WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне казначейство, його призначення та функції - Реферат

Державне казначейство, його призначення та функції - Реферат


Реферат на тему:
Державне казначейство, його призначення та функції
Державне казначейство України функціонує з 1 листопада 1995 р. на підставі Указу Президента України від 27 квітня 1995 р. "Про Державне казначейство України" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. "Питання Державного казначейства". До цього окремої такої служби не існувало. Воно було створене на базі Управління виконання Державного бюджету та Головного управління обслуговування державного зовнішнього боргу Міністерства фінансів, а також секторів виконання Державного бюджету України, що діяли у складі головних бухгалтерій Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим і обласних фінансових управлінь, груп виконання Державного бюджету України, бухгалтерій районних і міських фінансових відділів.
Метою створення Державного казначейства є забезпечення ефективного управління коштами бюджету держави, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті і місцевих бюджетах.
Державне казначейство України має три рівні (ланки):
Державне казначейство України - вища ланка.
Його територіальні органи:
- управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - середня ланка;
- відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах - низова (базова) ланка.
На вищу ланку покладаються завдання організації виконання Державного бюджету, контролю за цим процесом, методологічного забезпечення діяльності цієї служби в країні, а також контроль за діяльністю органів Державного казначейства. Відповідно до чинного законодавства Державне казначейство України виконує такі функції:
- організовує та здійснює касове виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів за принципом єдиного казначейського рахунка;
- керує територіальними органами Державного казначейства;
- веде облік асигнувань, кошторисних призначень та зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, цільових фондів на відповідних рахунках в органах Державного казначейства;
- здійснює управління доходами і видатками Державного бюджету та місцевих бюджетів, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті в межах розписів бюджетів;
- виконує операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;
- організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;
- доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з Державного бюджету і місцевих бюджетів;
- розподіляє між державним бюджетом та місцевими бюджетами відповідних рівнів відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перераховує місцевим бюджетам належні їм кошти від зазначених відрахувань;
- організовує та здійснює взаємні розрахунки між державним і місцевими бюджетами;
- веде зведений бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету і місцевих бюджетів на рахунках Державного казначейства;
- організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз фінансової звітності про стан виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів, подає зазначену звітність Верховній Раді України, Уряду України та Мінфіну;
- здійснює управління державним внутрішнім боргом та обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргів відповідно до чинного законодавства (разом з Національним банком і Міністерством фінансів);
- регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом і цільовими фондами, організовує та здійснює контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;
- подає Міністерству фінансів у разі потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;
- розробляє і затверджує нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;
- розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів з питань, що належать до компетенції Державного казначейства;
- організовує роботу територіальних органів Державного казначейства, пов'язану з дотриманням чинного законодавства України з питань виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів, надходження та використання коштів цільових фондів;
- здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів працівників органів Державного казначейства;
- проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного казначейства;
- установлює зв'язки з міжнародними фінансово-банківськими установами, а також з казначействами інших країн, вивчає досвід організації їхньої діяльності та готує пропозиції про його використання в Україні.
Відповідно до вказаних функцій структура центрального апарату Державного казначейства України має такий вигляд (рис. 10).
Рис. 10. Структура центрального апарату Державного казначейства України
Служби функціонального блоку фінансових ресурсів і бюджетних надходжень організовують та здійснюють прогнозування надходжень Державного і місцевих бюджетів, управління механізмами формування бюджетних надходжень з метою їх оптиміза-ції та забезпечення своєчасного і повного зарахування до бюджетів, розглядають документи і готують висновки на повернення з Державного бюджету конфіскованої валюти, обов'язкових платежів і державного мита, сплачених до бюджету, організовують роботу територіальних органів Державного казначейства з питань виконання бюджетів за доходами.
Крім того, забезпечують моніторинг і планування стану єдиного казначейського рахунка Державного казначейства України, управління ним у реальному режимі часу, у тому числі через рахунки територіальних управлінь Державного казначейства; розміщення на фінансових ринках тимчасово вільних коштів, які обліковуються Державним казначейством України, здійснення контролю за своєчасністю повернення розміщених коштів та надходженням плати за їх використовування; складання звітності про результати операцій Державного казначейства України на фінансових ринках; складання ресурсного балансу Державного казначейства України.
Служби функціонального блоку видатків Державного бюджету і міжбюджетних відносин організовують та здійснюють виконання Державного бюджету за видатками в межах розпису видатків Державного бюджету, забезпечують облік бюджетних асигнувань та контроль за його дотриманням, формують реєстри на виділення бюджетних асигнувань та доводять їх до територіальних органів Державного казначейства, на підставі ресурсного балансу, бюджетних призначень і неоплачених фінансових зобов'язань складає пропозиції про виділення асигнувань із фондів Державного бюджету.
Служба з

 
 

Цікаве

Загрузка...