WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах - Реферат

Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах - Реферат

іншого.
Рахунки 1-го класу "Активи" та 7-го "Видатки бюджету" - активні, а 6-го класу "Доходи бюджету", 2-го класу "Зобов'язання" та 3-го класу "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів" - пасивні.
Рахунки 4-го класу "Розрахунки" та 5-го класу "Результат виконання бюджету" - активно-пасивні. Рахунки перелічених класів призначені для обліку розрахунків, коли бюджет є одночасно і дебітором, і кредитором.
Рахунки 81, 90, 91, 92, 94, 95 розділів - пасивні, а рахунки 82, 83 та 93 розділів - активні. Крім того, виділяються: контрактив-ні рахунки - 7911, 8911 і 9911; контрпасивні рахунки - 6911, 8921 і 9921; активно-пасивні рахунки - групи 713 і 723, 7921.
Бюджетний облік має забезпечувати виконання основних функцій:
- запис інформації про операції з виконання бюджетів, що здійснюються фінансовими органами, та можливість відображення їх в агрегованому вигляді у звітності з метою аналізу й управління;
- відображення детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметрів самих операцій для складання внутрішніх звітів з метою аналізу та контролю.
Ведення агрегованого обліку забезпечується за допомогою синтетичного обліку з використанням балансових рахунків Плану рахунків обліку виконання бюджетів.
Синтетичний облік здійснюється на рівні класів, розділів, груп і балансових рахунків IV порядку Плану рахунків обліку виконання державного та місцевих бюджетів та забезпечує отримання інформації про операції, які виконуються органом Державного казначейства і відображаються у фінансовій звітності. Синтетичний облік забезпечується за допомогою синтетичних (зведених) рахунків - рахунки, на яких ураховуються операції у зведених показниках, без поділу їх на окремі елементи. На цих рахунках відображається склад коштів та джерела їх формування, а також процеси виконання плану у зведеному, узагальненому вигляді і тільки у вартісному виразі. Вони слугують для загального аналізу стану ресурсів і виконання планових показників у грошовому виразі. У синтетичному обліку всі операції відображаються в грошовій одиниці України.
Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію забезпечується за допомогою аналітичного обліку на аналітичних (деталізованих) рахунках. Аналітичними є рахунки, які деталізують зміст синтетичних рахунків. Кожна однорідна група аналітичних рахунків об'єднується конкретним синтетичним рахунком. Дані аналітичних рахунків мають бути тотожними відповідним рахункам синтетичного обліку. Відкриті аналітичні рахунки повинні містити обов'язкові параметри, визначені окремими порядками Державного казначейства.
Реєстри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату у вигляді відомостей, книг, журналів, карток обліку тощо, їх призначення - хронологічне, систематичне чи комбіноване накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів. Органи Державного казначейства України ведуть такі обов'язкові облікові реєстри: оборотно-сальдовий баланс (щоденний баланс оборотів і залишків за балансовими, фінансовими, позабалансовими рахунками та рахунками управлінського обліку), особові картки (у тому числі з розподілом за кодами економічної класифікації видатків), сальдові та оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками (таблиці 15-18).
Таблиця 15 Ф. 7-1
ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ ЗА АНАЛІТИЧНИМИ РАХУНКАМИ
на "__"_________20_р.
Номер рахунка Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Таблиця 16 Ф. 7-2
САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ ЗА АНАЛІТИЧНИМИ РАХУНКАМИ
на " _" 20_р.
Номер рахунка Сальдо
дебет кредит
Таблиця 17 Ф. 7-3
ОСОБОВА КАРТКА ЗА АНАЛІТИЧНИМ РАХУНКОМ
Дата Тип
операції Номер
документа Обороти Сальдо
за дебетом за кредитом дебет кредит
Разом за операцією
Разом за день
Разом за місяць
Разом за рік
Таблиця 18
Ф. 7-4
КВК Код організації
ОСОБОВА КАРТКА ЗА АНАЛІТИЧНИМ РАХУНКОМ
Дата Тип операції Номер
документа КЕКВ Обороти Сальдо
за дебетом за кредитом дебет кредит
Разом за операцією
Разом за день
Разом за місяць
Разом за рік
У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображаються обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом і пасивом за кожним балансовим, фінансовим та позабалансовим рахунками, а також за рахунками управлінського обліку з проміжним підсумком за рахунками другого та третього порядків. У ньому відображаються підсумки за кожним класом рахунків і загальний підсумок за всіма рахунками. Правильність складання щоденного балансу оборотів і залишків контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і пасивом. Наявність такої рівності є обов'язковою умовою початку нового операційного дня в органі Державного казначейства.
Звірка тотожності даних аналітичних рахунків відповідним рахункам синтетичного обліку обов'язково здійснюється не рідше одного разу на місяць відповідальними виконавцями за балансовими та позабалансовими рахунками перевірної відомості з даними відповідних рахунків оборотно-сальдового балансу. Свідченням проведеної звірки аналітичного обліку з синтетичним (даних перевірної відомості з балансом) - є підписи посадових осіб органу Державного казначейства - головного бухгалтера, його заступника.
За операціями в іноземній валюті облік здійснюється у грошовій одиниці України за діючим курсом НБУ на день здійснення. Одночасно вказані записи здійснюються у валюті розрахунків і платежів (за кожною валютою окремо). В аналітичному обліку операціїв іноземній валюті ведуться в подвійній оцінці: в іноземній валюті за її номіналом та в гривневому еквіваленті за діючим курсом Національного банку України.
Відкриття аналітичних рахунків проводиться для обліку операцій з виконання бюджетів за Планом рахунків обліку виконання бюджетів, а саме:
- для зарахування доходів державного бюджету, що не надходять безпосередньо на рахунки розпорядників коштів бюджету. При цьому відкриваються рахунки для: обліку надходжень до загального фонду державного бюджету за балансовим рахунком 3111; обліку надходжень коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки за балансовим рахунком 3121; зарахування коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету за балансовим рахунком 3131; зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами за балансовим рахунком 3311; зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу за балансовим рахунком 3411; зарахування інших коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету за балансовим рахунком 3412 (зарахування коштів, які надходять від реалізації податкової застави);
- для зарахування коштів від повернення наданих бюджетних кредитів. При цьому рахунки для зарахування повернення бюджетних кредитів перевідкриваються за балансовим рахунком 3113;
- для акумулювання коштів загального та спеціального фондів (крім власних коштів розпорядників коштів бюджету) державного бюджету. При цьому відкриваються: три аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3112 для акумулювання доходів загального фонду, за якими здійснюється або не здійснюється відрахування дотацій місцевим бюджетам, та коштів загального фонду, що надійшли від повернення бюджетних кредитів; аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122, окремо за кожним видом надходжень, для акумулювання коштів спеціального фонду, які направляються на спеціальні видатки; аналітичні рахунки за балансовим рахунком

 
 

Цікаве

Загрузка...