WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне казначейство, його призначення та функції - Реферат

Державне казначейство, його призначення та функції - Реферат

міжбюджетних відносин регулює систему розрахунків (відносин) між Державним і місцевими бюджетами, вживає заходів щодо ліквідації заборгованості місцевих бюджетів перед Державним бюджетом, проводить облік належних місцевим бюджетам дотацій (субвенцій, позичок) і сум, що підлягають перерахуванню з місцевих бюджетів до Державного бюджету, організовує і координує роботу в системі органів Державного казначейства щодо забезпечення відповідних місцевих бюджетів фінансовими ресурсами з Державного бюджету для виконання ними функцій, передбачених чинним законодавством, готує пропозиції і розпорядження на здійснення видатків за субвенціями і дотаціями вирівнювання місцевим бюджетам або видатків у рахунок субвенцій і дотацій вирівнювання місцевим бюджетам, вносить пропозиції щодо удосконалення системи розрахунків між Державним і місцевими бюджетами, а також забезпечення своєчасного погашення міжбюджетної заборгованості.
Виконує операції з обслуговування розпорядників коштів бюджету у межах кошторису доходів і видатків, здійснює обслуговування одержувачів коштів та інших клієнтів на підставі укладених договорів, приймає звітність від обслуговуваних установ і організацій, здійснює попередній контроль за достатнім документальним підтвердженням законності проведення витрат бюджетною установою, здійснює облік зобов'язань обслуговуваних розпорядників бюджетних коштів, виконує операції в іноземній валюті в межах розпису доходів і видатків Державного бюджету, бере участь у розробленні нормативно-методичних та інструктивних документів з питань, що входять до їх компетенції.
Ця служба також обслуговує боргові зобов'язання держави і забезпечує фінансування видатків із Державного бюджету на обслуговування державного боргу в установлені терміни та на погашення державних цінних паперів і сплату доходу за ними; облік випуску та погашення державних цінних паперів за термінами обігу; підготовка пропозицій та необхідних документів для отримання банківського кредиту на покриття дефіциту бюджету, а також облік кредитів, нарахування відсотків за користування кредитами; ведення обліку боргових зобов'язань держави та обліку зобов'язань перед Державним бюджетом; здійснення казначейського контролю при зарахуванні коштів державних запозичень, прийнятті на облік боргових зобов'язань держави та проведенні операцій з погашення та обслуговування державного боргу і реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками.
Служби функціонального блоку обліку, звітності та методології з виконання бюджетів вирішують питання складання звітів про виконання Державного і зведеного бюджету України та місцевих бюджетів, організації цієї роботи та збирання, зведення відповідних даних; приймання, перевірка та зведення й аналіз фінансової звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів, кошторисів доходів і видатків головних розпорядників коштів; підготовка для подання зазначеної звітності органам державної виконавчої і законодавчої влади; здійснення контролю щодо застосування облікової політики Державного казначейства на місцях та достовірністю звітних даних про виконання Державного і зведеного бюджету України та місцевих бюджетів; розробляє, удосконалює нормативно-методичні та інструктивні документи з питань процедур виконання Державного і місцевих бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності у фінансових органах і бюджетних установах; координує роботу Державного казначейства України з іншими виконавчими органами з питань, пов'язаних з касовим виконанням Державного і місцевих бюджетів; вивчає, узагальнює й упроваджує позитивний міжнародний досвід роботи з виконання Державного і місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
Служби функціонального блоку платіжних систем та розрахунків (у т.ч. клірингових операцій) забезпечують проведення міжбан-ківських розрахунків і внутрішніх платежів у національній валюті між органами Державного казначейства через систему електронних платежів НБУ з відображенням підсумків розрахунків на технічному кореспондентському рахунку в режимі реального часу; відображення операцій руху грошових коштів при виконанні бюджетів на рахунках Державного казначейства України, відкритих у програмно-технічному комплексі автоматизованої системи "КАЗНА" в режимі реального часу, їх облік та контроль з дотриманням принципів бухгалтерського обліку, єдиної методології даних аналітичного і синтетичного обліку; облік надходжень та рух коштів на валютних рахунках Державного казначейства України в Експортно-імпортному банку України та Національному банку України по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету України за доходами і видатками у валюті та гривневому еквіваленті; організацію роботи з питань щоденної та періодичної звітності; впровадження, експлуатацію і супроводження програмного забезпечення систем обробки даних, а також належне використання засобів захисту електронних платіжних документів; здійснює управлінський облік з виконання Державного бюджету України за казначейськими кліринговими операціями та операціями з емісії, розрахунків і погашення казначейських векселів; готує пропозиції і розпорядження на здійснення видатків за вказаними операціями, проводить ці операції і/або контролює їх проведення як у межах системи Державного казначейства, так і проходження цих операцій через інші фінансові установи; бере участь у розробленні й організації впровадження законодавчих актів з питань казначейських клірингових і вексельних операцій.
До складу центрального апарату Державного казначейства України входять забезпечуючі служби:
- служба Голови;
- кадрового забезпечення;
- юридичної роботи;
- захисту інформації;
- організації роботи Державного казначейства України;
- інформаційних технологій;
- внутрішньовідомчого контролю;
- організації діловодства та контролю виконавської дисципліни;
- режимно-секретної роботи та інші.
На середню ланку покладається організація та виконання бюджету держави, ведення бухгалтерського обліку руху коштів Державного бюджету і місцевих бюджетів на рахунках, відкритих у Державному казначействі, керівництво територіальними органами останнього. Державне казначейство та зазначені вище його органи у процесі виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів виконують ті самі функції, що й відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах.
Типова структура територіальних органів - управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - показана на рис. 11:
Рис. 11. Типова структура управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Завдання окремих підрозділів територіальних органів казначейства цієї ланки в цілому ідентичні основним функціям відповідних підрозділів Державного казначейства України.
На низову ланку покладається безпосереднє здійснення операцій щодо виконання Державного бюджету імісцевих

 
 

Цікаве

Загрузка...