WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міністерство фінансів України - Реферат

Міністерство фінансів України - Реферат

ознакою ролі в забезпеченні бюджетного процесу департаменти можна розділити на три блоки: 1) ті департаменти, що організовують і здійснюють бюджетний процес; 2) департаменти, які виконують більш широкі функції у сфері фінансової діяльності в цілому і пов'язані тільки з окремими етапами і частинами бюджетного процесу; 3) департаменти, не пов'язані з бюджетним процесом.
Розглянемо функції окремих департаментів за напрямами їхньої діяльності та відношенням до бюджетного процесу.
Провідну роль у методичному й організаційному забезпеченні відіграють департаменти, які організовують і здійснюють бюджетний процес.
Головна мета їх діяльності - ефективне управління фінансовими ресурсами, збалансування доходів та видаткової частини державного бюджету; здійснення перспективного фінансового планування і прогнозування фінансової бази економічного і соціального розвитку країни; формування бюджетних взаємовідносин між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, забезпечення аналізу стану виконання державного бюджету для ефективного управління фінансовими ресурсами. Департаменти виконують такі функції:
- забезпечення проведення Міністерством єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, участь у розробленні законодавчих проектів, нормативно-правових актів, державних програм у частині фінансового забезпечення за рахунок коштів бюджету та державних позабюджетних цільових фондів;
- складання проекту, розгляд, прийняття та контроль за виконанням Державного бюджету України, місцевих бюджетів, поточний моніторинг і підготовка пропозицій щодо збалансування ресурсів та витрат загального фонду державного бюджету і внесення змін до закону про Державний бюджет України. Відсте-ження ходу реалізації вимог Бюджетного кодексу України;
- розроблення фіскальної стратегії, загальнодержавних прогнозних та програмних документів, зведеного балансу фінансових ресурсів, аналіз та прогнозування макроекономічних показників;
- координація роботи з Державним казначейством України;
- зведений аналіз виконання показників бюджету;
- проведення аналізу взаємозв'язку фінансово-бюджетних і соціально-економічних показників, складання і поширення даних статистики державних фінансів;
- забезпечення розроблення та впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах, в об'єднаннях і організаціях усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ);
- організація взаємодії Міністерства фінансів України з Головним контрольно-ревізійним управлінням.
Метою діяльності другого блоку департаментів є ефективне використання всіх інструментів, за допомогою яких можна мінімізувати навантаження державного боргу на бюджет і забезпечити здійснення фінансової експертизи всіх міжнародних угод та адаптацію законодавства з питань оподаткування і фінансових послуг до міжнародних стандартів.
Департаменти виконують такі функції:
- розроблення стратегії щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу і забезпечення її реалізації;
- участь у розробленні проекту, прогнозних показників, забезпеченні виконання Державного бюджету України в частині фінансування бюджету за рахунок державних запозичень і погашення та обслуговування державного боргу;
- забезпечення проведення державної фінансової політики у сфері банківської діяльності та взаємодії з Національним банком України;
- забезпечення міжнародного співробітництва у сфері оподаткування, моніторинг податкових угод і взаємодія з міжнародними фінансовими органами у сфері бюджетної та податкової політики;
- проведення заходів з євроінтеграційної політики та з питань вступу й участі України у Світовій організації торгівлі;
- забезпечення співробітництва України в рамках СНД і ГУУАМ та їх органів, а також в інших міждержавних об'єднаннях;
- фінансове забезпечення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності України.
Третій блок забезпечує ефективну організацію роботи структурних підрозділів Міністерства фінансів, взаємодію з Верховною Радою України та народними депутатами України, із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, узгоджує проекти нормативно-правових актів, що розробляються Міністерством із центральними органами виконавчої влади, а також організовує діяльність підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів.
До головних функцій цього блоку відносяться:
- організація роботи структурних підрозділів Міністерства та координація організаційної роботи з місцевими фінансовими органами;
- моніторинг і організація контролю за виконанням документів;
- внутрішньовідомчий контроль;
- організація роботи з кадрами;
- запобігання корупційним проявам серед працівників центрального апарату Міністерства та його місцевих органів;
- здійснення заходів щодо організації обліку призовників та військовозобов'язаних і бронювання військовозобов'язаних;
- організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними делегаціями;
- розвиток і модернізація фінансової системи;
- модернізація та розвиток інформаційно-аналітичних систем бюджетного процесу;
- упровадження й адміністрування корпоративної мережі;
- організація та ведення обліку програмно-технічних засобів;
- ведення центральної бази даних бюджетної інформації;
- забезпечення технічного захисту інформації;
- розроблення перспективних планів і проектів модернізації бюджетного процесу;
- забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та народними депутатами України;
- ведення моніторингу звернень і запитів народних депутатів України;
- організація підготовки й узагальнення висновків, інформаційно-аналітичних довідок до законопроектів;
- ведення моніторингу проходження проектів законодавчих актів;
- взаємодія з Адміністрацією Президента України з питань компетенції Міністерства;
- координація роботи структурних підрозділів Міністерства при підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів тощо;
- забезпечення взаємодії керівництва Міністерства з керівництвом місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
- здійснення організації особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян;
- ведення реєстру постійних і тимчасових урядовихкомітетів і консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України;
- здійснення контролю за своєчасним проходженням і розглядом звернень громадян у структурних підрозділах Міністерства;
- забезпечення проведення державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- здійснення державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- формування і поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- міжгалузева координація діяльності суб'єктів видобутку, виробництва, перероблення та

 
 

Цікаве

Загрузка...