WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Лізингове кредитування підприємств - Реферат

Лізингове кредитування підприємств - Реферат

Лізингове кредитування підприємств
За економічної кризи більшість підприємств України неспроможна власними коштами здійснювати технічне оновлення виробництва. Відтак виникає об'єктивна необхідність розвитку лізингового бізнесу, що уможливлює залучення приватних інвестицій для фінансової підтримки підприємств, особливо у сфері малого та середнього бізнесу.
Термін "лізинг" походить від англійського дієслова "to lease", що означає "брати в оренду".
Будь-яка лізингова операція має фінансовий (кредитний) характер. Власник майна (лізингодавець) надає користувачу (лізинго-одержувачу) фінансову послугу: він купує майно у власність і за рахунок періодичних внесків лізингоодержувача покриває його повну вартість та отримує певний прибуток у вигляді лізингової маржі.
В економічному розумінні лізинг - це кредит, який надасться в товарній формі лізингодавцем лізингоодержувачу. Суб'єктами кредитних відносин тут виступають: у ролі кредитора - лізингодавець, позичальника - лізингоодержувач.
З економічного погляду лізинг має певну схожість з банківським кредитом, який надається на придбання основних фондів. Кредитні та лізингові відносини між позичальником (лізингоодержувачем) та кредитором (лізингодавцем) будуються на умовах терміновості, оплати, повернення, матеріального забезпечення (застави).
Разом з тим між банківським кредитом та лізингом є певні відмінності (табл. 1).
Сутність лізингу проявляється у його функціях:
o фінансовій;
o виробничій;
o збутовій.
Фінансова функція полягає:
oу звільненні підприємства від одномоментної повної оплати придбаних основних фондів та наданні їх на умовах довгострокового кредиту;
o у використанні підприємством податкових та амортизаційних пільг.
Оскільки орендну плату зараховують до складу валових витрат, то відповідним чином зменшується оподатковуваний прибуток підприємства.
Застосування механізму прискореної амортизації сприяє не тільки зменшенню оподатковуваного прибутку в лізингоодержувача, а й прискоренню технічного оновлення виробництва.
Виробнича функція полягає в оперативному вирішенні проблеми переоснащення виробництва не через купівлю машин та обладнання, а через їх тимчасове використання на умовах лізингу. Це ефективний засіб для забезпечення доступу підприємств до нових технологій та техніки.
Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО ТА ЛІЗИНГОВОГО КРЕДИТУ
Ознаки Банківський кредит Лізинг
Ступінь фінансування основних фондів Фінансує 60-70% вартості придбаних осно-вних фондів Фінансує 100% придбаних основних фондів
Забезпечення Кредитор вимагає ліквідної застави варті-стю не менше ніж 130-140% вартості кредиту Заставою є сам об'єкт лізингу. За умови, що лізингова компанія отримує банківський кредит на придбання об'єкта лізингу, потрібна застава в розмірі лише 30-50% суми банківського кредиту
Право власності кредитора на об'єкт лізингу Зберігає за собою заставне майно до повно-го погашення позики Лізингоодержувач (позичальник) стає власником узятого в оренду майна тільки після закінчення строку договору та повної оплати лізингових платежів
Форма надання У грошовій формі У товарній або товарно-грошовій: за зворотного лізингу, наприклад, підприємство продає лізинговій компанії основні фонди і отримує кошти, одночасно укла-даючи договір про оренду цих фондів
Спосіб погашення боргу У грошовій формі У грошовій, товарній або змішаній формах
Розмір плати Відсотки за кредит плюс сума основного боргу Плата за банківський кредит плюс вартість основних фондів плюс лізингова маржа (прибуток лізингової компанії)
Збутова функція полягає в розширенні кола споживачів та освоєнні нових сегментів ринку за рахунок залучення насамперед тих підприємств, що неспроможні відразу придбати те чи інше майно.
Об'єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме майно, що його можна віднести до основних фондів, яке не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень на передачу в лізинг (оренду). До об'єктів лізингу належать:
машини та обладнання;
засоби обчислювальної техніки;
транспортні засоби;
виробничі будівлі та споруди;
інші основні фонди. Не можуть бути об'єктами лізингу:
o об'єкти оренди державного майна, крім окремого, індивідуально визначеного майна державних підприємств;
o земельні ділянки та інші природні об'єкти.
Класичному лізингу притаманний тристоронній характер взаємо-відносин: лізингодавець, лізингоодержувач, постачальник.
Лізингодавець - суб'єкт підприємницької діяльності, у тім числі банківська (небанківська) фінансова установа, яка передає в користування об'єкти лізингу згідно з договором.
Лізингоодержувач - суб'єкт підприємницької діяльності, який отримує в користування об'єкти лізингу за договором.
Постачальник лізингового майна - суб'єкт підприємницької діяльності, який виготовляє машини, обладнання тощо і (або) передає власне майно, яке є об'єктом лізингу.
Лізингодавцями можуть бути:
o лізингові компанії;
o комерційні банки;
o філії, підрозділи підприємств-виробників обладнання;
o державні й місцеві органи (комітети з управління майном; відділи постачання).
Лізингоодержувачі - це:
o юридичні особи, зайняті виробництвом тієї чи іншої продукції;
o фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю. До категорії продавців майна належать:
o виробники машин та обладнання;
o оптово-збутові організації;
o торгові фірми;
o власники майна та інші учасники угоди.
Крім основних учасників, у лізинговому бізнесі беруть часть посередники, тобто особи, що репрезентують економічні інтереси як продавців, так і покупців об'єктів лізингу. До таких належать:
o страхові компанії;
o брокерсько-дилерські фірми;
o сервісні центри з обслуговування машин та устаткування;
o інші посередники.
Залучення посередників у лізинговий бізнес приводить до скорочення терміну оборотності капіталу, унаслідок чого підвищується дохідність виробництва.
Взаємодію між учасниками лізингового бізнесу показано на рис. 7.11.
Для кожного із учасників лізингової діяльності цей вид підприєм-ницької діяльності має певні переваги.
Для продавця майна лізинг є зручним засобом вирішення не тільки виробничо-технічних, а й фінансових проблем. Наприклад, за умов надвиробництва лізинг виступає як дійовий інструмент відшкодування вкладеного капіталу, оскільки оплата продукції підприємства здійснюється відразу після підписання угоди. Таким чином, скорочується можливість "заморожування" капіталу підприємства у вигляді залишку готової продукції на складі. Більше того, підприємство-постачальник позбавлене необхідності використовувати комерційний кредит.
Підприємство - лізингоодержувач також здобуває дуже суттєві переваги:
o лізинг дає змогу на 100% фінансувати придбання основних фондів на відміну від банківського кредиту, де фінансовими ресурсами забезпечується тільки 60-70%їхньої вартості;
Рис. 1 Взаємодія між учасниками лізині свого бізнесу
1 .Ініціація отримання замовлення на лізинг. 2. Заявка на лізинг. 3. Розгляд заявки. 4. Заявка на проведения маркетингового дослідження основних постачальників обладнання. 5. Вибір ііаиіірндатнішого постачальника. 6. Пакет

 
 

Цікаве

Загрузка...