WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями використання ресурсів - Реферат

Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями використання ресурсів - Реферат

(символ звітності банку 093) в розрізі відомств; 6 група символів - ознака надходжень за кодом бюджетної класифікації 50 100 700 (символ звітності банку 068) у розрізі відомств; 7 група символів - ознака надходжень, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами; 8 група символів - ознака власних надходжень бюджетних установ і організацій в розрізі відомств.
Друга графа: 1-5 групи символів - символи видів доходів; 6, 7 і 8 групи символів - коди відомств за відомчою класифікацією бюджету.
Третя графа: коди згідно з класифікацією доходів бюджету.
Четверта графа: 1-8 групи символів - суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках з урахуванням повернень; Усього - загальні надходження за день за кожною з 1-8 груп символів.
П'ята графа = 4 гр. + 5 гр. Звіту про виконання Державного бюджету за доходами за попередній операційний день.
Одночасно обласні управління Державного казначейства формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень та передають їх (в електронному вигляді) органам податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшого передання районним податковим інспекціям.
Звіти про виконання державного бюджету за доходами обласних управлінь Державного казначейства та Звіт про виконання державного бюджету за доходами складений у Державному казначействі України, консолідуються. Консолідований звіт надається відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету.
Управління Державного казначейства України наступного операційного дня передають (до 11 -ї години) відповідним органам Державної податкової служби і Головних фінансових управлінь на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для наступного передання (до 12-ї години) районним фінансовим управлінням і податковим інспекціям такі документи:
o відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами у вигляді технологічних файлів @В;
o звіти про виконання Державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі відділень за видами надходжень (табл. 27 та 28);
o відомість № 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами", в електронному вигляді або її паперову копію (див. табл. 22);
o відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" в електронному вигляді або її паперову копію (див. табл. 23);
o відомість № 2м розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи бюджету, які надійшли на рахунок 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу" або на аналітичні рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" в електронному вигляді або її паперову копію (див. табл. 24);
o виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (див. табл. 26).
Державне казначейство України після отримання звітів про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами від управлінь Державного казначейства до 13-ї години формує та передає Державній податковій адміністрації України: відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами державного бюджету (центральний рівень) у вигляді електронних документів - технологічного файла @В; звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі областей.
Щомісячно, не пізніше четвертого числа місяця, наступного за звітним, управління (відділення) Державного казначейства проводять з відповідними органами податкової служби звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до Державного і місцевих бюджетів та відомостей розподілу коштів станом на перше число місяця, наступного за звітним. За результатами складаються акти звірки надходжень до бюджету за розділом 1 "Усього" (табл. 29), розділом 2 "Грошові надходження в національній валюті", розділом 3 "Грошові надходження в іноземній валюті", розділом 4 "За іншими видами надходжень" та розділом 5 "Взаєморозра-хунки між бюджетами". Акти звірки органів, підпорядкованих Державному казначейству, Державній податковій адміністрації, разом зі звітами про виконання дохідної частини Державного та відповідних місцевих бюджетів у терміни, передбачені для надання звітів, в обов'язковому порядку надсилаються до органів вищого рівня.
Роз'яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами:
Перша графа: 1-ша група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету; 2-га група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету; 3-тя група символів - надходження, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами; 4-та група символів - надходження, що підлягають розподілу між рівнями бюджетів; 5-та група символів - надходження, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу.
Друга графа: 1-5-та групи символів - символи видів доходів.
Третя графа: коди згідно з класифікацією доходів бюджету з додатка 1 до наказу Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. № 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", зі змінами та доповненнями.
Четверта графа: 1-5-та групи символів - суми надходжень за день за відповідними аналітичними рахунками з урахуванням повернень; Усього - загальні надходження за день за кожною з 1-5-ї груп символів.
П'ята графа: Дані графи 5 Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами за попередній операційний день плюс дані графи 4 за день складання Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами.
Державне казначейство України (центральний рівень) та Державна податкова адміністрація України проводять звірки надходжень платежів до державного бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним. Зазначені звірки проводяться на підставі звітів про надходження до бюджетів, одержаних від управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містахКиєві і Севастополі, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, Головних фінансових управлінь обласних і Київської міської державних адміністрацій та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації. За результатами складаються акти звірки.
Для ведення аналітичного обліку операцій з виконання доходів бюджетів відкриваються особові картки для кожного рахунка (див. табл. 17 і 18). Облікові дані, відображені в особових картках, повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової і сальдової відомостей (див. табл. 15 і 16). Дані оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості мають бути тотожними даним щоденного оборотно-сальдового балансу, що є підставою для складання щоденних форм звітів - "Звіт про виконання Державного бюджету за доходами" і "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами", які складаються органами

 
 

Цікаве

Загрузка...