчої класифікації розпорядника коштів бюджету; назва клієнта, код за ЄДПРОУ, код програмної класифікації, код функціональної класифікації; код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код відділення Державного казначейства, код території.
План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій. Операції в іноземній валюті здійснюються за тими рахунками, що й операції в гривні. Зв'язок між операціями в іноземній і національній валютах забезпечують технічні рахунки валютних позицій та гривневого еквівалента валютних позицій (4611, 4612).
Усі рахунки, що відкриваються в органі Державного казначейства, в тому числі рахунки клієнтів, рахунки фінансового, управлінського, позабалансового обліку та інші підлягають реєстрації в книзі відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі балансових рахунків четвертого порядку з включенням таких позицій щодо рахунка:
- номер балансового рахунка;
- номер особового рахунка;
- код контрагента;
- найменування контрагента;
- дата відкриття рахунка;
- дата закриття рахунка.
Книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та скріплені відбитком печатки органу Державного казначейства і зберігатись у призначеної (наказом чи розпорядженням) відповідальної особи.
Ведення книги відкритих рахунків можливе і в автоматизованому порядку на машинному (електронному) носії інформації зі збереженням архіву та обов'язковим роздруковуванням, в повному обсязі, за станом на 1-ше число кожного звітного місяця змін, що відбулися протягом наступного місяця та 1 січня року.
Інформація про відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних представництв) відправляється відповідальною за це особою органу Державного казначейства в триденний термін, включаючи день відкриття (закриття) рахунка, в електронному вигляді або спеціальною поштою до Державної податкової адміністрації за місцем реєстрації клієнта та в Національний банк України для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків. При цьому уповноваженою особою (заступником головного бухгалтера, начальником відповідного структурного відділу/сектору) здійснюється контроль за отриманням довідки з ДПА про взяття на облік рахунка.
План рахунків з обліку виконання бюджету у фінансових органах розроблений для Державного і місцевих бюджетів. При цьому, як уже зазначалося, розмежовуються обліквиконання бюджету і облік виконання кошторису фінансового органу як бюджетної установи (він ведеться за окремим планом рахунків, затвердженим для бюджетних установ).
Баланс виконання бюджету. За даними поточного обліку на початок кожного місяця складають баланс про виконання бюджету (ф. № 1 -м). Одна його частина - це актив, який відбиває фінансові ресурси бюджету на певну дату, їх склад та розміщення, друга - пасив, де відображаються джерела утворення ресурсів бюджету.
В активі балансу відображають дебетові залишки за активними рахунками 1-го класу "Активи" (ресурси бюджету) і 7-го класу "Видатки бюджету" та за активно-пасивними рахунками 4-го класу "Розрахунки". В активі також відображають залишок за дебетом 5-го класу рахунків "Результати виконання бюджету".
У пасиві балансу відображають кредитові залишки за пасивними рахунками 2-го класу "Зобов'язання", 3-го класу "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів" і 6-го класу "Доходи бюджету", за активно-пасивними рахунками 4-го класу "Розрахунки", 5-го класу "Результат виконання бюджету".
Баланс виконання бюджету фінансовими органами (Державного казначейства, територіальних органів казначейства, фінансових управлінь) дає узагальнену інформацію про стан активів і пасивів бюджету за звітний період. Структура балансу має такий вигляд (табл. 19):
Таблиця 19
СТРУКТУРА БАЛАНСУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Актив Пасив
1 . Активи (ресурси бюджету)
2. Розрахунки
3. Видатки бюджету
4. Результат виконання бюджету 1 . Доходи бюджету
2. Зобов'язання
3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
4. Розрахунки
5. Результат виконання бюджету
Баланс Баланс
Список використаної літератури:
1. Мец В. О. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів. 236 с.
2. Міжнародні розрахунки та валютні операції. За заг. ред. М. І. Савлука. 392 с.
3. Молодцова О. П. Управління якістю програмної продукції. 248 с.
4. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. 336 с.
5. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза. 202 с.
6. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. 362 с.
7. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності. 153 с.
8. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. 948 с.
9. Оболенський О.Ю. Державна служба. 344 с.
10. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). 240 с.
11. Опришко В. Ф., Омельченко А. В., Фастовець А. С. Право Європейського Союзу. 472 с.
12. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П. Правознавство. 767 с.
13. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. 312с.

 
 

Цікаве

Загрузка...