WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету - Реферат

Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету - Реферат

проведення і закінчується перевіркою усунення порушень і недоліків, виявлених під час ревізії.
Виходячи з цього визначають такі етапи ревізійного процесу:
1) підготовка до ревізії;
2) складання програми проведення ревізії;
3) організація роботи на місці (об'єкті) ревізії;
4) систематизація матеріалів ревізії та складання акта, висновків і пропозицій;
5) узгодження та обговорення результатів ревізії;
6) затвердження матеріалів ревізій і рішень за ними;
7) контроль за виконанням прийнятих рішень.
Важливою умовою успішного проведення комплексної ревізії роботи фінансових органів зі складання і виконання бюджету є правильно організована підготовка до неї. Підготовча робота передбачає ознайомлення з такими матеріалами та документами:
- законодавчими документами інормативними матеріалами;
- затвердженим бюджетом і пояснювальною запискою до нього;
- даними про внесені у затверджений бюджет зміни в процесі його виконання і про взаємні розрахунки з бюджетом вищого рівня за період, який перевіряється;
- звітом про виконання бюджету і пояснювальною запискою до нього;
- зведеними даними про виконання надходжень податків, зборів і платежів та про стан недоїмки за платежами в бюджет;
- актом попередньої комплексної ревізії і матеріалами щодо реалізації її результатів;
- звітами про контрольно-ревізійну роботу і пояснювальними записками до них;
- матеріалами перевірок з окремих питань фінансової роботи, проведеної в міжревізійний період;
- рішеннями і розпорядженнями місцевих органів державної виконавчої влади з фінансових питань, прийнятими по даних області, місту, району;
- матеріалами ревізій і перевірок, проведених фінансовими відділами за дорученням Міністерства фінансів та обласного фінансового управління;
- матеріалами про виявлені фінансовими органами порушення, розтрати, недостачі і розкрадання;
- матеріалами правоохоронних, митних органів, органів Державного казначейства, банків, які стосуються діяльності та фінансового стану об'єкта контролю.
Після вивчення зазначених матеріалів керівник перевірки бюджетів розробляє програму її проведення, в якій визначається період перевірки, її мета та основні питання, на яких потрібно зосередити увагу. Питання, охоплені програмою ревізії, викладаються в такій послідовності, яка забезпечує не тільки всебічну перевірку діяльності об'єкта, що ревізується, а й системність, яка допомагає виявити факти порушень та їх причини, визначити їх наслідки. Програму перевірки бюджетів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя затверджує Голова ГоловКРУ або його заступник, на якого покладено обов'язки супроводження перевірок бюджетів.
Програму перевірки бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах затверджує начальник контрольно-ревізійного управління в АР Крим, області, місті Києві чи Севастополі або його заступник.
Особа, що супроводжує перевірку бюджетів, перевіряє підготовленість учасників до проведення ревізії (перевірки) і дає їм необхідні інструктивні вказівки.
На основі затвердженої програми керівник перевірки бюджетів складає план ревізії, в якому щодо кожного основного питання програми визначаються конкретні завдання, об'єкти перевірки, виконавці і терміни виконання.
Перевірки, які здійснюються під час ревізії бюджетів в установах, організаціях і на підприємствах, проводяться за окремими індивідуальними програмами, які затверджує керівник відповідного структурного підрозділу ДКРС. Робочий план за кожним об'єктом затверджує керівник перевірки бюджетів.
Програма і план ревізії розглядаються як обов'язковий мінімум питань, що підлягають перевірці. Під час ревізії у разі необхідності до програми ревізії і плану її проведення вносяться зміни та доповнення.
Якщо ревізія проводиться за дорученням правоохоронних органів, керівник перевірки повинен ознайомитись із матеріалами, на підставі яких правоохоронні органи поставили питання про необхідність проведення ревізії, з'ясувати, в якому стані перебуває бухгалтерський облік на об'єкті, що буде ревізуватись, визначитись із персональним складом ревізорів і залучених спеціалістів, які братимуть участь у ревізії. План проведення ревізії обговорюється й узгоджується з працівниками правоохоронних органів.
Термін проведення ревізії і склад ревізійних груп залежать від обсягу передбачених робіт, але граничний строк, як правило, не повинен перевищувати 30 днів. У випадках, коли ревізія (перевірка) проводиться за дорученням правоохоронних органів, він може бути продовжений особою, яка призначила ревізію (перевірку), на строк, узгоджений з правоохоронними органами.
Загальною тенденцією в розвитку ревізійної роботи є скорочення строків ревізії за рахунок укомплектування ревізійних груп достатнім числом кваліфікованих ревізорів, використання комп'ютерної техніки.
До проведення комплексної ревізії виконання бюджетів, крім органів державної контрольно-ревізійної служби, залучаються також Міністерство фінансів, місцеві фінансові органи, органи державної податкової служби та Державного казначейства. Кожний орган державного фінансового контролю, що бере участь у контрольних заходах, створює ревізійну групу (групи), яку очолює керівник групи. Обов'язки з підготовки, організації, координації та загального керівництва роботою всіх груп з проведення ревізій (перевірок), узагальнення матеріалів перевірки бюджетів та їх реалізації покладено на керівника перевірки бюджетів, який призначається керівництвом контрольно-ревізійного органу.
Підвищенню дієвості комплексних ревізій сприяє збільшення числа підприємств і організацій, що підлягають ревізії. Це дає змогу зробити більш повний і правильний висновок про стан економічної і контрольної роботи фінансових органів та підрозділів Державного казначейства. Розширення кількості підприємств, організацій та установ, що підлягають ревізії, досягається через залучення до участі в ревізії спеціалістів відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади, органів державного управління, економічних, бухгалтерських та інших структурних підрозділів підприємств, установ і організацій, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...