WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету - Реферат

Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету - Реферат

завдяки більш тісній координації планів комплексних ревізій роботи фінансових органів з планами ревізій фінансово-господарської діяльності, що проводяться на підвідомчих підприємствах і в організаціях апаратом відомчого контролю.
На підготовчому етапі кожному учаснику видається посвідчення на проведення ревізії та здійснюється загальний інструктаж за планом ревізії перед виходом на об'єкт.
Організаційну роботу на місці ревізії здійснює керівник ревізійної групи, і полягає вона в уточненні й конкретизації завдань, передбачених програмою ревізії, з урахуванням умов роботи та особливостей конкретного об'єкта контролю. Крім того, керівник ревізійної групи повинен установити конкретні взаємозв'язки між членами ревізійної групи залежно від доручених питань та забезпечити своєчасне їх інформування про поточні або додаткові питання, на які слід звернути увагу при проведенні ревізії. Водночас визначається порядок отримання ревізорами документів для перевірки, а також вирішується питання щодо забезпечення їх збереження. Учасникам перевірки надається місце для роботи, можливість користуватися у службових справах зв'язком, розмножувальною технікою, іншими послугами для забезпечення виконання завдань ревізії.
На початку ревізії, як правило, проводяться перевірка готівки в касі, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та інші фактичні перевірки. Потім послідовність ревізійних дій визначається так, щоб перевірка забезпечила всебічну оцінку стану справ на тих чи інших ділянках. На вимогу керівника ревізійної групи до участі у проведенні інвентаризації, перевірки матеріальних цінностей, у контрольнихобмірах виконаних робіт, контрольних запусках у виробництво сировини та матеріалів, відборі проб і зразків на дослідження, а також в інших аналогічних діях, спрямованих на перевірку збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, в обов'язковому порядку залучаються матеріально відповідальні особи. Про це зазначається в акті або в іншому документі, що складається за результатами перевірки.
У разі виявлення фактів порушень законів, постанов та інших нормативних актів, незаконного і нецільового використання державних коштів та інших порушень фінансової дисципліни або зловживань перевіряльники повинні отримати письмові пояснення від посадових та інших причетних до цього осіб, установити розмір завданого державі збитку та інші наслідки допущених порушень; причини цих порушень; посадових осіб, з вини яких вони сталися, а також вжити в ході ревізії необхідних заходів щодо ліквідації виявлених порушень і недоліків.
Якщо порушення допущено не з вини працівників підприємства, установи або організації, що ревізується, а з вини працівників інших підприємств, установ або організацій, то проводиться перевірка і на цих підприємствах або про це сповіщається у відповідний орган, який призначив ревізію.
Керівник ревізійної групи повинен забезпечити виконання всіма ревізорами вимог щодо обґрунтування та документування виявлених ними порушень. Іншими словами, він несе консолідовану відповідальність з кожним ревізором щодо правильності кваліфікації виявленого порушення, а тому ще під час здійснення ревізії має впевнитися, що встановлене порушення відноситься саме до незаконного або нецільового витрачання бюджетних коштів, недостач чи інших фінансових порушень, втрат фінансових ресурсів тощо, а також повинен мати вичерпні докази щодо того, яка конкретно посадова чи матеріально відповідальна особа порушила конкретну фінансово-правову норму.
За необхідності вилучення під час ревізії документів у зв'язку з їх підробленням або виявленими зловживаннями керівник перевірки зобов'язаний повідомити про це правоохоронні органи. У справах організації, підприємства, установи залишається акт вилучення і копії або реєстр вилучених документів, засвідчені підписами ревізора та головного бухгалтера або іншої відповідальної особи організації, яка ревізується. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії, після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі або організації, якщо правоохоронними органами не прийнято рішення про вилучення цих документів.
У разі виявлення зловживань і порушень чинного законодавства матеріали ревізії передаються правоохоронним органам, а про зловживання і порушення повідомляються державні органи влади й органи, уповноважені управляти державним майном.
Підготовка матеріалів ревізії включає складання акта, довідок, отримання письмових пояснень тощо.
Ревізія закінчується підписанням акта і додатків до нього. За результатами ревізії розробляються заходи, спрямовані на усунення виявлених порушень і недоліків.
Список літератури:
1. Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та ін. Електронна комерція. 326 с.
2. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб. і дон. 214с.
3. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. 628 с.
4. Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.
5. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз". 232 с.
6. Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.
7. Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.
8. Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування. 497 с.
9. Валєєв К. Г.,Джалладова І. А. Вища математика. Ч. II. 451 с.
10. Валютні операції / За ред. Л. П. Петрашко. 144 с. Васильков В.Г. Організація виробництва. 524 с.
11. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі. 446 с.
12. Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. 244 с.
13. Власоеа А. М., СавчукЛ. М., Савінова В. Б. Організаційна поведінка. 96 с.
14. Войчак А. В, Павленко А. Ф. Маркетинг. 246 с.
15. Герольд Мус, Рольф Ханшманн. Бухгалтерський облік (основи - завдання - розв'язання) Пер. з нім., рос. мовою; за ред. В. В. Сопка. 368 с.
16. Гончарук Я. А., Павленко А. Ф., Скибінський С. В. Маркетинг у тестах. 392 с.
17. Голуб Н.М., Шамхалова Н.А. Фінанси англійською мовою. 426 с.
18. Голуб Н. М., Шамхалова Н. А. Англійська для банківської справи. 421 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...