WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів - Реферат

Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів - Реферат


Реферат на тему:
Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів
Звітність розпорядників коштів - це метод узагальнення зведених у певну систему планових і облікових даних про виконання кошторису доходів і видатків та показників, які характеризують виконання встановленого плану по мережі, штатах і контингентах за звітний період.
Звітність - це метод контролю за цільовим і економним витрачанням державних (бюджетних) коштів. Вона складається на основі облікових реєстрів, які використовуються під час обліку виконання кошторису доходів і видатків, а також оперативних даних по мережі, штатах і контингентах.
Установи, які фінансуються з Державного і місцевих бюджетів, складають місячні, квартальні і річні звіти (до квартальних і річних звітів додаються бухгалтерські баланси). Підготовлені звіти підписуються керівником установи і головним бухгалтером. Усі звіти складають наростаючим підсумком з початку року.
З 1995 р. (у листопаді 1995 р. було утворено Державне казначейство України) право розроблення і затвердження нормативно-методичних та інструктивних документів з питання звітності про виконання бюджетів усіх рівнів закріплено за Центральним апаратом Державного казначейства України.
Місячні звіти. Міністерства, відомства, інші центральні органи виконавчої влади, установи й організації, які отримують кошти Державного бюджету, готують та подають такі форми місячної звітності:
№ 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи";
№ 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України";
№4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";
№ 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами, власних надходжень бюджетних установ";
№ 4-Змд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";
№ 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
№ 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
Установи та організації, які отримують кошти місцевих бюджетів, місячний звіт про виконання кошторисів готують та подають у такому обсязі за формами:
№ 2мм "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи";
№4-1мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";
№ 4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
№ 4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";
№ 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
№ 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
Звіти за формами № 2мд і № 2мм складаються щомісячно, за наростаючим підсумком з початку року відповідно до кодів економічної класифікації видатків.
У графі 3 "Затверджено кошторисом на рік" відображаються затверджені в кошторисі річні асигнування установи із загального фонду, з урахуванням унесених протягом року змін до кошторисів.
У графі 4 "План асигнувань на звітний період" показуються місячні планові асигнування установи за звітний період наростаючим підсумком з початку року.
У графі 5 "Ліміти асигнувань звітного періоду" зазначаються скорочення (обмеження) видатків загального фонду, якщо воно буде прийнято.
У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" залишку не повинно бути. У виняткових випадках відображається сума коштів на реєстраційному (поточному) рахунку установи, що була зазначена на початок року.
У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період" показують суму коштів загального фонду, які фактично надійшли на ім'я установи, за мінусом суми залишків коштів на реєстраційних (поточних) рахунках, що не була використана й перерахована до бюджету.
У графі 8 "Касові видатки за звітний період" відображаються касові видатки загального фонду бюджету.
У графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду" показується залишок коштів на кінець звітного періоду.
Установи, що отримують асигнування з загального фонду бюджету в іноземній валюті, щомісячно складають звіт за формою № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України".
Установи й організації, що утримуються за рахунок Державного бюджету та/або місцевих бюджетів і мають кошти спеціального фонду, щомісяця складають звіт за загальною формою № 4. Форми складаються і подаються відповідно до кодів програмної класифікації видатків.
Звіти форми № 4-1 мд і № 4-1мм складаються установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами (відповідно до чинного законодавства), мають постійний характер і обов'язково плануються у кошторисі. Зазначені форми включають плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.
Звіти форми № 4-2мд і № 4-2мм складаються установами, що отримують гранти та дарунки (благодійні внески), кошти на виконання окремих доручень та інвестиції, що отримують установи, в тому числі на будівництво житла. Ці кошти (інвестиції) не мають постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені рішеннями Уряду або за вже укладеними угодами.
Звіти форми № 4-Змд і № 4-Змм складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету.
Звіти форми № 7мд і № 7мм складаються установами, що отримують кошти із Державного і місцевого бюджетів відповідно на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську і кредиторську заборгованість, яка виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Простроченою вважається заборгованість, яка залишилася на обліку після строку, установленого для оплати. У випадках, коли строк оплати не встановлено, заборгованість вважається простроченою після ЗО днів з дня виписки рахунка.
Звіти форми № 8мд і № 8мм складаються установами, що отримують кошти загального фонду Державного і місцевих бюджетів.
Місячні звіти складаються в гривнях з наростаючим підсумком. За казначейської форми виконання кошторисів доходів і видатків звіти перевіряються і візуються органом Державного казначейства України, в якому відкрито реєстраційний рахунок установи, при цьому проставляються підпис, відбиток печатки або штампа.
Термін подання місячних звітів установлюється органами, до яких ці звіти подаються, але за умови своєчасного подання звітів до органів Державного казначейства і фінансових органів.
До складу квартальної звітності розпорядників коштів, що отримують кошти із Державного і місцевих бюджетів, входять такі документи:
- № 1"Баланс";
- № 2кд(км) "Звіт про використання коштів загального фонду кошторису установи";
- № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України";
- № 4-1кд(км) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";
- № 4-2кд(км) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
- № 4-Зкд(км) "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";
- № 7кд(км) "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
- № 8кд(км) "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ".
Форма № 1 "Баланс" складається на підставі даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку на кінець кварталу. Кожна установа заповнює у балансі ті рядки, які

 
 

Цікаве

Загрузка...