WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Виконання бюджету - Реферат

Виконання бюджету - Реферат


Реферат на тему:
Виконання бюджету
Виконання бюджету означає забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, податків і платежів до всіх ланок бюджетної системи та безперервне фінансування заходів, затверджених у бюджеті (рис. 13). Ця частина бюджетного процесу включає заходи щодо виконання дохідної і видаткової частин кожного із бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України.
До принципів організації виконання бюджету належать:
- забезпечення повного і своєчасного надходження доходів у цілому і за кожним джерелом окремо;
- фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум і протягом бюджетного року;
- пропорційність при фінансуванні з бюджету;
- фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;
- дотримання режиму економії у витрачанні трудових і природних ресурсів, матеріальних коштів;
- забезпечення ефективного контролю за правильним використанням бюджетних коштів;
- дотримання на підприємствах і в організаціях бюджетної сфери фінансової дисципліни.
Завдання щодо виконання бюджету покладаються на фінансові та фіскальні органи, установи банків, міністерства, відомства, місцеві органи влади, підприємства, організації й установи.
Рис. 13. Загальна схема виконання Державного бюджету:
Коментарі
-"- рух коштів інформація про рух/для руху коштів
---"- річні, місячні планові показники щотижневі планові показники зобов'язання
1, 1.1 - сплата податків до бюджету;
1.1.1 - інформація про надходження податків до бюджету;
1.1.2 - щоденна акумуляція надходжень на центральний рівень;
1.2.1 - звіт про надходження до бюджету;
2, 2.1, 2.2 - доведення річних та місячних планових показників до розпорядників бюджетних коштів та затвердження ними кошторисів (доводяться на початку бюджетного року);
3 -облік зобов'язань та складання на їх підставі оперативних касових планів (пропозицій);
4, 4.1, 4.2 - щотижневе доведення до розпорядників бюджетних коштів оперативних касових планів;
5 - надання розпорядниками бюджетних коштів розрахункових документів на оплату рахунків та здійснення розрахунків управліннями Державного казначейства за рахунок оборотно-касових залишків на їх кореспондентських рахунках у НБУ;
5.1 - виписка банку (підтвердження проплати);
6 - надання управліннями Державного казначейства заявки на підкріплення коррахунків за рахунок ЄКР;
6.1 - підкріплення коррахунків УДК за рахунок ЄКР.
ЛІТЕРАТУРА
1. Годме П. М. Финансовое право: Пер. с франц. - М.: Прогресе, 1978.
2. Добриловський М. Основи фінансової науки: Курс лекцій. - Подебради: Українська господарська академія в ЧСР, 1934.
3. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. - К.: Наук, думка, 1999. - 303 с.
4. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - С. 58.
5. Ивановский В. В. Учебник государственного права. - Казань, 1913. -С. 56.
6. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / За ред. С. О. Булгакової. - К.: КДТЕУ, 2000. - 250 с.
7. Классики теории государственного управлення: американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда: Пер. с англ. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.
8. Колб Р. В., Родригес Р. Дж. Финансовьш менеджмент. - М.: Финпресс, 2001.
9. КрейгДж. Форма представлення бюджета й основньїе понятия: Материал, представленньїй на семинаре МВФ по вопросам налогово-бюджетной политики. - Вена, 1994.
10. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1993. - 702 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...