WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Лист Міністерства фінансів України (метод.поради) - Реферат

Лист Міністерства фінансів України (метод.поради) - Реферат

дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84) 240 210 Інша поточна дебіторська заборгованість (крім сальдо рахунка 84 "Нестачі та втрати від псування цінностей")
270 Витрати майбутніх періодів (у частині сальдо рахунка 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей")
36. Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58) 250 220 Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти: Грошові кошти
та їх еквіваленти:
37. каса (50) 260 230 у національній валюті
240 в іноземній валюті
38. розрахункові рахунки (51) 270 070 інші необоротні активи
230 у національній валюті
240 в іноземній валюті
39. валютні рахунки (52) 280 070 інші необоротні активи
230 у національній валюті
240 в іноземній валюті
40. інші грошові кошти (54, 55, 56) 290 230 у національній валюті
240 в іноземній валюті
41. Використання позикових коштів (82) 300 350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-")
42. Інші оборотні активи 310 250 Інші оборотні активи
ПАСИВ
43. Статутний фонд (капітал) (85) 400 300 Статутний капітал
44. Додатковий капітал (88) 405 320 Додатковий вкладений капітал (у частині емісійного доходу)
330 Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунки 422 "Інший вкладений капітал", 423 "Дооцінка активів", 424 "Безоплатно одержані необоротні активи")
45. Резервний фонд (88) 410 340 Резервний капітал
46. Фінансування капітальних вкладень (93, 94) 420 330 Інший додатковий капітал
47. у тому числі фінансування геологорозвідувальних робіт 421 Х
48. Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96) 425 420 Цільове фінансування (у частині сум цільового фінансування)
350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині фондів економічного стимулювання, спеціальних фондів страховика та вільних резервів страховика)
330 Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунок 425 "Інший додатковий капітал")
310 Пайовий капітал (у частині пайового фонду (пайових внесків)
49. Страхові резерви страховиків 430 410 Інші забезпечення (визначається як різниця між рядками 430 і 435)
50. Страхові резерви перестраховиків 435 Х
51. Амортизаційний фонд (86) 440 330 Інший додатковий капітал
52. Доходи майбутніх періодів (83) 450 630 Доходи майбутніх періодів
53. Резерви наступних витрат і платежів (89) 460 400 Забезпечення виплат персоналу (у частині резерву на оплату наступних відпусток)
410 Інші забезпечення (у частині резерву на покриття інших наступних витрат)
54. Неоплачений капітал (75) 465 360 Неоплачений капітал
55. Вилучений капітал (56) 470 370 Вилучений капітал
Нерозподілений
прибуток:
56. минулих років (98) 475 350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
57. звітного року (80) 480 350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Збитки:
58. минулих років (98) 485 350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-")
59. звітного року (80) 490 350 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-")
60. Кредити банків (92) 500 440 Довгострокові кредити банків
61. Позикові кошти (95) 510 450 Інші довгострокові фінансові зобов'язання (у частині зобов'язань за облігаціями)
470 Інші довгострокові зобов'язання (у частині, що не включена до рядка 450)
62. Заборгованість за майно в оренді (99) 515 470 Інші довгострокові зобов'язання (крім заборгованості за орендний кредит - у частині поточної заборгованості і заборгованості щодо викупу оборотних матеріальних засобів)
610 Інші поточні зобов'язання (у частині, що не включена до рядка 470)
63. Реструктуризований борг (60) 520 470 Інші довгострокові зобов'язання
64. Розрахунки за майно (76) 525 470 Інші довгострокові зобов'язання
65. Відстрочена податкова заборгованість (95) 530 470 Інші довгострокові зобов'язання
66. Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду 535 470 Інші довгострокові зобов'язання
67. Інші довгострокові зобов'язання 540 470 Інші довгострокові зобов'язання
68. Кредити банків (90) 600 500 Короткострокові кредити банків
69. Позикові кошти (95) 610 610 Інші поточні зобов'язання
70. Кредити та позики, що не погашені у строк 620 500 Короткострокові кредити банків (у частині кредитів банків, що не погашені у строк)
610 Інші поточні зобов'язання (у частині позик, що не погашені у строк)
Кредиторська
заборгованість: Кредиторська
заборгованість:
71. за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76) 630 530 за товари, роботи, послуги
72. за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (60, 76) 640 530 за товари, роботи, послуги
73. з векселів виданих (66) 650 520 Векселі видані
74. з авансів одержаних (61) 660 540 з одержаних авансів
75. з податкових розрахунків (67) 665 610 Інші поточні зобов'язання
76. з бюджетом (68) 670 550 з бюджетом
77. з позабюджетних платежів (65) 680 560 з позабюджетних платежів
78. зі страхування (69) 690 570 зі страхування
79. з оплати праці (70) 700 580 з оплати праці
80. з дочірніми підприємствами (78) 710 600 із внутрішніх розрахунків
81. з учасниками (75) 715 590 з учасниками
82. з іншими кредиторами (71, 76) 720 610 Інші поточні зобов'язання
83. Інші короткострокові зобов'язання 740 610 Інші поточні зобов'язання
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку
В. Пархоменко

 
 

Цікаве

Загрузка...