WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна податкова адміністрація України, її функції, права та структура - Реферат

Державна податкова адміністрація України, її функції, права та структура - Реферат

підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Державного бюджету.
Посадові особи державних податкових органів зобов'язані дотримуватись комерційної та службової таємниці.
Рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені як у податкових органах різних рівнів, так і в судовому порядку.
Працівники державних податкових органів при виконанні службових обов'язків є представниками держави й охороняються законом нарівні з працівниками правоохоронних органів. Вони зобов'язані суворо дотримуватись Конституції та законів України.
Посадовим особам державних податкових органів присвоюються спеціальні звання:
- головний державний радник податкової служби;
-державний радник податкової служби І, II, III рангу; -радник податкової служби І, II, III рангу;
- інспектор податкової служби І, II, III рангу.
Звання, присвоєні працівникам державних податкових органів, зберігаються за ними протягом усього життя. Позбавлення звання передбачається тільки за вироком суду. За спеціальні звання передбачаються відповідні надбавки до посадових окладів.
У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів Державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
Якщо посадовій особі органу державної податкової служби під час виконання нею службових обов'язків заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, що не дають змоги надалі вести професійну діяльність, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою.
У випадку заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби менш тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою.
Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами або про припинення попереднього слідства.
Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі.
Крім того, посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
Окремо розглянемо такий елемент податкової служби, як податкова міліція, оскільки вона має досить специфічні завдання і функції, а також дещо ширші права, ніж інші структури податкової служби.
Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів з боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі органів державної податкової служби відповідного рівня, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Завданнями податкової міліції є:
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
- розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
- гарантування безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.
Податкова міліція виконує такі функції:
1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, в установленому порядку перевіряє їх і приймає щодо них передбачені законом рішення;
2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також провадить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;
3) з'ясовує причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;
4) забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;
5) запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;
6) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.
Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені як для посадових осіб органів державної податкової служби, так і для посадових осіб правоохоронних органів.
Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції, присвоюються спеціальні звання.
Література:
1. Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та ін. Електронна комерція. 326 с.
2. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб. і дон. 214с.
3. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. 628 с.
4. Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.
5. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз". 232 с.
6. Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.
7. Боярська 3. І. Міжнароднекомерційне право. 143 с.
8. Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування. 497 с.
9. Валєєв К. Г.,Джалладова І. А. Вища математика. Ч. II. 451 с.
10. Валютні операції / За ред. Л. П. Петрашко. 144 с. Васильков В.Г. Організація виробництва. 524 с.
11. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі. 446 с.
12. Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. 244 с.
13. Власоеа А. М., СавчукЛ. М., Савінова В. Б. Організаційна поведінка. 96 с.
14. Войчак А. В, Павленко А. Ф. Маркетинг. 246 с.
15. Герольд Мус, Рольф Ханшманн. Бухгалтерський облік (основи - завдання - розв'язання) Пер. з нім., рос. мовою; за ред. В. В. Сопка. 368 с.
16. Гончарук Я. А., Павленко А. Ф., Скибінський С. В. Маркетинг у тестах. 392 с.
17. Голуб Н.М., Шамхалова Н.А. Фінанси англійською мовою. 426 с.
18. Голуб Н. М., Шамхалова Н. А. Англійська для банківської справи. 421 с.
19. Гусак Т. М. Англійська граматика на практиці. 183 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...