WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація, завдання і методи бюджетного планування - Реферат

Організація, завдання і методи бюджетного планування - Реферат

організації бюджетного планування, встановлюються графіки надання розрахунків до проекту бюджету, підготовки необхідних зведених і аналітичних матеріалів до проекту Державного бюджету України на наступний рік.
На другому етапі (з червня до 15 серпня року розроблення) Міністерством фінансів України, на підставі офіційного прогнозу соціально-економічного розвитку України на наступний рік, який щорічно розробляє Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, і на підставі Основних напрямів бюджетної політики на наступний рік, схвалених Верховною Радою України, розробляються попередні показники витрат державного бюджету. Далі ці показники опрацьовуються головними розпорядниками бюджетних коштів із метою їх розподілу за бюджетними програмами та оформлення бюджетних запитів. Із метою недопущення надмірного планування витрат із бюджету головними розпорядниками та дотримання пріоритетів у видатковій політиці всіма учасниками бюджетного процесу Міністерством фінансів України доводяться граничні обсяги видатків і кредитування по кожному головному розпоряднику на наступний рік разом із Бюджетною резолюцією, яка визначає такі пріоритети.
Протягом липня і до середини серпня здійснюється опрацювання бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів, узгодження всіх суперечливих позицій з метою збалансування бюджету: зведення заявлених головними розпорядниками бюджетних коштів потреб для проведення витрат із бюджету з наявними ресурсами бюджету (доходами та фінансуванням).
Ще однією складовою цього етапу є формування положень Державної програми соціально-економічного розвитку України на наступний (відповідний) рік. Головним розробником цієї програми є Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.
Така програма розробляється щорічно і визначає основні чинники, які впливатимуть на розвиток усіх галузей економіки країни у наступному році. Розроблення цієї програми є надзвичайно важливим, оскільки бюджет не в змозі охопити всі аспекти соціально-економічного розвитку країни, він є лише своєрідним інструментом перерозподілу виробленої у країні вартості. Державна програма соціально-економічного розвитку описує головні цілі та завдання, основні напрями структурної, податково-бюджетної, грошово-кредитної та зовнішньоекономічної політики країни на наступний рік, відображає прогнозні показники розвитку різних галузей економіки. По суті це - відображення зведеного балансу ресурсів державного та недержавного секторів економіки.
У процесі розроблення проекту Програми соціально-економічного розвитку України враховуються положення державних програм (їх ще називають цільовими) розвитку певної галузі чи території незалежно від джерел її фінансування. На відміну від проекту Програми соціально-економічного розвитку, проект державного бюджету на відповідний рік враховує лише ту частину державних цільових програм, яка стосується бюджетного фінансування. Це необхідно для узгодження обсягів фінансування бюджетних програм та державних цільових програм. Детальніше про це йтиметься у підрозділі 5.2 "Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його запровадження в Україні".
Але, на жаль, на сьогодні таке узгодження є складною проблемою, оскільки державних цільових програм в Україні розробляється щороку досить багато (зараз їх більше 130), а врахувати в бюджетних показниках можна лише невелику їх частину або зі значно меншим обсягом фінансування, ніж це передбачається державною цільовою програмою. Це пов'язано з постійно зростаючими потребами у збільшенні бюджетних витрат і обмеженістю бюджетних ресурсів.
Розроблення проекту Державної програми соціально-економічного розвитку України також відбувається на основі прогнозу макроекономічних показників, і її положення обов'язково повинні узгоджуватися із бюджетною політикою на відповідний рік, тобто з Бюджетною резолюцією, та з Основними засадами грошово-кредитної політики, які розробляє Національний банк України.
Затвердження Державної програми соціально-економічного розвитку України на відповідний рік та Державного бюджету України на відповідний рік має здійснюватися одночасно з метою повної узгодженості всіх позицій обох документів. Тому проект Закону про Державний бюджет, проект Програми соціально-економічного розвитку і проект Основних засад грошово-кредитної політики на наступний рік подаються до Верховної Ради України до 15 вересня року розроблення.
У більшості країн світу такі програми мають середньостроко-вий характер, в Україні ця програма розробляється лише на один рік. Більше того, незважаючи на те, що проект Державної програми соціально-економічного розвитку України розробляється щорічно і схвалюється Кабінетом Міністрів України, вона ще жодного разу не була схвалена Верховною Радою України. Отже, можна стверджувати, що в Україні сьогодні немає чіткої Програми, яка б визначала цілі та завдання розвитку кожної галузі економіки в їх тісному взаємозв'язку з метою проведення ефективної державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного та соціального розвитку України. Хоча, потрібно зазначити, що такі завдання містяться в інших програмних документах, на підставі яких, власне, і формується бюджетна політика. Серед таких документів основними є: щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України, Програма діяльності Уряду, Закони України, Укази Президента та інші.
На третьому етапі (з 15 серпня до 15 вересня) у Міністерстві фінансів України за участі інших центральних органів виконавчої влади відбувається остаточне узгодження та збалансування показників доходів і витрат проекту державного бюджету (при можливості здійснюється коригування ресурсної частини бюджету, як правило, у бік збільшення доходів за окремими джерелами, збільшення обсягів фінансування бюджету), місцевих бюджетів, визначаються обсяги міжбюджетних трансфертів, редакція текстових статей пропозицій до проекту державного бюджету. Після схвалення пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік Кабінетом Міністрів України, проект вищезазначеного закону подається на розгляд до Верховної Ради України.
Усі ці етапи бюджетного планування є взаємозв'язаними і спрямованими на координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу з метою підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік.
У процесі бюджетного планування має вирішуватись низка важливих економічних завдань?які виходять далеко за межі суто фіскальних інтересів держави, їх можна розділити на стратегічні й тактичні. Стратегічні визначають сам підхід до формування бюджету, тактичні - основні проблеми й напрями його складання. Стратегічним і водночас найактуальнішим, до того ж найскладнішим, завданням є визначення оптимальної величини бюджетного фонду держави.
Особлива складність проблеми полягає в тому, що в бюджеті не тільки централізуються фінансові ресурси, а й концентруються основні проблеми, пов'язані з реалізацією системи економічних інтересів загальнодержавних, корпоративних і особистих. Як відомо, між вказаними інтересами завжди існують суперечності. Вони породжені природою як власності, так і самої людини (особистості). Фінансові ресурси в будь-який момент

 
 

Цікаве

Загрузка...