WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне казначейство, його призначення та функції - Реферат

Державне казначейство, його призначення та функції - Реферат

бюджетів. Відділення територіальних управлінь Державного казначейства у районах, містах і районах у містах виконують такі функції:
1) забезпечують виконання показників Державного бюджету і місцевих бюджетів та контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цільових фондів у частині, що визначається Державним казначейством України;
2) здійснюють відповідно до установлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків Державного бюджету і місцевих бюджетів;
3) ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з Державного бюджету, місцевих бюджетів та цільових фондів;
4) складають прогноз та касовий план коштів Державного бюджету і місцевих бюджетів;
5) розподіляють між Державним бюджетом та місцевими бюджетами централізованого рівня відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за затвердженими нормативами, а також перераховують місцевим бюджетам базового рівня належні їм суми коштів від зазначених відрахувань;
6) за поданням державних податкових інспекцій повертають за рахунок бюджету зайво сплачені або стягнені податки, збори та обов'язкові платежі;
7) ведуть бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету і місцевих бюджетів за рахунками відділень Державного казначейства;
8) збирають, контролюють, зводять та подають вищестоящим органам Державного казначейства фінансову звітність про стан виконання показників Державного бюджету і місцевих бюджетів;
9) проводять роботу, пов'язану із контролем за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів, надходженням та використанням коштів цільових фондів у регіоні;
10) передають відповідним державним податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до Державного бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень за доходами і видатками Державного бюджету;
11) готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;
12) забезпечують за дорученнями вищестоящих органів Державного казначейства виконання інших функцій у межах своїх повноважень;
13) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;
14) розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.
Структурна побудова органів казначейства низової ланки (базового рівня) відображає їх основну функцію - здійснення операцій щодо виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів. Варіант типової структури цих органів передбачає такі підрозділи:
- відділ видатків та обслуговування кошторисів;
- відділ бюджетних надходжень та їх розмежування;
- відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Для виконання функцій органи Державного казначейства України мають такі права:
1) відкривати рахунки за доходами і видатками Державного бюджету і місцевих бюджетів;
2) отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньорічний кредит у межах, установлених законодавчим актом про Державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових розривів Державного бюджету; проводити операції щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу за ними. Права за цим пунктом надані виключно Державному казначейству України;
3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів; одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;
4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують кошти Державного бюджету та державних позабюджетних фондів;
5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку виконання Державного бюджету;
6) припиняти фінансування з Державного бюджету підприємств, установ та організацій у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання Державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств;
7) вилучати у безспірному порядку у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти Державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі виявленого нецільового та неефективного їх використання. Права за цим пунктом надані Державному казначейству України та його територіальним управлінням;
8) призупиняти проведення операцій за реєстраційними рахунками бюджетних установ і організацій, у разі порушення ними встановленого порядку використання бюджетних коштів, а також надання кошторисів та звітності про надходження і використання цих коштів.
Список використаної літератури:
1. Гужва В. М., Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі. 458 с. Дворецька Г. В. Соціологія праці. 244 с.
2. Дворецька Г. В. Соціологія. 472 с.
3. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності. 316 с.
4. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. 483 с.
5. Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа. 310 с.
6. Драб Н. Л. Техніка і мова презентації. (Нім. мова). 102 с.
7. Дяченко В.І. Система правоохоронних органів. 320 с.
8. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С. Ф. Покро-пивного. 468 с.
9. Економіка підприємства. За ред. С. Ф. Покропивного. Рос. мовою. 608 с.
10. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / За ред. С. В. Степаненка. 306 с.
11. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. 127 с.
12. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. 170 с.
13. Сжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг. 560 с.
14. Жлуктенко В. І. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 2. Математична статистика. 336 с.
15. Завіновська Г. О. Економіка праці. 300 с.
16. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. 240 с.
17. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. 266 с.
18. Керб Л.П. Основи охорони праці. 216 с.
19. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України. 636 с.
20. Ковальчук Г. О. Економіка родини. 120с.
21. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. 298 с.
22. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. У 2-х ч. Ч. Психологія суб'єкта діяльності. 243 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...