WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна податкова адміністрація України, її функції, права та структура - Реферат

Державна податкова адміністрація України, її функції, права та структура - Реферат

додержання податкового та валютного законодавства;
9) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;
10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
13) надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;
14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроеконо-мічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану зі здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації, а також із здійсненням контролю за дотриманням у роздрібній торгівлі максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби;
16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.
Відповідно до вказаних функцій структура вищої ланки державної податкової служби побудована за функціональними напрямами діяльності - блоками, в яких концентрується виконання певної функції. Розглянемо їх напрями діяльності.
На функціональний блок методологічної та законотворчої роботи щодо стягнення податків покладається розроблення інструктивних матеріалів з усіх видів податків і податкових платежів, проектів законодавчих актів з питань оподаткування, вивчення світового досвіду організації податкової системи і податкової справи, здійснення міжнародних зв'язків із податковими службами країн світу. Зазначена діяльність є виключною прерогативою вищої ланки. Це серцевина податкової служби держави, оскільки саме тут формуються напрями податкової політики.
Функціональний блок організації контрольної роботи податкових адміністрацій здійснює безпосереднє керівництво роботою місцевих податкових органів щодо документальних перевірок правильності нарахування і стягнення податків, податкових і неподаткових платежів за єдиною методологічною основою, а також щодо контролю за валютними операціями.
Функціональний блок економічного аналізу та внутрішньовідомчого контролю займається питаннями методології економічного аналізу в галузях економіки, аналізує виконання дохідної частини бюджетів, перевіряє стан виконавської дисципліни та стан стягнення податків у державних податкових адміністраціях.
Підрозділи функціонального блоку програмного забезпечення та оперативної звітності проводять роботу щодо розроблення програмного та інформаційного забезпечення податкових органів усіх рівнів.
У самостійний функціональний блок виділено податкову міліцію. Тут вирішуються питання збору, аналізу й оцінки інформації про суб'єктів підприємницької діяльності, які ухиляються від сплати податків, організовується та проводиться оперативно-слідча робота. У цьому блоці розробляються і реалізуються заходи щодо виявлення і припинення порушень податкового законодавства, які містять ознаки злочину, вирішуються питання безпеки діяльності податкових адміністрацій та інспекцій і координації взаємодії з правоохоронними органами.
Крім зазначених функціональних блоків, до складу Державної податкової адміністрації України входить блок, що об'єднує забезпечувальні служби: управління справами, управління кадрів тощо.
На середню ланку покладається організація податкової роботи в Автономній Республіці Крим, областях чи містах Києві та Севастополі. Це - головна ланка консультаційної роботи, яка потребує висококваліфікованих фахівців, добре обізнаних із податковим законодавством. В окремих випадках податкові адміністрації цього рівня можуть безпосередньо вести податкову роботу щодо незначного кола платників, які перебувають на обліку в цих адміністраціях. Стосовно цих платників державні податкові адміністрації областей і міст з районним поділом виконують ті самі функції, що й інспекції низової ланки.
Завданням низової ланки є безпосереднє ведення податкової роботи. Державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують такі функції:
1) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;
2) забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
3) контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів, правильність визначення об'єктів оподаткування та обчислення податків, інших платежів;
4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків зі споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також перевіряють наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;
5) ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи навідстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;
6) забезпечують застосування фінансових санкцій та своєчасне стягнення відповідних сум, передбачених законодавчими актами України, за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами

 
 

Цікаве

Загрузка...