WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів - Реферат

Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів - Реферат

стосуються її діяльності.
Звіт форми № 2кд складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" вказуються затверджені в кошторисі річні асигнування установи із загального фонду, з урахуванням змін в асигнуваннях, що відбулися протягом року.
У графі 5 "План асигнувань на звітний період" відображаються планові асигнування установи за звітний період наростаючим підсумком з початку року.
У графі 6 "Ліміти асигнувань на звітний період" проставляється сума лімітованих асигнувань у випадку введення лімітів.
У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року" показується залишок коштів на реєстраційному (поточному) рахунку на початок звітного року в розрізі кодів економічної класифікації видатків. У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період" відображається сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім'я установи за вирахуванням залишків коштів на реєстраційних (поточних) рахунках, що були не використані та повернені до бюджету.
У графі 9 "Касові видатки" відображаються касові видатки загального фонду бюджету установи, проведені за всіма видами операцій.
У графі 10 "Фактичні видатки" показуються фактичні видатки установ, що оформлені та підтверджуються відповідними документами.
Установи, що отримують асигнування з загального фонду бюджету в іноземній валюті, складають квартальну форму звітності № 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України".
Звіти форми № 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти Державного і місцевого бюджетів у розрізі кодів програмної класифікації видатків.
Звіти форми № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" відображають фактичні дебіторську та кредиторську заборгованості установи за кодами економічної і програмної класифікацій видатків.
Звіти форми № 8 складають усі установи, що отримують кошти загального фонду бюджету за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Зведені звіти складають вищестоящі органи на підставі завізованих звітів в органах казначейства підвідомчих установ та організацій. Зведена звітність головних розпорядників коштів повинна повністю збігатися з даними, надісланими територіальними органами казначейства Державному казначейству України.
Такий набір звітних квартальних документів подають міністерства, відомства, установи й організації, які фінансуються з Державного і місцевих бюджетів, органам Державного казначейства (або відповідному фінансовому органу) з 10-го числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, до 1-го числа другого місяця за звітним кварталом. Термін подання звіту повідомляється індивідуальним листом, який надсилають органи Державного казначейства (або відповідний фінансовий орган) головним розпорядникам коштів та розпорядникам коштів нижчих ступенів.
До складу річної звітності розпорядників коштів входять такі форми:
- № 1 "Баланс";
- № 2д(м) "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи";
- № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду з міжнародної діяльності України";
- № Зд(м) "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах";
- № 4д(м) "Звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду";
- № 5д(м) "Звіт про рух необоротних активів";
- № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування";
- № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
- № 8 "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ";
- № 9 "Звіт про результати фінансової діяльності";
- № 15 "Звіт про нестачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах".
Такий вигляд має річна звітність, яку складають і подають головні розпорядники коштів, установи й організації, що фінансуються з Державного і місцевих бюджетів, з 10-го лютого до 1-го березня року, наступного за звітним. Термін подання звіту повідомляється відповідним індивідуальним листом.
"Баланс" (ф. № 1) складають на підставі даних синтетичного й аналітичного обліку на кінець року. Залишки на рахунках обліку на початок року повинні відповідати даним на кінець року в балансі звіту за попередній рік. Установи складають єдиний баланс за всіма коштами загального і спеціального фондів бюджету. У зазначеній формі передбачені "Довідки про рух асигнувань загального фонду та спеціального фонду". Ці довідки призначені для відображення:
- залишків асигнувань відповідного фонду на початок року;
- асигнувань, виділених вищестоящим органом підвідомчим установам за певним видом коштів відповідного фонду;
- коштів, що перераховуються на збільшення або зменшення асигнувань відповідного фонду.
Форми № 2, 3 і 4 річної звітності є одночасно і формами квар-. тальної звітності. Зміст та вимоги до складання зазначених форм викладені вище.
"Звіт про рух необоротних активів" (ф. № 5) містить таку інформацію:
- вартість основних засобів установ на початок року;
- вартість основних засобів установ на кінець року;
- рух основних засобів протягом звітного року.
"Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (ф. № 6) відображає:
- залишок матеріальних цінностей на початок року;
- залишок матеріальних цінностей на кінець року;
- вартість витрачених протягом року матеріальних цінностей.
"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (ф. № 7) дає інформацію про фактичні дебіторську та кредиторську заборгованості на підставі даних бухгалтерського обліку.
"Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" (ф. № 8) дає інформацію про фінансові зобов'язання установ, що отримують кошти загального фонду бюджету.
"Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах" (ф. № 15) відображає заборгованість, пов'язану з нестачами та крадіжками коштів і матеріальних цінностей на початок і кінець року, а також нестачі і крадіжки протягом року із зазначенням заходів, ужитих для їхусунення.
Порядок подання звітності про виконання кошторисів доходів і видатків розпорядниками коштів, які фінансуються із Державного бюджету України, показано на рис. 23.
Література:
1. Андрущенко В. Камералістика: витоки фіскально-адміністративної науки // Вісник податкової служби України. - 2003. - Квітень- травень. - С. 46-53.
2. Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в XX столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів: Каменяр, 2000. - 302 с.
3. Бентом Й. Избр. соч.: Пер. с англ. - СПб., 1867. - С. 321.
4. Бессон 3. Бюджетньїй контроль во Франции й заграницей: Пер. с франц. - СПб., 1901.
5. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім. / Передмова і наук, редагування. В. М. Фе-досова. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.
6. Бруно С. Фрай, Райнер Айхенбергер. По той бік територіальної монополії держави: федералізм за допомогою РОСІ // Ринок цінних паперів України. - 2001. - № 2-3. - С. 7, 9.
7. Бюджетна система України: Навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем'янишин та ін. - К.: НІОС, 2000. - 400 с.
8. Вагнер А. О научном мьішлении й популяризации в науке: Пер. с нем. - СПб., 1900. - С. 4.
9. Василик О. Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2002. - 608 с.
10. Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - К.: НВП "АВТ", 2004. - 424 с.
11. Годме П. М. Финансовое право: Пер. с франц. - М.: Прогресе, 1978.
12. Добриловський М. Основи фінансової науки: Курс лекцій. - Подебради: Українська господарська академія в ЧСР, 1934.

 
 

Цікаве

Загрузка...