WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями використання ресурсів - Реферат

Облік ресурсів і доходів бюджету. Джерела формування та напрями використання ресурсів - Реферат

його адресу, назву податкового органу, який видав платіжне повідомлення, назву платежу і його суму на даний строк сплати. Квитанція залишається у платника, а повідомлення - в установі, яка прийняла платіж.
Каси сільських рад перераховують одержані доходи у Державне казначейство на підставі супровідної відомості. Під час перерахування доходів додають платіжні документи (платіжні доручення та квитанції-повідомлення).
Платіжні доручення та квитанції-повідомлення - основні первинні документи, якими оформляють зарахування платежів у доходи бюджету, й вихідні для обліку доходів бюджету.
Квитанції-повідомлення заповнюють платники на підставі платіжних повідомлень, які податковий орган вручає платникам у визначені строки. У платіжному повідомленні зазначають суму й строки платежів і наводять розрахунок цієї суми.
Територіальні органи Державного казначейства перевіряють одержані з банку-платника документи:
- наявність штампа банку;
- наявність підпису бухгалтера банку;
- відповідність сум платіжних документів випискам банку;
- правильність зарахування податків, платежів відповідно до кодів бюджетної класифікації.
У процесі виконання бюджету за доходами органи Державного казначейства: відкривають рахунки в управліннях Державного казначейства України для зарахування платежів до бюджетів та до цільових фондів; ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій; здійснюють розподіл платежів між бюджетами відповідно до затверджених законом нормативів та перераховують за належністю розподілені кошти; готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету; здійснюють відшкодування податку на додану вартість; складають щоденну, періодичну і річну звітність за доходами та подають її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету й цільових фондів. Вони повинні забезпечити облік надходжень на поточний рік у розрізі кодів бюджетної класифікації - доходи загального фонду; доходи спеціального фонду; доходи, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами бюджету; доходи, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами або між рівнями місцевих бюджетів; надходження, тимчасово віднесені на доходи державного або місцевого бюджету.
1. Платежі до бюджетів, які відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішень місцевих рад є доходами загального фонду бюджету, зараховуються безпосередньо на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовими рахунками 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" та 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів".
Інформація щодо надходження та повернення надміру або помилково сплачених платежів до бюджету одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунками фінансового обліку 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету" та 6121 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів". Кредитовий залишок за рахунками 6111 та 6121, а також в розрізі кожного рахунка відкритого на даному балансовому рахунку, дає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів (наприклад, відшкодування податку на додану вартість) і повернення платежів до загального фонду державного та місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року. За окремими рахунками допускається від'ємний залишок, котрий показує, що повернень окремого виду доходу бюджету у поточному бюджетному періоді з цього рахунка відбулося більше, ніж надходжень (за рахунок загальних надходжень до загального фонду). У цілому за рахунками фінансового обліку 6111 та 6121 від'ємний залишок не допускається.
Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду державного та місцевих бюджетів в органі Державного казначейства відкриваються рахунки за балансовими рахунками 3112 "Кошти загального фонду державного бюджету" та 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" для кожного виду бюджету. На один із відкритих рахунків за даним бюджетом зараховуються доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а кількість інших рахунків для акумулювання (перерахування на центральний рівень) платежів залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його виконання.
Залишки коштів, що склалися на кінець операційного дня з аналітичних рахунків за доходами, відкритих за балансовими рахунками 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" та 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3112 і 3142, а саме щодо державного бюджету:
- на перший рахунок зараховуються доходи, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам;
- на другий рахунок зараховуються доходи, які належать до загального фонду державного бюджету і з яких не здійснюється перерахування дотацій.
Суми коштів, зарахованих на перший рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, обласні управління Державного казначейства розподіляють за нормативами, установленими Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, та цього самого дня у регламентований час перераховують суми дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів. Інформація щодо перерахування суми дотацій місцевим бюджетам одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8311 "Кошти, передані органами Державного казначейства із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". Дебетовий залишок за рахунком 8311 дає інформацію про перераховану з початку року суму дотацій місцевим бюджетам.
Залишки коштів з першого рахунка, відкритого за балансовим рахунком 3112, після відрахування дотацій місцевим бюджетам та з другого рахунка, відкритого за цим самим балансовим рахунком, платіжними дорученнями обласного управління Державного казначейства у регламентований час перераховуються на відповідні рахунки, відкриті у Державному казначействі України (центральний рівень) за балансовим рахунком 3112. Інформація щодо перерахування суми доходів Державному казначейству України одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства".
Сума дебетових залишків на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211, дає інформацію про суми доходів, перераховані органам Державного казначейства вищого рівня з початку року.
2. Платежі до бюджетів, які згідно із Законом України проДержавний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради є доходами спеціального фонду відповідного бюджету, крім власних надходжень розпорядників коштів бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовими рахунками 3121 та 3151. Інформація щодо надходження коштів та повернення платежів

 
 

Цікаве

Загрузка...