WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями використання ресурсів - Реферат

Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями використання ресурсів - Реферат

Державного казначейства.
Дані звіту про виконання бюджету за доходами мають відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості, а також відповідним даним оперативно-бухгалтерського обліку у податкових органах.
Облік доходів бюджету ведуть державна податкова інспекція і Державне казначейство. Податкова інспекція здійснює оперативний облік нарахованих і касових доходів, які мобілізуються на даній території, веде особові рахунки за кожним видом доходів і за кожним платником. Вона також готує статистичні звіти про суми доходів бюджетів в Україні, які надійшли до бюджету на даній території.
Функції податкової інспекції, пов'язані з обліком, випливають з організації виконання дохідної частини бюджету. Мобілізація доходів у бюджет і контроль за правильністю їх обчислення та додержанням строків сплати здійснюється за місцезнаходженням платників. У зв'язку з цим податкова інспекція веде облік доходів, які мобілізуються на даній території (району, міста).
Первинними документами для оперативного обліку нарахованих доходів у податковій інспекції є платіжні повідомлення, а для обліку касових надходжень - платіжні доручення й повідомлення, які надходять від установ банків, і форма 412, що надходить з органів Державного казначейства.
Як облікові реєстри податкова інспекція використовує особові рахунки, котрі ведуть окремо за кожним платником і видом доходів. У них відображають суму нарахованих доходів і доходів, які надійшли у порядку планових платежів (касових) та в результаті перерахунків, а також повернення з бюджету сум надміру та/або помилково сплачених платежів. Записи про нарахування платежів в особових рахунках платників проводяться на підставі таких документів:
а) податкових декларацій, звітів, розрахунків, платіжних повідомлень, довідок платників про авансові платежі;
б) рішень начальника (заступника начальника) державної податкової інспекції за актами перевірок, проведених інспекторами державних податкових інспекцій;
в) рішень Державної інспекції з контролю за цінами, постанов Державного комітету зі стандартизації, метрології, сертифікації та інших органів стягнення, якщо це передбачено відповідними законодавчими актами.
Подані платниками документи про нарахування платежів реєструються у канцелярії державної податкової інспекції, після чого передаються до відділу обліку та звітності для проведення відповідних записів у картках особових рахунків. Записи про суми надходжень до бюджету в особових рахунках, реєстрах і в книгах проводяться на підставі таких документів:
а) виписок із рахунків, реєстрів кредитових платіжних документів з додатками копій платіжних доручень на перерахування коштів з рахунка платника на рахунки бюджету;
б) копій платіжних доручень відділень Ощадбанку та повідомлень до них;
в) копій квитанцій, виданих сільськими, селищними та міськими Радами платникам податків, супровідних відомостей, складених органами місцевого самоврядування для здавання або пересилання поштою прийнятих до установ банків;
г) талонів поштових переказів (у разі сплати платежів через установи зв'язку).
Рахунки та бухгалтерські проведення з обліку доходів. Для бухгалтерського синтетичного обліку доходів бюджету використовують пасивні рахунки 61 "Доходи бюджету", 62 "Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами", 64 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету", 69 "Контррахунок за операціями за доходами бюджету".
Наприклад. Рахунок 61 містить такі групи рахунків третього порядку, як 611 "Доходи Державного бюджету" та 612 "Доходи місцевого бюджету". Група рахунків 611 містить такі фінансові рахунки четвертого порядку: 6111 "Доходи загального фонду Державного бюджету"; 6112 "Доходи спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"; 6113 "Доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами"; 6114 "Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету". Аналогічні фінансові рахунки місцевого бюджету має група рахунків 612.
На рахунках 6111 та 6121 враховуються всі доходи загального фонду, що надійшли на рахунки відповідних бюджетів. Це основний рахунок для обліку доходів. За дебетом цих рахунків здійснюється на підставі заяви платника повернення сум надміру та/або помилково внесених платниками податків.
На рахунки 38 відносять суми, що надійшли на рахунки бюджету, для яких немає достатніх підстав зараховувати їх у доходи даного бюджету або відносити їх до відповідних кодів бюджетної класифікації. Така ситуація може виникнути в разі нечіткого й неповного заповнення передбачених реквізитів у платіжних документах. Фінансовий орган зобов'язаний негайно вжити заходів для з'ясування належності даних сум. Якщо протягом місяця з дня надходження не встановлено належності нез'ясованих сум, їх відносять на доходи бюджету.
Доходи, які надходять, зараховують на основні рахунки з обліку грошових коштів: 311 і 312 - за державним бюджетом та 314 і 315 - за місцевим бюджетом. Операції за доходами бюджету оформляють проведеннями, які наведено в практикумі з бюджетного менеджменту.
Аналітичний облік доходів здійснюється за окремими видами доходів згідно з бюджетною класифікацією.
Зазначення кодів бюджетної класифікації дає змогу встановити вид доходів, з яких може повертатись сума надміру та/або помилково внесених платежів. При цьому зміст рядків оборотів за кредитом і за дебетом не збігається.
Література
1. Суторміна В. М. Фінанси капіталістичних держав. - К.: Вища школа, 1970. -С. 225.
2. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава - податки - бізнес / За ред. проф. В. М. Федосова.-К.: Либідь, 1992. - 328 с.
3. Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001.- 116с.
4. Токвилль А. Демократия в Америке: Пер. с франц. - К., 1860. - С. 68, 70.
5. Тур Н. О финансовой прокуратуро в Австрии й Италии. - СПб., 1886. -С. 5.
6. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / За наук. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ,2002. - 387 с.
7. Финансово-кредитньїй словарь. - М.: Финансн й статистика, 1984.--Т. 1. -С.282.
8. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2002. - С. 450-553.
9. Фор З. Опала Тюрго. 12 мая 1776 г.: Пер. с франц. - М.: Прогресе, 1979. - С. 200.
10. Фридмен Л. Введение в американское право: Пер. с англ. - М: Прогресе - Универс, 1993. - С. 104.
11. Штурм Р. Бюджет: Пер. с франц. - СПб., 1907.
12. Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та ін. Електронна комерція. 326 с.
13. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб. і дон. 214с.
14. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. 628 с.
15. Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.
16. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз". 232 с.
17. Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.
18. Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...