WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Митні органи України, їх функції та повноваження - Реферат

Митні органи України, їх функції та повноваження - Реферат

предмети контрабанди, предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, тощо. Огляд та переогляд здійснюються тільки в присутності особи, яка переміщує такі транспортні засоби, товари чи інші предмети через митний кордон України або зберігає їх під митним контролем;
4) митниця має право здійснити огляд, а також переогляд речей з розпакуванням багажу громадян, що перетинають митний кордон України. Оглядові та переоглядові можуть підлягати речі громадян, які перетинають транзитом територію України або перебувають у транзитній зоні міжнародного аеропорту. Огляд та переогляд речей громадянина здійснюється в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.
Огляд та переогляд речей за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:
а) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить у собі товари, які становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, тварин і рослин, а також довкілля;
б) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'являються протягом місяця з дня надходження речей у несупроводжува-ному багажі;
в) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях;
г) у разі залишення на території України речей з порушенням зобов'язання про транзит цих речей через територію України.
Огляд та переогляд речей за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи відбуваються у присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання таких речей чи їх зберігання;
5) товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де зберігаються чи можуть зберігатися товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами накладенням митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.
Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими органами;
6) за наявності достатніх підстав вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує при собі предмети контрабанди чи предмети, які є безпосередніми об'єктами порушення митних правил або заборонені для транзиту через територію України, за письмовим рішенням начальника митниці чи особи, яка заміщує його, може здійснюватись особистий огляд. У цьому разі перед початком огляду посадова особа митниці повинна пред'явити громадянинові письмове рішення начальника митниці чи особи, яка його заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно видати приховувані предмети. Про здійснення особистого огляду складається протокол;
7) з метою митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби і зразки товарів та інших предметів для проведення їх дослідження;
8) з метою припинення порушення митних правил, складення протоколу про-таке порушення (у разі неможливості його складення на місці) допускається адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, на строк до трьох годин.
Адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, провадиться посадовими особами митних органів України за рішенням начальника митного органу України чи особи, яка його заміщає. Про адміністративне затримання складається протокол;
9) посадова особа митного органу України, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи. Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов'язана не пізніше як у п'ятиденний строк надіслати їх посадовій особі митного органу України, яка вимагає подати документи;
10) посадові особи митних органів України, які мають достатні підстави вважати, що на території або в приміщеннях підприємств, або у транспортних засобах, що їм належать, містяться предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, або предмети зі спеціально виготовленими тайниками, що використовувалися для переміщення через митний кордон України з приховуванням таких предметів, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, можуть проводити митне обстеження таких територій, приміщень або транспортних засобів. Митне обстеження проводиться у присутності посадових осіб підприємств. Про проведення митного обстеження складається протокол;
11) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, вилучаються.
У разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу. Вилучені товари, транспортні засоби та документи повинні бути перелічені у протоколі або в доданому до нього описі з точним зазначенням кількості, міри, ваги та особливих ознак цих товарів, транспортних засобів та документів, а також вартості товарів, транспортних засобів;
12) митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів;
13) з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до контрабандних операцій, а також з метою вилучення товарів, що незаконно переміщуються через митний кордон України, таке переміщення товарів може здійснюватися під негласним контролем і оперативним наглядом правоохоронних органів.
За порушення митних правил передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.Адміністративна відповідальність передбачає накладення таких стягнень:
- попередження;
- штраф;
- конфіскація товарів та транспортних засобів. Адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а у разі, коли правопорушення продовжується, - не пізніше як через два місяці з дня його виявлення або митним органом, або місцевими судами, залежно від виду порушення митних правил. Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил.
Далі розглянемо види порушень митних правил і відповідальність за

 
 

Цікаве

Загрузка...